Joan Güell, 198 08028 Barcelona

MEMORIA 2015

*MEMÒRIA*

 

-   ANY  2015 -

 

PRESENTACIÓ

 

         El dia 6 de novembre va arribar la notícia del nomenament del bisbe de Calahorra y La Calzada-Logroño, Mons. Joan Josep Omella Omella, com a nou arquebisbe de Barcelona essent una autèntica sorpresa, tot i que ja es remorejava el seu nom entre alguns clergues. Posteriorment, el dia 26 de desembre va prendre possessió a la Catedral, i tres dies més tard, el dia 29, va venir a la Residència a saludar i sopar amb els residents. Aquesta és, sens dubte, la notícia més rellevant de la Memòria d’enguany.

 

         Per altra part la Residència ha tingut el goig de tenir entre els mossens residents, des del dia 26 de desembre, al cardenal Lluís Martínez Sistach, fins ara arquebisbe de la nostra Seu, el qual ha ocupat un dels apartaments del nou pis que es va construir darrerament, i adaptant-se plenament a la vida dels residents.

 

         Aquest relleu en la Seu episcopal de Barcelona ha estat sens dubte la notícia més rellevant entre els esdeveniments de la vida de la Residència, al llarg de tot l’any 2015. I es pot afegir que el segon fet més sobresortint han estat les obres realitzades en l’edifici de la mateixa Residència, amb la construcció d’un quart pis, la instal·lació de dos nous ascensors i la supressió de barreres arquitectòniques a l’entrada de la residència, les quals van ser inaugurades el dia de la festa de Sant Josep Oriol.

 

         Aquestes notícies i tot un conjunt d'explicacions sobre vida i vivències dels sacerdots acollit formen la Memòria de l’any 2015 i afegeixen, així, un nou capítol de la vida de la Residència Sacerdotal, la qual, en la forma actual, va néixer a l’any 1968. Amb tot és evident que en un escrit no es poden transmetre totes les vivències i la riquesa de la vida existent en aquesta Casa on s’apleguen uns sacerdots per viure la maduresa dels anys en família i en la fe.    

 

         La Memòria d’aquest any està organitzada en sis capítols, on es poden copsar, una mica, la riquesa de l’ambient familiar que s’hi respira en aquesta institució diocesana.

 

             Els capítols són:1.- El Patronat

                                       2.- El moviment demogràfic

                                       3.- El personal

                                       4.- La vida de cada dia

                                       5.- L’economia

                                       6.- El calendari.

 

            Hi ha també un apèndix amb el moviment econòmic ben detallat, juntament amb altres documents, amb fotografies i programes d’alguns actes celebrats.

 

         Desitgem que la lectura d’aquestes pàgines ajudin a copsar la riquesa d’aquesta obra que té els orígens en la voluntat testamentària del bisbe de Barcelona, Pantaleó Montserrat, el qual havent mort en ple Concili Vaticà primer, en la localitat de Frascati, prop de Roma, va deixar els seus béns patrimonials perquè es construís un asil per atendre els sacerdots pobres del Bisbat. Posteriorment, i segons el ritme i costums  dels temps, aquest asil va evolucionar en un Seminari per sacerdots retirats i finalment en la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol.

 

1.– EL PATRONAT

 

        Aquest any el Patronat de la Residència s’ha reunit quatre vegades en els dies: 23 de març, 21 de maig, 22 de juny i 6 de juliol sense prendre cap acord vinculant. La primera reunió es va celebrar el dia de la festa patronal de la Residència: la festa de Sant Josep Oriol. Va presidir la reunió el Sr. Cardenal, acompanyat del bisbe de Sant Feliu, Mons. Agustí Cortés, i amb l’assistència de tots els patrons. Acabada la reunió van compartir el dinar amb tots els residents. Va centrar-se en elogiar les obres realitzades i es va fer una explicació de com s’havia realizar el finançament.

 

         Quant a les obres cal dir que es van realitzar amb rapidesa i van molestar molt poc, per no dir gens, als residents, i es van inaugurar oficialment el dia de Sant Josep Oriol. Han consistit amb ampliar la Residència amb un nou pis a la façana del carrer Joan Güell (amb set habitacions, una gran sala i un despatx); amb la construcció de dos ascensors que substitueixen el fins ara existent; i en anivellar l’entrada fent desaparèixer les barreres arquitectòniques existents. La despesa total ha estat de:  1.193.255’43 €, que ha estat totalment finançat per la Residència.

 

         La reunió del mes de maig es va celebrar en el despatx que té el bisbe auxiliar en el Bisbat. A més de temes de tràmit es van presentar els comptes de l’any anterior, constatant una vegada més la desproporció entre les entrades i les quantioses despeses. A la reunió del mes de juny, celebrada a la Residència es va presentar una oferta per part de l’OBA d’unes habitacions que havien deixat les monges a la residència Sol Ponent de Sant Andreu de la Barca perquè poguessin ser destinades a residents necessitats de més atencions sanitàries; i també es van tractar altres temes relacionats amb l’escriptura notarial del terreny de la Residència i del Convictori. Finalment a la reunió de juliol, que es va celebrar a la residència Sol Ponent, es va constatar la no viabilitat de les habitacions ofertes. En el llibre d’actes del Patronat es poden llegir la totalitat dels temes tractats en cada una de les reunions.

 

         El dia 17 de juliol el Patronat va enviar una carta oberta a tots els preveres de la Província Eclesiàstica de Barcelona per notificar-els-hi que havien finalitzat les obres d’ampliació i remodelació d’alguns elements de la Residència, notificant que així s’han pogut atendre totes les peticions d’ingrés que s’havien fet. Per altra part presenta la valoració positiva de les millores que s’han realitzat i a la vegada agraeix a les persones que han ajudat econòmicament, i també la comprensió i paciència dels residents per la incomoditat que han viscut a causa de les mateixes obres. Finalment afirma que segueix treballant en futures millores que han estat programades. A l’apèndix d’aquesta Memòria es pot llegir el text de la carta.   

