Joan Güell, 198 08028 Barcelona

col.loqui amb testimonis de la fundació "El llindar"