Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Any 2017

El fet més rellevant d’aquest any 2017 en la vida de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol ha estat el que les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, que des de l’any 1968 quan va iniciar-se l’actual edifici de la Residència Sacerdotal cuidaven de l’atenció dels sacerdot residents, han deixat aquests serveis pel fet de no poder continuar per manca de personal,

Ha estat un canvi molt seriós que deixa un gran buit però, a la vegada, un record molt profund per tots els serveis i atencions que han tingut en aquets quaranta nou anys.

 

         Juntament amb aquesta baixa tan important s’hi ha afegit el relleu del president delegat del Patronat de la Fundació, el bisbe Sebastià Taltavull, el  qual el 19 de setembre es va fer públic el seu nomenament com bisbe de Mallorca, que com a conseqüència comportava el deixar la nostra diòcesis i tots els càrrecs i activitats que hi portava, entre les que s’hi comptava la de ser el representant de l’Arquebisbe en el Patronat.

 

         Amb aquests dos fets, destacats, presentem un nou capítol de la vida de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol on s’ha intentat deixar consignats els principals esdeveniments que s’han viscut en ella durant l’any 2017. És evident que és impossible transcriure en el paper tota la riquesa d’unes vides que, a la maduresa dels anys, s’han aplegat en una mateixa llar per conviure en la fe i l’amistat, però allò que és més destacable sí que s’ha pogut deixar escrit.