Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Altre personal

A més dels 59 mossens residents tenen la vivenda permanent a la casa  els sis familiars dels mateixos mossens que fan vida de família amb ells als apartaments i una antiga serventa de la Casa, actualment jubilada. Per tant els que viuen permanentment a la Residència, el dia 31 de desembre de 2015, són 70 persones.

              Als quatre acompanyants d’uns mossens que hi  havia al començar l’any s’hi han afegit dos més: la germana de Mn. Josep Llauradó que va ingressar el 16 de març per acompanyar al seu germà que estava molt delicat i amb el qual solament ha conviscut quatre mesos ja que ell va morir el 7 de juliol; i Magí Martín. Germà de Mn. Arturo que van ingressar el mes de juny. Per tant a l’acabar l’any són sis els que ocupen un apartament: Mn. Francesc Vilamala que l’acompanya la seva germana Teresa, Mn. Jordi Bertran amb la seva germana Eulàlia, Mn. Arturo Martín amb el seu germà Magí, Mn. Albert Torrens amb la  Matilde Valladares, Mn. Antoni Martínez amb la serventa Carme Martí i la Montserrat Llauradó que ha quedat sola després de la mort del seu germà, Mn. Josep.

          A tot aquest personal s’hi ha d’afegir la senyora Conxita Nieto, de més de noranta anys, que havia estat al servei de la porteria durant anys, i que un cop jubilada, al no tenir família directa, s’ha quedat a viure a la Residència. En total són, doncs, 70 les persones internes.

         A més d’aquestes persones, que podríem dir internes cal fer esment a que venen a treballar-hi o a ajudar pel bon funcionament de la Casa Sacerdotal. Totes tenen relació estable amb la Residència Sacerdotal ja que treballen per donar una deguda atenció als preveres residents.

          En primer lloc cal esmentar al Ramon Lóbez, ajudant de la direcció i secretari del Patronat el qual té cura, amb molta eficàcia dels serveis de manteniment, així com la relació amb les empreses subministradores i també amb els bancs, i, si escau, amb els notaris i jutjats: és una peça clau pel bon funcionament de la Residència.

         També és molt eficaç en Santi Urbano, que des de fa més de vint anys, té cura del manteniment de la Casa i del jardí, i a la vegada està al servei de les Germanes i a l’ajuda dels residents en les seves demandes.

          A més cal destacar el servei del metge Dr. Manuel Làzaro i la del confessor Mn. Joan Déu, els quals venen uns dies assenyalats per atendre als residents en les respectives funcions.

          Un paper important el tenen les que cuiden de la porteria, les quals a més d’atendre les persones que venen a la Residència vetllen per la seguretat de la Casa i dels residents. Són la Conxi Morte i l’Elisenda Casas, i també la Mariló Querol i Carmen Gutarra les quals han substituït als germans Paquita i Francisco Garcia que l’any anterior feien aquest servei.   

          No es poden oblidar les persones que afiliades en una empresa treballen en l’atenció de la infermeria i atenció als residents, al servei de la cuina i menjador, i les que cuiden de la neteja, dirigides totes per les Germanes Hospitalàries

          Entre tots, tant els que viuen permanentment a la Residència com els que hi venen a prestar un servei i a treballar, ajuden a donar un to de família i habitualment s’aconsegueix que la Casa sigui un lloc de fraternitat i de pau.