Joan Güell, 198 08028 Barcelona

residents 2016

A l’acabar l’any el nombre de mossens residents és de 58, un menys que l’any anterior. Els quals, la majoria han estat rectors de parròquia. Cal destacar la presència com a resident de Mons. Lluís Martínez i Sistach, cardenal, arquebisbe emèrit de Barcelona, el qual se suma a la llista d’antics residents bisbes, com Mons Ramon Daumal, bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Joan Martí Analis, bisbe d’Urgell i Mons Pere Tena, també auxiliar de Barcelona, i Mons Sebastià Taltavull, president del patronat de la Residència.

          Des de la inauguració de l’actual Residència al juny del 1968 han estat acollits 278 mossens, dels quals 62 han residit acompanyats d’un familiar o de la serventa que els cuidava en la respectiva rectoria quan estaven en actiu. Al llarg dels anys són 60 els que han ocupat un apartament , dels quals actualment solament són quatre: dos amb la seva germana: Mn. Jordi Bertran Casola i Mn. Francesc Vilamala. Mn. Arturo Martín que hi viu amb el seu germà, Magí. I Mn. Albert Torrens que l’ocupa amb la seva serventa. En relació amb l’any anterior s’han reduït ja que aquest any han mort la Montserrat Llauradó, germana de Mn. Josep i Carme Martí serventa de Mn. Anton Martínez.

 

         Dels 58 mossens residents la majoria són dels bisbats de la província eclesiàstica de Barcelona: 36 de l’arquebisbat de Barcelona (tres menys que l‘any anterior); 9 del bisbat de Sant Feliu (un més que l’any passat) i 7 del bisbat de Terrassa. Però a més hi ha altres mossens que malgrat de no estar incardinats en aquestes diòcesis han estat admesos a la Residència perquè han treballat pastoralment en algun dels tres bisbats durant els seus anys de vida activa: són Mn. Jesús Ferrer i Mn. Anton Martínez del bisbat de Solsona, Mn. Josep Cortina del de Girona, Mn. Ramon Viñas del de Tarragona, Mn. Josep Perarnau del de Segorbe-Castelló i Mn. Emili Quilez del de Terol.

          Els 58 mossens residents el dia primer de l’any són (per ordre alfabètic) els següents:

 

ALIMBAU  Argila, Mn. Jose

ARAGONÉS Rebollar, Mn. Josep Maria

ARMENGOU  Sañas, Mn. Ignasi

AYMERICH Costa, Mn. Enric

BALLÜS Bellalta, Mn. Joan

BARAT Graell, Mn. Joan

BERTRAN Cassola, Mn. Jordi

BERTRAN Solé, Mn. Romà

BOIXADERAS Sadurní, Mn. Pere

BONET Riera, Mn. Lluís

BOSCH  Casas, Mn. Joaquim

BRUSTENGA Miquel, Mn. Joaquim

CASAS  Ros, Mn. Xavier

CASAS  Vaqués, Mn. Josep

CASTELLS Rocabert, Mn. Lluís

COMAS  Xirau, Mn. Joaquim

CORNELLES Tubau, Mn. Pere

CORTINA Puig, Mn. Josep

FARRÉ Muro, Mn. Jordi

FARRÉS  Llarisó, Mn. Joan

FERRER Norta, Mn. Jesús

FORASTER Ruiz, Mn. Francesc

GARRETA Torner, Mn. Oriol

LLADOS Pastallé, Mn. Francesc

MALGOSA Riera, Mn. Francesc

MARTIN Ejarque, Mn. Arturo

MARTÍNEZ Montfort, Mn. Francesc

MARTINEZ Sistach, Mons. Lluis

MARTÍNEZ Trilla, Mn. Anton

MASNOU Cornet, Mn. Joan

MATARIN Dalmau, Mn. Lluís

MIQUEL Mascort, Mn. Fèlix

MUÑOZ Resano, Mn. Ferran

NICOLAU Pous, Mn. Francesc

NOYA  Solanes, Mn. Francesc

PERARNAU Espelt, Mn. Josep

PIQUER Quintana, Mn. Jordi

PUIG  Llonch, Mn. Narcís

QUÍLEZ Justo, Mn. Emili

RAVENTÓS  Pujol, Mn. Francesc

RIUS Falcó, Mn. Joan

RODRIGUEZ Garcia, Mn. Valentí

ROIGÉ  Font, Mn. Pere

ROSSELL Taberner, Mn. Joan

SABATÉ  Carrasco, Mn. Josep

SERRA Colomer, Mn. Josep

SERRANO  Vidal, Mn. Josep

SOLER, Soler, Mn. Joan

SUBIRÀ  Rocamora, Mn.

TARRÉS  Margarit, Mn. Ramon

TORRENS Pérez, Mn. Albert

TORT  Martí, Mn. Manuel

VILALTA  López, Mn. Jordi

VILAMALA  Collell, Mn. Francesc

VIÑAS  Farré, Mn Ramon

VIVES Aragó, Mn. Joaquim

VIVÓ Gili, Mn.Pere

XUCLA  Llobet, Mn. Ferran

 Aquests mateixos mossens, si atenem la seva edat constatem que la majoria tenen l’edat de la jubilació, excepte dos que han ingressat per raó de malaltia i el nou director que exerceix el seu ministeri en aquesta responsabilitat. D’ells 50 tenen més de vuitanta anys, dels quals 8  superen els noranta, essent el més gran Mn. Joan Rius que a complert els 104.

