Joan Güell, 198 08028 Barcelona

ALTRE PERSONAL 2016

Dels familiars i serventes dels mossens, que fan vida amb ells en els apartaments, el dia 1 de gener n’hi havia sis: la Teresa, germana de Mn. Francesc Vilamala; la Isabel, germana de Mn. Jordi Bertran; la Montserrat germana de Mn. Josep Llauradó; en Magí, germà de Mn. Artur Martín, la Matilde Valladares, serventa de Mn. Albert Torrens i la Carme Martí, serventa de Mn. Anton Martínez. Però per defunció de la Montserrat Llauradó, el dia 6 d’abril, que havia quedat sola des de la mort del seu germà, i per la defunció de Carme Matí, serventa de Mn. Anton Martínez, el dia 30 de novembre, han quedat reduïts a quatre, que és un autèntic contrast amb el nombre dels primers anys de la vida de l’actual Residència en les que s’hi havien arribat a comptar-ne més de vint a la vegada.

 

         Del grup dels que no viuen a la Residència però que hi venen a aportar el seu treball pel bon funcionament de la mateixa cal destacar al  Ramon Lóbez que, des de l’any 2008, per indicació del Cardenal Lluís Martínez Sistach, vingué a ajudar al rector en la seva tasca de direcció, especialment en la dimensió econòmica. La jubilació del rector, Mn. Francesc Raventós, la presa de possessió del nou director, Mn. Josep Serra, i la nova organització que ha emprés la direcció de la Residència, va donar per acabats els seus serveis i el setembre passat va deixar de prestar la seva col·laboració, la qual ha estat molt fructífera i ha fet molt de bé a la Residència, aconseguint una situació econòmica força respectable fins poder-se construir un quart pis i restant encara un bon saldo en les arques. Ha aconseguit vàries ajudes econòmiques. Gràcies a ell s’ha reformat la porteria, la sala de reunions, la saleta de visites. S’han millorat les dutxes de moltes habitacions, s’ha fet més accessible el pati, i sobre tot, ha ajudat a molts mossens en les qüestions econòmiques. Molt se li ha d’agrair tot el que en aquets anys a fet a favor de la Residència i dels mossens.

 

         Amb la reorganització funcional de la Residència, des de l’octubre, han assumit gran part de l’activitat d’en Ramon Lóbez i de les Germanes, els nous gerents en Pere Ardite i la Montserrat Muñoz que cuiden de l’administració de la Casa, d’assegurar el bon funcionament de la Residència planificant i coordinant tots els serveis que es presten i l’activitat del personal que hi treballa. En el capítol sobre la nova organització de la Residència es detallen les seves funcions.

 

         Un altre col·laborador, amb més de vit anys de servei, és el Santi Urbano que cada matí està a la disposició de les Germanes o de qualsevol mossèn per atendre tots els encàrrecs que li demanen, tenint cura, a la vegada, del jardí i d’arranjar petites coses: és un ajudant eficaç.

 

         Altes persones que actuen a la Residència són el metge Manuel Làzaro que setmanalment visita als malalts i als que demanen les seus serveis. És molt estimat pels mossens tan per la seva competència professional com per la seva amabilitat en el tracte. També cal esmentar Mn. Joan Déu, un sacerdot jubilat del bisbat de Sant Feliu, que venia un cop al mes, a la Residència per atendre les persones que volien rebre el Sagrament de la Reconciliació. És un ministeri molt convenient que l’exercís una persona aliena a la Casa en bé dels que desitgen poder-se confessar. Durant vuit anys va fer aquest servei que abans l’havia realitzat Mn. Pere Bosch (a.c.s.), però al novembre, per motius de salut ha deixat de exercir-lo, deixant un bon record.

 

         Una funció important i delicada és la de recepcionista a la porteria de la Residència: a més d’atendre a les persones que venen a la Casa, vetlla per la seguretat de la mateixa controlant les entrades i sortides. Són persones de molta confiança i de gran estima entre els residents: la Conxi Morte que ja fa deu anys que està en aquest servei; la Elisenda Casas, la Mariló Querol i l’Antoni Crisóstomo.

 

         No podem deixar d’esmentar en aquest capítol les persones que afiliades a unes empreses venen a prestar els seus serveis de cuina, de neteja i d’infermeria. Amb la nova estructuració cal esmentar les infermeres titulars, la fisioterapeuta, l’encarregat del manteniment.

 

         Tant els que viuen en la Residència com les persones que hi van a aportar el seu treball, totes ajuden a crear un bon ambient i a fer de la Casa Sacerdotal una veritable família.