 

         Durant l’any no s’ha canviat cap dels membres del Patronat, i segueix mancant-hil la presència del rector de a Residència, que des de la marxa de Mn. Joan Rodríguez no ha estat nomenat cap substitut. Així el 31 de desembre formen el Patronat els següents:

        Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar i delegat permanent del’Arquebisbe

        Mn. Josep Maria Turull, designat per l’arquebisbe de Barcelona

        Mn. Josep Maria Jubany, designat per l’arquebisbe de Barcelona

        Mn. Jaume Berdoy, designat pel bisbe de Sant Feliu

        Mns. Salvador Cristau, designat pel bisbe de Terrassa

        Mn. Josep Serra, canonge elegit pel Capítol catedralici

        Mn. Carles Sauró, elegit per la junta del Col·legi de rectors de Barcelona

        Mn. Lluís Bonet, resident elegit pel col·lectiu de preveres            

         A les reunions també hi assisteix, com a secretari, el Sr. Ramon Lóbez, auxiliar de la direcció de la Residència.

 

         De cara el proper any és d’esperar que aviat serà nomenat el nou rector el qual formarà part del Patronat, i que hi haurà la renovació dels Patrons que estatuàriament es fa cada quatre anys,  ja que és molt important per la vida de la Residència el bon funcionament d’aquesta entitat que vetlla perquè la direcció de la Residència Sacerdotal realitzi bé el seu deure d’atenció als sacerdots acollits a ella, treballant perquè en el règim intern de la casa, en tots els seus aspectes, hi hagi un bon funcionament dels serveis necessaris i útils per a la vida dels preveres residents.

 

2.- EL MOVIMENT DEMOGRÀFIC

 

         Aquest any ha estat un dels anys de més moviment demogràfic, amb deu entrades de mossens més la germana d’un ells i amb nou baixes per defunció, més una per trasllat de residència. Per tant al 31 de desembre, malgrat tantes entrades i sortides som 59 sacerdots residents, com l’any passat.

 

Aquests han estat els ingressos:  

 

* Mn. Jordi Farré i Muro, rector emèrit de la parròquia basílica de la Mare de Déu de la Mercè i de Sant Miquel Arcàngel de Barcelona, el dia 11 de març.

* Mn. Arturo Martin i Ejarque, rector emèrit de la parròquia de la Mare de Déu de Núria de Barcelona, acompanyat del seu germà Magí, el dia 16 de juny.

* Mn. Ferran Muñoz i Resano, rector emèrit de la parròquia de Maria Mitjancera de totes les Gràcies de Barcelona, el dia 6 de juliol.

* Mn. Pau Caldés i Claret, rector emèrit de la parròquia de Sant Miquel del Port de Barcelona, el dia 16 de juliol. Va morir abans d’acabar l’any.

* Mn. Ramon Tarrés i Margarit, rector emèrit de la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors i de Sant Jaume Apòstol de Sabadell, del bisbat de Terrassa, el dia 27 de juliol.

* Mn. Oriol Garreta i Torner, rector emèrit de la parròquia de Sant Enric d’Ossó, San Antoni i Santa Gemma Galgani de l’Hospitalet de Llobregat, el de 1 d’octubre.

* Mn. Joaquim Brustenga i Miquel, rector emèrit de la parròquia de Santa Maria Magdalena de Barcelona, el dia 7 d’octubre.

* Mn. Josep Perarnau i Espelt, del bisbat de Segorbe-Castelló, professor de la Facultat de Teologia de Barcelona, el dia 3 de   novembre.

* Mn. Pere Vivó i Gili, adscrit a la parròquia de Sant Andreu de Barcelona,  el dia 12 de desembre.

* Mons. Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe emèrit de Barcelona,  el dia 26 de desembre.

 

* També aquest any ha ingressat Montserrat Llauradó i Serrat per ajudar al   seu germà Mn. Josep, el dia 16 de març.

                                               

I ens deixat per anar a Casa del Pare:

 

+ Mn. Francesc Tena i Garriga, rector emèrit de la parròquia de la Mare de  Déu del Remei de Les Corts de Barcelona, el dia 1 de febrer. Havia  ingressat el dia 15 de juny del 2006.

+ Mn. Josep Maria Juan-Torres i Lana, rector emèrit de la parròquia de Santa Engràcia de Montcada i Reixac del bisbat de Terrassa, el 1 de febrer.  Havia ingressat el dia 10 de gener del 2012.

+ Mn. Albert Castilla i Miralles, administrador parroquial de la parròquia de Villalba Sasserra del bisbat de Terrassa, el dia 22 de juny. Havia ingressat el dia 3 de gener del 2011.

+Mn. Ramon Casafont i Baliellas, rector emèrit de la parròquia de Ullastrell del bisbat de Terrassa, el dia 30 de juny. Havia ingressat el 13 de març de 2005.

+ Mn. Jaume Aregall i Comas, rector emèrit de la parròquia de Sant Josep Obrer de Barcelona, el dia 7 d’agost. Havia ingressat el 25 de maig  de 2014.

+Mn. Josep Llauradó i Serrat, administrador parroquial jubilat de la parròquia-basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, el dia 18 de setembre. Havia ingressat el 7 de juliol de 1997.

+Mn. Daniel Monserdà i Tintó, rector emèrit de la parròquia de Sant Fost  de Campsentelles  del bisbat de Terrassa, el dia 15 d’octubre. Havia  ingressat el 8 de desembre del 2010.

+ Mn. Pau Caldés Claret, rector emèrit de la parròquia de Sant Miquel del Port de Barcelona, el dia 22 de desembre. Havia ingressat el 16 de   juliol d’aquest mateix any.

+Mn. Joan Noguera Vila, canonge de la Seu de Barcelona, el dia 30 de desembre. Havia ingressat el1 d’agost de 2010.

 

I també ha deixat de viure a la Residència, el bisbe auxiliar, Sebastià Taltavull, el qual s’ha traslladat a viure al bisbat.

 

         Total, doncs, als 59 preveres residents de l’any anterior s’hi han de sumar els 10 ingressos i restar-ne uns altres 10, quedant un  total de 59 preveres residents. D’entre aquets 59 residents s’hi compta el cardenal Mons. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona, tres canonges de la Seu de Barcelona i la majoria restant són rectors emèrits.

 

        Segons els estatuts de la Fundació, la Residència està destinada a atendre corporalment i espiritualment als preveres de l’antic bisbat de Barcelona, és a dir de l’actual arquebisbat de Barcelona i de les diòcesis sufragànies de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa, sense excloure la possibilitat de ser admesos preveres d’altres bisbats que hagin treballat pastoralment en alguns dels tres esmentats bisbats o per la decisió del president de la Residència.  El dia 31 de desembre hi havien 39 mossens de Barcelona, 8 de Sant Feliu i 7 de Terrassa. A més n’hi ha cinc provinents d’altres bisbats, que van ser admesos per la seva vinculació i pel seu treball ministerial a la diòcesis de Barcelona: Mn. Josep Cortina de Girona; els mossens Anton Martínez Trilla i Jesús Ferrer de Solsona, Mn. Ramon Viñas de Tarragona i Mn. Josep Perarnau de Segorbe-Castelló.