 En el proper quadre es pot veure la relació dels actuals residents col·locats segons l’edat que tenen el dia 31 de desembre: 

 

104 anys Mn. Joan Rius:

95 anys Mn. Ignasi Armengou

  91 anys Mn. Ferran Xuclà

  90 anys  Mn. Josep Maria Aragonés, Mn. Joaquim Comas,

                 Mn. Francesc Martínez,  Mn. Francesc Malgosa i

                 Mn. Romà Bertan Solé

  89 anys  Mn. Manuel Tort

  88 anys  Mn. Joaquim Bosch, Mn. Josep Perarnau i Mn. Pere Roigé

  87 anys  Mn. Xavier Casas Ros, Mn. Joan Farrés, Mn. Francesc Foraster

                 Mn. Francesc Llados, Mn. Félix Miquel, Mn. Francesc Noya,

                 Mn. Francesc Vilamala, Mn. Pere Cornelles i

                 Mn. Valentí Rodríguez

  86 anys  Mn. Josep Casas Vaqués, Mn. Francesc Nicolau,

                Mn. Narcís Puig i Mn. Joan Subirà

  85 anys   Mn. Josep Maria Alimbau, Mn. Joan Masnou, Mn. Pere Vivó,

                 Mn. Joan Ballús i Mn. Joan Rossell

  84 anys  Mn. Arturo Martín, Mn. Lluís Matarín, Mn. Francesc Raventós i

                 Mn. Josep Sabaté

  83 anys  Mn. Joan Barat, Mn. Lluís Bonet, Mn. Lluís Castells,

                 Mn. Josep Cortina, Mn. Jesús Ferrer, Mn. Ferran Muñoz i

                 Mn. Emili Quílez

  82 anys   Mn. Jordi Bertran Cassola, Mn. Joan Soler, Mn. Albert Torrens

                 Mn. Josep Serrano

  81 anys  Mn. Enric Aymerich, Mn. Joaquim Brustenga, Mn. Jordi Piquer

                 Mn. Joaquim Vives Aragó

  80 anys  Mn. Ramon Tarrés

  79 anys  Mns. Lluís Martínez Sistac

  78 anys  Mn. Pere Boixaderas i Mn. Antoni Martínez Trilla

  77 anys  Mn. Oriol Garreta

  76 anys  Mn. Ramon Viñas

74 anys  Mn. Jordi Farré 

73 anys  Mn. Josep Serra

66 anys  Mn. Jordi Vilalta

 

                                    

 

         L’estada dels mossens a la Residència varia molt doncs alguns hi estan anys i altres són cridats a la vida eterna al pocs mesos de residir-hi.

Actualment n’hi ha 15 que fa més de deu anys que hi resideixen,essent els més antics Mn. Francesc Raventós que fa 46 anys que hi viu, i Mn. Ramon Viñas que en fa 41 anys.

En el quadre següent es pot veure la dats d’ingrés dels actuals residents:

 

Mn. Raventós . .   1970 

Mn. Viñas . . . . . . 1975

Mn. Armengou . . 1997

Mn. Martínez M. 1999

Mn. Tort . .  . . . .  2002

Mn. Noya

Mn. Farrés. . . . . . 2005

Mn. Subirà

Mn. Xuclà

Mn. Puig. . . . . . .  2006

Mn. Roigé

Mn. Bosch

Mn. Casas Vaqués

Mn. Comas

Mn. Matarín

Mn. Vialalta . . .   2007

Mn. Alimbau

Mn. Vilamala

Mn. Casas Ros

Mn. Sabaté .. . . . .2008

Mn. Torrens.. . . .  2009

Mn. Miquel

Mn. Serrano

Mn. Soler. . .  . . .  2010

Mn. Martínez

Mn. Castells

Mn. Cortina

Mn. Foraster

Mn. Aymerich

Mn. Malgosa

Mn. Barat. . . . . .  2011

Mn. Vives

Mn.  Lladós

Mn.  Bertran Solé

Mn.  Rius. . . . . . . 2012

Mn.  Nicolau

Mn.  Betran Cassola

 

Mn. Boixaderas.   2013

Mn. Bonet

Mn. Aragonés

Mn. Piquer

Mn. Ferrer. . . . .  .2014

Mn. Masnou           

Mn. Farré. ´. . . . . 2015

Mn. Martín

Mn. Muñoz

Mn. Tarrés

Mn. Garreta

Mn. Brustenga

Mn. Perarnau

Mn. Vivó

Mons. Martínez

Mn. Rossell. . . . . 2016

Mn. Rodríguez

Mn. Quilez

Mn. Serra

Mn. Ballús

Mn. Cornelles

 

        Tot el que es diu en aquest capítol del moviment demogràfic manifesta que la Residència Sacerdotal és un ens viu on s’apleguen una bona colla dels sacerdots ja jubilats de les diòcesis de la Província Eclesiàstica de Barcelona.