Joan Güell, 198 08028 Barcelona

conferenia sobre el futur de l'escola cristiana