             El nom dels 59 mossens residents, que viuen a la Residència el 31 de desembre són:

ALIMBAU  Argila, Mn. Josep

ARAGONÉS Rebollar, Mn. Josep Maria

ARMENGOU  Sañas, Mn. Ignasi

ARRESE Beltran, Mn. Esteve

AYMERICH Costa, Mn. Enric

BADA Elias, Mn. Miquel

BARAT Graell, Mn. Joan

BASTIDA Canal, Mn. Xavier

BERTRAN Cassola, Mn. Jordi

BERTRAN Solé, Mn. Romà

BOIXADERAS Sadurní, Mn. Pere

BONET Riera, Mn. Lluís

BOSCH  Casas, Mn. Joaquim

BRUSTENGA Miquel, Mn. Joaquim

CASAS  Ros, Mn. Xavier

CASAS  Vaqués, Mn. Josep

CASTELLS Rocabert, Mn. Lluís

COMAS  Xirau, Mn. Joaquim

CORTINA Puig, Mn. Josep

FARRÉ Muro, Mn. Jordi

FARRÉS  Llarisó, Mn. Joan

FERRER Norta, Mn. Jesús

FORASTER Ruiz, Mn. Francesc

GARRETA Torner, Mn. Oriol

GONZÀLEZ Garcia, Mn. Lluís

LLADOS Pastallé, Mn. Francesc

MALGOSA Riera, Mn. Francesc

MARTIN Ejarque, Mn. Arturo

MARTÍNEZ Montfort, Mn. Francesc

MARTINEZ Sistach, Mons. Lluís

MARTINEZ Trilla, Mn. Anton

MASNOU Cornet, Mn. Joan

MATARIN Dalmau, Mn. Lluís

MIQUEL Mascort, Mn. Fèlix

MUÑOZ Resano, Mn. Ferran

NICOLAU Pous, Mn. Francesc

NOYA  Solanes, Mn. Francesc

PERARNAU Espelt, Mn. Josep

PIQUER Quintana, Mn. Jordi

PUIG  Llonch, Mn. Narcís

RAVENTÓS  Pujol, Mn. Francesc

REÑÉ  Bach, Mn. Ramon

RIUS Falcó, Mn. Joan

ROIGÉ  Font, Mn. Pere

SABATÉ  Carrasco, Mn. Josep

SERRANO  Vidal, Mn. Josep

SOLER, Soler, Mn. Joan

SUBIRÀ  Rocamora, Mn.

TARRÉS  Margarit, Mn. Ramon

TORRENS Pérez, Mn. Albert

TORT  Martí, Mn. Manuel

VILALTA  López, Mn. Jordi

VILAMALA  Collell, Mn. Francesc

VIÑAS  Farré, Mn Ramon

VISA Gelabert, Mn. Martí

VIVES Aragó, Mn. Joaquim

VIVES  Martí, Mn. Francesc

VIVÓ Gili, Mn.Pere

XUCLA  Llobet, Mn. Ferran

  

         Des de la inauguració de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, al juny de 1968, han vingut a viure, com a residents d’una manera estable, a la Casa Sacerdotal un total de 270 preveres, dels quals 62 han residit acompanyats d’una germana, d’un familiar o d’una serventa. Actualment ocupen un apartament amb la seva germana: Mn. Jordi Bertran Casola i  Mn. Francesc Vilamala.  Mn. Arturo Martín hi viu amb el seu germà, Magí. I l’ocupen amb una serventa Mn. Anton Martínez Trilla i Mn. Albert Torrens. Val a dir que també Mn. Josep Llauradó, des del dia 16 de març, va viure en un apartament amb la seva germana Montserrat, però als quatre mesos va morir el mossèn.

         Han viscut a la Residència, des de la seva inauguració, cinc bisbes: Mons. Ramon Daumal, bisbe auxiliar de Barcelona, Mons Joan Martí, arquebisbe-bisbe d’Urgell, Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull, també bisbe auxiliar de Barcelona  i el cardenal arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach.

 

       La majoria dels sacerdots residents eren rectors jubilats, però hi havia també canonges, professors, adscrits, beneficiats...

 

         Des de la seva inauguració les baixes han estat totes, excepte sis, per haver estat cridats a la Casa del Pare: un total de 205 preveres. Les altres sis baixes han estat per motius diversos.

 

         Dels residents actuals només n’hi ha 11 que fa més de deu anys que van ingressar a la Residència,  ja que els més antics han anat deixant la Casa Sacerdotal al ser cridats a la Vida Eterna.

 

          En el quadre següent es pot veure la dats d’ingrés dels actuals residents:

 

 

 Mn. Raventós a l’any  1970 

Mn. Viñas . . . . . . . . . 1975

Mn. Armengou . . . . . 1997

Mn. F.Martínez M. .   1999

Mn. Tort . . . . . . . . . .  2002

Mn. Vives Martí

Mn. Noya

Mn. Reñé . . . . . . . . . .2003

Mn. Farrés. . . . . . . . . 2005

Mn. Subirà

Mn. Xuclà

Mn. Puig. .  . . . . . . .  2006

Mn. Roigé

Mn. Bosch

Mn. Casas Vaqués

Mn. Comas

Mn. Matarín

Mn. Vialalta . . . . . .   2007

Mn. Alimbau

Mn. Vilamala

Mn. Casas Ros

 

Mn. Sabaté. . . . . . . .  2008

Mn. Torrens. . . . . . .  2009

Mn. Miquel

Mn. Serrano

Mn. Joan Soler . . . . .  2010

Mn. Antoni Martínez

Mn. Lluís Castells

Mn. Josep Cortina

Mn. Francesc Foraster

Mn. Enric Aymerich

Mn. Francesc Malgosa

Mn. Martí Visa. . . . .  2011

Mn. Joan Barat

Mn. Joaquim Vives

Mn. Francesc Lladós

Mn. Romà Bertran Solé

Mn. Joan Rius. . . . . . 2012

Mn. Xavier Bastida

Mn. Francesc Nicolau

Mn. Jordi Betran Cassola

Mn. Lluís Gonzàlez

 

2013

Mn. Pere Boixaderas

Mn. Lluís Bonet

Mn. Josep M. Aragonés

Mn. Miquel Bada

Mn. Jordi Piquer

Mn. Esteve Arrese

     2014

Mn. Jesús Ferrer

Mn. Joan Masnou

   2015

Mn. Jordi Farré

Mn. Arturo Martín

Mn. Ferran Muñoz

Mn. Ramon Tarrés

Mn. Oriol Garreta

Mn. Joaquim Brustenga

Mn. Josep Perarnau

Mn. Pere Vivó

Mons. Lluís Martínez

 

         Si mirem l’edat dels residents constatem que la majoria d’ells tenen l’edat de la jubilació, excepte alguns casos que són més joves, però que estan acollits a la Residència per raó del càrrec o per malaltia. 51 tenen més de vuitanta anys, i d’ells quatre superen els noranta. El més gran és Mn. Joan Rius que ha complert els cent tres anys de vida. En el proper quadre es pot veure la relació dels actuals residents col·locats segons l’edat que tenen el dia 31 de desembre:

 

103 anys Mn. Joan Rius:

  94 anys Mn. Ignasi Armengou

  92 anys Mn. Ramon Reñé

  90 anys Mn. Ferran Xuclà

  89 anys  Mn. Josep Maria Aragonés, Mn. Joaquim Comas, Francesc Martínez, Mn.           Francesc Malgosa i Mn. Romà Bertan Solé

  88 anys  Mn. Lluís Gonzàlez, Mn. Manuel Tort i Mn. Francesc Vives Mart

  87 anys  Mn. Joaquim Bosch, Mn. Josep Perarnau i Mn. Pere Roig

  86 anys  Mn. Xavier Casas Ros, Mn. Joan Farrés, Mn. Francesc Foraster,Mn. Francesc Lladós, Mn. Félix Miquel, Mn. Francesc Noya i  Mn. Francesc Vilamal

  85 anys  Mn. Xavier Bastida, Mn. Josep Casas Vaqués, Mn. Francesc Nicolau,  Mn. Narcís Puig i Mn. Joan Subirà

  84 anys  Mn. Josep Maria Alimbau, Mn. Joan Masnou i Mn. Pere Vivó 

  83 anys  Mn. Arturo Martín, Lluís Matarín, Mn. Francesc Raventós i Mn. Josep Sabaté

  82 anys  Mn. Joan Barat, Mn. Lluís Bonet, Mn. Lluís Castells, Mn. Josep Cortina, Mn. Jesús Ferrer i Mn. Ferran Muñoz

  81 anys  Mn. Esteve Arrese, Mn. Miquel Bada, Mn. Jordi Bertran Cassola, Mn. Josep Serrano, Mn. Joan Soler, Mn. Albert Torrens i Mn. Martí Visa

  80 anys  Mn. Enric Aymerich, Mn. Joaquim Brustenga, Jordi Piquer i Mn. Joaquim Vives Aragó.

   79 anys  Mn. Ramon Tarrés

   78 anys  Mns. Lluís Martínez Sistach

   77 anys  Mn. Pere Boixaderas i Mn. Antoni Martínez Trilla

   76 anys  Mn. Oriol Garreta

   75 anys  Mn. Ramon Viñas

   73 anys  Mn. Jordi Farré

   65 anys  Mn. Jordi Vilalta

 

         Altres anys han vingut a residir a la Residència, temporalment,  alguns mossens que ho han necessitat per raó de malaltia o per haver sofert una operació i els hi convé un temps de recuperació. Aquest any no s’ha pogut atendre aquest servei per raó d'estar ocupades totes les habitacions de la Residència.

         Des de l’any 1968 la Residència ha fet un bon servei als sacerdots jubilats i malalts de la Província eclesiàstica de Barcelona.

3.- EL  PERSONAL

 

         A més dels 59 mossens residents tenen la vivenda permanent a la casa les quatre germanes Hospitalàries de la Santa Creu, que formen la petita comunitat que cuida i atent als residents; els sis familiars dels mateixos mossens que fan vida de família amb ells als apartaments i una antiga serventa de la Casa, actualment jubilada. Per tant els que viuen permanentment a la Residència, el dia 31 de desembre de 2015, són 70 persones.

 

         Les quatre Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, que seguin el seu carisma atenen amb amor maternal als mossens, especialment els malalts, i que porten la direcció del servei de cuina, neteja i infermeria, són les mateixes que l’any anterior: Gna. Cristina Villalba, superiora des de setembre de 2006, i resident des de 1999, Gna. Maria Narro, resident des de l’any 2000, i que en anys passats ja havia format part d’aquesta comunitat de la Residència, Gna. Maria Jesús Arnedo resident des de l’any 2011, i que també havia format part anteriorment d’aquesta comunitat i la Gna. Guillermina Arias, resident des de l’any 2009. Des de la fundació de la Residència, a l’any 1968, la Congregació de les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu ha tingut aquesta cura d’atendre els sacerdots jubilats i malalts. El seu carisma hospitalari fa que siguin unes autèntiques mares pels malalts i ancians, deixant una estela de bondat totes les germanes que al llarg dels anys han servit a la Residència, i essent molt estimades pels residents.

 

         Als quatre acompanyants d’uns mossens que hi  havia al començar l’any s’hi han afegit dos més: la germana de Mn. Josep Llauradó que va ingressar el 16 de març per acompanyar al seu germà que estava molt delicat i amb el qual solament ha conviscut quatre mesos ja que ell va morir el 7 de juliol; i Magí Martín. Germà de Mn. Arturo que van ingressar el mes de juny. Per tant a l’acabar l’any són sis els que ocupen un apartament: Mn. Francesc Vilamala que l’acompanya la seva germana Teresa, Mn. Jordi Bertran amb la seva germana Eulàlia, Mn. Arturo Martín amb el seu germà Magí, Mn. Albert Torrens amb la  Matilde Valladares, Mn. Antoni Martínez amb la serventa Carme Martí i la Montserrat Llauradó que ha quedat sola després de la mort del seu germà, Mn. Josep.

 

         A tot aquest personal s’hi ha d’afegir la senyora Conxita Nieto, de més de noranta anys, que havia estat al servei de la porteria durant anys, i que un cop jubilada, en no tenir família directa, s’ha quedat a viure a la Residència. En total són, doncs, 70 les persones internes.

 

         A més d’aquestes persones, que podríem dir internes, cal fer esment de les que venen a treballar-hi o a ajudar pel bon funcionament de la Casa Sacerdotal. Totes tenen relació estable amb la Residència Sacerdotal ja que treballen per donar una deguda atenció als preveres residents.

 

         En primer lloc cal esmentar al Ramon Lóbez, ajudant de la direcció i secretari del Patronat el qual té cura, amb molta eficàcia dels serveis de manteniment, així com la relació amb les empreses subministradores i també amb els bancs, i, si escau, amb els notaris i jutjats: és una peça clau pel bon funcionament de la Residència.

         També és molt eficaç en Santi Urbano, que des de fa més de vint anys, té cura del manteniment de la Casa i del jardí, i a la vegada està al servei de les Germanes i a l’ajuda dels residents en les seves demandes.

 

         A més cal destacar el servei del metge Dr. Manuel Làzaro i la del confessor Mn. Joan Déu, els quals venen uns dies assenyalats per atendre als residents en les respectives funcions.

 

         Un paper important el tenen les que cuiden de la porteria, les quals a més d’atendre les persones que venen a la Residència vetllen per la seguretat de la Casa i dels residents. Són la Conxi Morte i l’Elisenda Casas, i també la Mariló Querol i Carmen Gutarra les quals han substituït als germans Paquita i Francisco Garcia que l’any anterior feien aquest servei.   

 

         No es poden oblidar les persones que afiliades en una empresa treballen en l’atenció de la infermeria i atenció als residents, al servei de la cuina i menjador, i les que cuiden de la neteja, dirigides totes per les Germanes Hospitalàries

 

         Entre tots, tant els que viuen permanentment a la Residència com els que hi venen a prestar un servei i a treballar, ajuden a donar un to de família i habitualment s’aconsegueix que la Casa sigui un lloc de fraternitat i de pau.

 

                                                     4.- LA  VIDA  DE  CADA  DIA 

 

        La Residència Sacerdotala més d’esforçar-se en realitzar la finalitat pròpia de la Fundació Sant Josep Oriol d’atendre i assistir corporalment i espiritualment als sacerdots acollits a ella s’esforça, també, en donar als residents un ambient de família, i respectant la vida personal de cada mossèn, facilitar actes comunitaris i activitats que agermanen, distreuen i enriqueixen la seva vida de persones jubilades. Cal dir, però, que els sacerdots de la Residència viuen habitualment en un ambient de recolliment i pau, alimentant la seva vida humana i espiritual amb lectures, pregàries, passejades, distraccions amb la televisió i la ràdio, i ajudant a alguna parròquia o exercint alguna altra activitat ministerial sempre que els ho permet la salut que en els seus anys es veu limitada, cada dia més.

 

         Les activitats comunitàries que ofereix la Residència als mossens jubilats solen ser de dimensió religiosa i espiritual, de caire social, cultural, de distracció i d’informació.

 

         En les de caire religiós s’han d’esmentar en primer lloc les concelebracions diàries de l’Eucaristia en les quals hi participen la majoria dels mossens. Són tres les concelebracions actualment establertes: una a les vuit del matí, una altra a les deu i una tercera a les onze a la capella dels malalts especialment assenyalada pels mossens que tenen la salut més limitada. En les festes, diades i solemnitats, a fi de donar-hi més relleu, se celebra una sola concelebració a la qual hi assisteixen tots els residents,  fins hi tot els malalts que no estan allitats i també de les religioses i altres persones tant de la Casa com veïns i familiars. Aquestes festes més assenyalades són les següents: la diada de Cap d’any, la festa de l’Epifania, la Candelera amb la benedicció de les candeles, la Quaresma amb el dimecres de cendra, la Setmana Santa i la Pasqua, la festa del Patró de la Residència, Sant Josep Oriol, Sant Josep, l’Ascensió, i la Pentecosta. També la festa del Beat Pere Tarrés, la de Corpus amb la processó del Santíssim pel jardí, la festa del Sagrat Cor i la de l’Assumpció de la Mare de Déu, la festa de la Santa Creu, patronal de les Germanes Hospitalàries, la de Tots Sants i el dia de la Commemoració dels difunts, la festa de la Immaculada i la solemnitat del Nadal amb l’ofici de lectures i la Missa del Gall. Cal dir que en aquestes diades, a més de la celebració solemne de la Missa, s’hi afegeix, com a complement joiós, el dinar festiu acompanyat del cava i postres de pastisseria. De totes aquestes festes les que tenen més relleu són la Pasqua, amb la Setmana Santa que la precedeix, el Nadal i la festa patronal de Sant Josep Oriol.

 

         En la festa del Patró de la residència hi acostumen a participar-hi els prelats de les tres diòcesis, els membres del Patronat, el rector de la parròquia de Les Corts i el confessor. La missa d’aquest any va ser presidida pel senyor Cardenal, amb l’assistència dels mossens residents i d’alguns membres del Patronat. A l’acabar la concelebració es va venerar la relíquia del Sant amb el cant dels “goigs” propis de la Residència. Posteriorment es va celebrar una reunió del patronat presidida pel Sr. Cardenal i amb assistència del bisbe de Sant Feliu, que al finalitzar van visitar les obres realitzades en el nou pis i les corresponents habitacions. I al migdia es va celebrar el dinar de germanor presidit pels prelats.

 

         A aquests actes de caire religiós que ofereix la Residència als mossens acollits cal afegir-hi les conferències d’espiritualitat en el temps de la Quaresma per ajudar principalment als residents als quals  els és difícil, per no dir impossible, de participar en uns exercicis espirituals en algunes tandes que al llarg de l’any se celebren per a preveres en alguna casa d’espiritualitat. Aquest any les ha donat el canonge degà, Joan Guiteres. També cada darrer dimarts de mes s’ha pregat per les vocacions en un acte eucarístic, i els divendres de Quaresma s’ha fet l’exercici del Via Crucis. Tots els diumenges, i també en les principals festes, se celebra comunitàriament la pregària litúrgica de les Vespres. I cada dia, abans del sopar, es resa en comunitat la pregària popular del Rosari, en la qual s’hi afegeix, en els dies corresponents, les pregàries o cants propis dels temps o diades corresponents. Aquestes són: la Setmana per la Unitat dels cristians, el  mes de Maria, el mes del Sagrat Cor, la festa de Crist Rei, Sant Josep Oriol, Beat Pere Tarrés, Beat Josep Casas Ros, i el “Te Deum” a l’últim dia de l’any. Així mateix s’han cantat els “goigs” en alguns diades, com Lourdes, Fàtima, la Mercè, el Roser,...

 

         També la Casa facilita el poder rebre el sagrament de la reconciliació als mossens, especialment als qui els és més difícil traslladar-se a un altre lloc. Aquest ministeri l’exerceix un dia al mes Mn. Joan Déu, prevere del bisbat de sant Feliu.

 

         Aquest any, a més, s’ha administrat comunitàriament el Sagrament de la Unció dels malalts a trenta cinc mossens i a set altres residents. S’ha fet una jornada de pregària (el dia 13 de març) seguint la petició del Sant Pare de lloar Déu i pregar pel proïsme. I, des del dia de la Puríssima, s’ha resat la pregària de l’any jubilar de la Misericòrdia.

 

         De caire social hem d’anotar les celebracions exequials dels nou mossens que al llarg de l’any han mort. Són celebracions molt viscudes amb l’assistència dels familiars, preveres, amics i antics feligresos. El difunt queda exposat fins l’hora de l’enterrament a la mateixa capella de la Residència, però en el cas de Mn. Francesc Tena va estar de cos present a les dependències parroquials de Les Corts, d’on havia estat rector, i en aquesta mateixa parròquia es van celebrar les exèquies. Els enterraments dels mossens Josep Maria Joan-Torras, Albert Castilla, Ramon Casafont i Daniel Monserdà van ser presidits pel bisbe de Terrassa, ja que eren incardinats d’aquest bisbat, essent els altres oficiats pel Sr. Cardenal de Barcelona o pel bisbe auxiliar, menys el de Mn. Pau Caldés el qual havia lliurat el seu cos a la Ciència i per tant no va tenir “Capella Ardent” ni enterrament però es va celebrar la missa exequial a la Residència. Posteriorment a l’acte de les exèquies els difunts van ser traslladats al cementiri  acompanyats dels familiars i de la direcció de la Casa.

 

         Ajuda a fomentar l’ambient de família el poder felicitar a cada mossèn en els aniversaris del naixement, de l’onomàstica i de l’ordenació presbiteral. Això s’aconsegueix gràcies a la llista que mensualment apareix en la cartellera d’anuncis La majoria dels mossens en el dia del seu Sant Patró acostumen a convidar, en el dinar, a tots amb postres de confiteria.

Especialment s’ha celebrat el dia de Sant Sebastià, l’onomàstica del bisbe auxiliar, resident de la Casa, i el dia de Santa Cristina, la de la superiora de les religioses; com també s’han enviat felicitacions als bisbes de la Província Tarraconense i a la Mare General de les Germanes Hospitalàries.

 

         També agermana el fet de donar relleu a les tradicions  populars: com les sorpreses el dia dels Reis, la truita amb botifarra el dia de dijous gras; la crema el dia de sant Josep, la “mona” del dia de Pasqua; la coca en la revetlla de sant Joan; la celebració de la nit de Tots Sants amb el res del rosari i la llaminadura dels panellets i castanyes; els torrons i neules per Nadal, i les bromes al menjador en la diada dels sants Innocents. També per les festes de Nadal el bastiment del pessebre, al peu de l’escalinata de l’entrada a la Residència, davant del qual a la vigília de Nadal es fa la seva benedicció i s’hi canten nadales.

 

         Alguns residents han participat en la missa de Festa Major de Les Corts, ja que és la parròquia de la Residència i el rector, perquè participem de la festa del barri, ens ha obsequiat amb postres de pastisseria al dinar. La Residència no s’ha desvinculat de la vida del bisbat: a més de participar un bon grup de mossens a la Missa Crismal a la Catedral, i a l’acte de l’entrada del nou Arquebisbe, s’ha col·laborat en les principals col·lectes que organitza el bisbat, s’han seguit les reunions del consell Presbiteral a través del representant dels clergues jubilats i s’han tingut a la Casa reunions de mossens, com  l’assemblea dels afiliats al Montepio del Clero de Madrid, i també la de la promoció sacerdotal de l’any 1951. L’aportació a les principals col·lectes ha estat la següent: 

       la Campanya contra la fam en el món, amb 2.535’00 €.

       la d’ajuda  al Seminari amb 1.686’00 €.

       la d’ajuda als Sants llocs de Terra Santa amb 2.645’00 €.

       la de Càritas en el dia de Corpus amb  2.911’80 €.

       la de missions: col·lecta del Domund també amb 2.265’00 €.

       la de Germanor amb: 1.481’90 €.

       i la de Càritas en les festes de Nadal: 2.031’00 €.

 

        S’han tingut actes de tipus cultural: conferències de temàtica doctrinal, científiques o d’actualitat; també s’han celebrat concerts de corals que han vingut a cantar o cantates dels mateixos mossens, com també actes recreatius

        Les conferències han estat les següents:

 •    El bisbe Sebastià Taltavull sobre “Les obres a realitzar a la Casa”.
 •    Mn. Josep Maria Jubany sobre “La pastoral de l’emigració a   l’Arquebisbat de Barcelona”.
 •    La religiosa teresiana Victòria Molins sobre “Les dues Tereses”.
 •    El jesuïta Enric Puig sobre “El moment actual de l’ensenyament”.
 •    Ignasi Garcia Clavel sobre “Les religions a la ciutat de Barcelona".
 •    Sessió de diapositives sobre el “Via Crucis monumental de Montserrat".
 •    Presentació del llibre de Mn. Xavier Bastida “La Unió de Graduats Catòlics”.
 •    Mn. Josep Maria Martí Bonet sobre “Els tresors de la catedral”.
 •    El bisbe Sebastià Taltavull sobre “El moment de l’Església”.
 •    El bisbe de Terrassa, Mons Josep Àngel Sàiz sobre “Deu anys de vida diocesana”.
 •    Mn. Joan Rodríguez sobre “Les grans línies de l’espiritualitat teresiana, amb motiu del centenari del naixement de Santa Teresa”.
 •    Mn. Francesc Raventós sobre “La història de la Residència”.
 •    El bisbe de Sant Feliu, Agustí Cortés sobre “Amor meus, pondus meus”.
 •    El cardenal Lluis Martínez Sistach sobre “El Sínode de la família".
 • Els actes recreatius han estat els  següents:
 •    Cants dels residents en honor a la Mare de Déu.
 •    Trobada dels residents per cantar cants de quan eren joves.
 •    Cantada nadalenca dels residents amb suport d’un grup.
 •    Concert de la Coral Polifònica del Guinardó.
 •    Espectacle de Màgia a càrrec de Joaquim Vilajosana (Màgik Kim) que ha actuat dues vegades: al començar i a final de l’any.
 •    Concert de Nadal de la Coral Xiribec de Castellar del Vallès.

S’han projectat pel·lícules en DVD:

 •    Cinema: “La isla del tesoro”
 •    Cinema: “La vida de San Antonio”
 •    Cinema: “el joven Winston”
 •    Cinema: “Bienvenidos al Norte”
 •    Cinema: “Las llaves del Reino”
 •    Cinema: “Matar a un ruiseñor”

 

         Evidentment que en aquesta Memòria no queden retratades totes les activitats que la Residència ha desenvolupat al llarg de l’any però amb les descrites queda clar que la Casa intenta ajudar als residents perquè tinguin en ella una veritable vida fraterna.  

 

5.- L’ECONOMIA

 

 

6.- EL  CALENDARI

 

 

Gener

Dia   1:  Missa Concelebrada.

Dia   6:  Missa concelebrada d’Epifania.

              Obsequis de Reis.

Dia 13:  Conversa del bisbe Sebastià Taltavull sobre les obres que es  realitzaran a la Residència.

Dia 14:  Cinema DVD: “el maquinista de La General”.

Dia 18:  Setmana de pregàries per a la Unitat dels Cristians.

Dia 20:  Festa de sant Sebastià: onomàstica del Bisbe Auxiliar.

             Conferència de Mn. Josep M. Jubany sobre “La pastoral de l’emigració a l’Arquebisbat d           de Barcelona”.

Dia 27:  Pregària Vocacional.

 

Febrer

Dia   1:  Defunció de Mn. Francesc Tena.

             Defunció de Mn. Josep Maria  Juan-Torres.

Dia   2:  Missa concelebrada amb benedicció de les candeles.

             Missa d’enterrament de Mn. Francesc Tena a la parròquia de Santa Maria del Remei de les 

             Corts.

Dia   3:  Missa d’enterrament de Mn. Josep Maria Juan-Torres.

             Cinema DVD: “La isla del Tesoro”.

Dia   8:  Col·lecta “Campanya contra la fam”: 2.535’00  €.

Dia 11:  Festa de la Mare de Déu de Lourdes: cant de l’”Ave de Lourdes”.

Dia 10:  “Sorpreses Màgiques” del il·lusionista (Magic-Kim).

Dia 12.  Dijous Gras: truita amb botifarra.

Dia 17:  Conferència de la religiosa teresiana Victòria Molins sobre “Les dues Tereses”.

             Informació de Mn. Xavier Bastida sobre “La darrera sessió del  Consell presbiteral”.

Dia 18:  Dimecres de Cendra: Missa concelebrada i imposició de la cendra.

Dia 20:  Tots els divendres de Quaresma: “Via Crucis”.

Dia 24:  Pregària vocacional.

 

Març

Dia   2 al 6: Exercicis Espirituals dirigits pel canonge Joan Guiteras.

Dia   4:  Trobada i missa de la promoció de 1951.

Dia 10:  Cinema DVD: “San Antonio”.

Dia 11:  Ingressa Mn. Jordi Farré i Muro.

Dia 13:  Pregària davant del Ssm., units amb el Papa, per lloar al Senyor i pregar pel proïsme.

Dia 16:  Ingressa Montserrat Llauradó, germana de Mn. Josep.

Dia 17:  Conferència del P.Enric Puig, s.j. sobre : “El moment actual de  l’ensenyament”.

Dia 19:  Missa concelebrada amb motiu de la festa de Sant Josep.

              Felicitació al bisbe de Terrassa en la seva onomàstica.

Dia 22:  Col·lecta “Pro Seminari”: 1.686’00 €.

Dia 23:  Festa Patronal de sant Josep Oriol: Missa concelebrada i dinar de germanor.

             Reunió de Patronat.

             Inauguració de l’ampliació de la Residència.

Dia 24:  Sessió de diapositives del “Via Crucis monumental de Montserrat”.

Dia 29:  Diumenge de Rams: Missa concelebrada amb la benedicció de les palmes i processó.

Dia 31:  Missa Crismal a la Catedral.

             Pregària vocacional.

 

Abril

Dia   2:  Dijous Sant: Missa concelebrada “in Coena Domini”. Hora santa.

Dia   3:  Divendres Sant: Ofici de Lectures i Laudes. Acció litúrgica. ViaCrucis.

              Col·lecta “Terra Santa”: 2.645’00 €.

Dia   4:  Dissabte Sant: Ofici de lectures i Laudes.

              Pasqua de Resurrecció: Vetlla Pasqual. Obsequi de la  “Mona”.

Dia   5:  Diumenge de Pasqua: Missa concelebrada.

Dia   7:  Cinema DVD: “Un hombre tranquilo”. (primera part).

Dia 14:  Cinema DVD: “Un hombre tranquilo” (segona part).

Dia 21:  Conferència de Ignasi Garcia Clavel sobre “Les religions a la  ciutat de Barcelona”.

 

Maig

Dia   1:  Pregàries a la Mare de Déu durant tot el mes.

Dia   4:  Concessió de la Creu de Sant Jordi a Mn. Josep M. Aragonés.

Dia 13:  Festa de la Mare de Déu de Fàtima: cant de l’Ave de Fàtima

Dia 17:  Festa de l’Ascensió. Missa concelebrada.

Dia 20:  Assemblea de la Mutual del Clero.

Dia 23:  Reunió de Patronat.

             Vetlla de pregària.

Dia 24:  Festa de la Pentecosta. Missa concelebrada.

Dia 26:  Cants dels residents en honor a la Mare de Déu.

Dia 30:  Festa del Beat Pere Tarrés: veneració de la relíquia i cant dels goigs.

 

Juny

Dia   1:  Pregàries pròpies, cada dia, durant tot el mes dedicat al Sagrat Cor de Jesús.

Dia   2:  Informe de la darrera reunió del Consell Presbiteral.

Dia   7:  Festa del Corpus: Missa Concelebrada i processó.

              A la tarda: adoració eucarística.

              Col·lecta de Càritas: 2.911’80 €.

Dia 12:  Feta del Sagrat Cor: Missa Concelebrada.

Dia 16:  Ingressa Mn. Artur Martín Ejarque amb el seu germà Magí.

             Trobada per cantar cants de joventut, comentats per Mn. Aragonés.

Dia 18:  Administració comunitària del Sagrament de la Unció dels Malalts.

Dia 21:  Onomàstica del Sr. Cardenal Lluís Martínez.

Dia 22:  Defunció de Mn. Albert Castilla.

             Reunió de Patronat.

Dia 23:  Missa d’enterrament de Mn. Albert Castilla.

Dia 24:  Revetlla de Sant Joan: coca.

Dia 30:  Defunció de Mn. Ramon Casafont.

              Pregària vocacional.

 

Juliol

Dia   1:  Alguns mossens van a llocs d’estiueig per evitar la xafogor de Barcelona.

Dia   2:  Missa d’enterrament e Mn. Ramon Casafont

Dia   6   Ingressa Mn. Ferran Muñoz Resano

             Reunió de Patronat.

Dia 17:  Carta oberta del Patronat als preveres de la Província Eclesiàstica.

Dia 24:  Santa Cristina: onomàstica de la Superiora de les Germanes Hospitalàries.

Dia 26:  Ingressa Mn. Ramon Tarrés Margarit.

 

Agost

Dia   7:   Defunció de Mn. Jaume Aregall.

Dia 10:   Enterrament de Mn. Jaume Aregall..

Dia 15:   Festa de l’Assumpció de la Mare de Déu: missa concelebrada.

Dia 28:   Felicitació al bisbe de Sant Feliu en la seva onomàstica.

 

Setembre

Dia   1:  Presentació del llibre “La Unió de Graduats Catòlics” de Mn. Xavier Bastida ”.

Dia   8   Conferència de Mn. Josep Maria Martí Bonet sobre “Els tresors de la Catedral”

Dia 14:  Festa patronal de les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu. Missa Concelebrada.

Dia 15:  Conferència de Mons. Sebastià Taltavull sobre “El moment de l’Església” .

Dia 18:  Defunció de Mn. Josep Llauradó

Dia 19:  Enterrament de Mn. Josep Llauradó..

Dia 22:  Cinema DVD: “El joven Winston”.:

Dia 24:  Festa de la Mare de Déu de la Mercè: Missa Concelebrada i cant  dels goigs.

              Felicitació a la Mare General de les Hospitalàries en la seva  onomàstica

Dia 29:  Pregària Vocacional.

 

Octubre

Dia   1:  Ingressa Mn. Oriol Garreta

Dia   9:  Conferència de Mns. Josep Àngel Saiz, bisbe de Terrassa sobre “Deu anys de vida diocesana.”       

Dia   7:  Festa de la mare de Déu del Roser: cant dels goigs.

             Ingressa Mn. Joaquim Brustenga.

Dia 11:  Festa major de Les Corts: participació a la Missa Major i postres al dinar.

Dia 13:  Conferència de Mn. Joan Rodríguez sobre: “Les grans línees de l’espiritualitat teresiana” amb      amb motiu del cinquè centenari del naixement de santa Teresa.

Dia 15:  Defunció de Mn. Daniel Monserdà.

Dia 16:  Missa funeral de Mn. Daniel Monserdà.

Dia 18:  Col·lecta del Domund: 2.265’00 €.

Dia 20:  DVD cinema: “Bienvenidos al Norte.”

Dia 27:  Pregària vocacional.

 

Novembre

Dia   1:  Tots Sants: Missa concelebrada; i castanyada.

Dia   2:  Missa concelebrada “pro fidelibus defunctis”.

Dia   3:  Ingressa Mn. Josep Perarnau.

             Conferència de Mn. Francesc Raventós sobre “La història de la Residència”

Dia   6:  Festa litúrgica del Beat Josep Casas Ros. Cant de l’himne.

             Notícia del nomenament de Mons. Juan José Omella per bisbe de  Barcelona.

Dia 10:  Conferència de Mons. Agustí Cortés sobre: “Amor meus, pondus  meus.”

Dia 15:  Col·lecta de Germanor: 1.481’90 €.

Dia 17:  DVD cinema: “Las llaves del Reino”.

Dia 22:  Festa de Crist Rei: Missa concelebrada i acte de consagració.

Dia 24:  Pregària vocacional.

 

Desembre

Dia   1:  Conferència del Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach sobre “El  Sínode de la Família”.

Dia   8:  Missa concelebrada en la festa de la Puríssima.

             Comença l’any jubilar de la misericòrdia

Dia 10:  Cantada nadalenca a càrrec dels residents amb el suport d’un grup de voluntaris.

Dia 12:  Ingressa Mn. Pere Vivó.

Dia 14:  Concert de la Coral Polifònica del Guinardó.

Dia 15:  Espectacle de Màgia a càrrec del “Màgik Kim”.

Dia 20:  Col·lecta de Nadal, de Caritas: 2.031’00 €.

Dia 22:  Defunció de Mn. Pau Caldés.

              DVD cinema: “Matar a un ruiseñor”.

Dia 23:  Missa funeral de Mn. Pau Caldés.

Dia 24:  Vespres i benedicció del Pessebre.

             Ofici de lectures. Missa del Gall i piscolabis.

Dia 25:  Missa solemne de Nadal.

Dia 26:  A la catedral presa possessió del  nou arquebisbe

Dia 28:  Bromes dels Innocents en el menjador.

Dia 29:  Visita del nou arquebisbe i comparteix el dinar.

              Concert de Nadal de la “Coral Xiribec de Castellar del Vallès”

Dia 30:  Defunció de Mn. Joan Noguera.

Dia 31:  Exposició del Ssm. Amb vespres, pregària vocacional i cant del “Te Deum” de final d’any.

 

CONCLUSIÓ

 

         Aquesta MEMÒRIA de l’any 2015, de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, s’adjunta a les escrites en els anys anteriors per deixar anotat allò que pot ajudar al possible lector a descobrir què era i què feia aquesta Institució diocesana a favor dels preveres de la Província Eclesiàstica de Barcelona.

 

         Tot el que s’explica en aquestes pàgines no ha sortit per art d’encantament sinó que, ajudada per la Providència, la direcció de la Residència ha treballat per realitzar tot allò que afavoria als fins pels quals va ser instituïda, seguint les indicacions del Patronat i, en últim terme, les dels bisbes de la Província Eclesiàstica.

 

         Volem subratllar, al posar fi a aquesta MEMÒRIA el treball abnegat, discret, amatent i maternal de les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, les quals seguin el carisma vocacional estan sempre disponibles per atendre  i ajudar als residents en les seves necessitats.

 

         I, també, a tots els que han ajudat a fer més planera, més familiar i més eclesial la vida dels preveres acollits a aquesta comunitat que viu sota el patronatge del també prevere barceloní, Sant Josep Oriol, manifestem el més profund agraïment per tot el què han fet.

 

                                      Barcelona, 1 de gener del 2016

 

 

                                                signat: Mn. Francesc Raventós

                                                                     rector emèrit