Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Bastida

Presentació del llibre “La Unió de Graduats Catòlics”, del Dr. Xavier Bastida i Canal

 

            El dimecres 29 de juliol de 2015, a la sala Pere Casaldàliga, de l’Editorial Claret, va tenir lloc l’acte de presentació del llibre La Unió de Graduats Catòlics. Història d’un moviment de laics a Barcelona, (Editorial Claret, Barcelona 20015, 398 pp.), del que és autor el Dr. Xavier Bastida i Canal, canonge de la catedral i Vicari judicial emèrit del nostre Arquebisbat, membre actualment de la comunitat de preveres de la Residència de Sant Josep Oriol. Ha escrit el pròleg el Dr. Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de Barcelona, que durant gairebé vint anys va ser consiliari general dels Graduats i que precisament va ser substituït en aquest càrrec el Dr. Bastida, quan el Dr. Martínez Sistach va ser nomenat bisbe de Tortosa.

            Va presentar l’acte, en nom de l’Editorial Claret, el P. Ignasi Ricart i Fàbregas, remarcant que l’obra que es presentava era a la vegada “un llibre d’estudi, d’història i de pastoral aplicada”. Va posar l’accent en la doctrina del Concili Vaticà II sobre els laics i la seva missió en l’Església i en el món secular i en la necessitat de l’apostolat laïcal associat. “Per això, aquesta història representa un enriquiment no només per a la història religiosa sinó també per a la pastoral de l’Església”.

 

            Presentació pel Dr. Joan Guiteras

 

            La presentació de l’obra va anar a càrrec del Dr. Joan Guiteras i Vilanova, degà del Capítol de la Catedral de Barcelona, que va llegir uns folis que contenien una molt curada presentació del treball del Dr. Bastida. “En primer lloc –va dir-, desitjo felicitar l’autor per aquest volum magnífic, escrit amb molta cura, ple de detalls, i per això desitjo que tingui una bona acollida i sigui un èxit la seva publicació”. Va indicar que el llibre fa la història d’un moviment que cal situar dins de l’esperit i els mètodes de l’Acció Catòlica especialitzada, en aquest cas, la  història d’un moviment de laics que pertanyien al medi dels professionals (farmacèutics, metges, advocats, etc.) i que tenien consciència de la seva missió tant en l’Església com en el món, a fi que els valors del Regne de Déu puguin néixer i créixer en la societat.

El Dr. Guiteras va fer un repàs dels vuit capítols de l’obra, que qualificà sobretot com “un treball d’història que serà un punt de referència per tota persona que vulgui fer la història de l’Arquebisbat de Barcelona en els anys que seguiren al Concili Vaticà II. Ja coneixíem la tasca del Dr. Bastida, marcada sobretot per la seva dedicació al Dret Canònic, però aquest llibre ens el manifesta també com a bon historiador, de fets tan rellevants com l’anomenada “crisi de l’Acció Catòlica”, amb les seves clares implicacions polítiques.”

Finalment, el Dr. Guiteras va cloure la presentació amb una invitació a viure amb pau i amb esperança el moment present, perquè nosaltres no som “els últims cristians”. “Déu, també avui crida nous cristians i l’Església segueix essent el gra de mostassa que creix i el llevat que fa fermentar tota la massa”. I va afegir: “Seguim l’exemple dels que foren els consiliaris generals d’aquest moviment, que foren sacerdots que van estimar l’Església, van secundar les orientacions del Concili Vaticà II i els ensenyaments dels Papes i que es mereixen una justa lloança, que cal estendre als laics que varen formar part del Moviment dels Graduats d’Acció Catòlica.

 

              Paraules del Dr. Xavier Bastida

 

El Dr. Xavier Bastida va parlar a continuació per situar el seu treball, que inclou un període més de 60 anys, des del 1955 fins al 2013. Recordà les característiques del moviment com a Acció Catòlica especialitzada, inspirada en la JOC fundada pel canonge Joseph Cardijn, amb les dues eines principals: l’enquesta i la revisió de vida. Fent història dels orígens dels Graduats esmentà els noms de Mn. Joan Batlles, de Mn. Josep Bardés, de Mn. Josep M. Rovira Belloso –“que de fet inicià la feina de fer la història dels Graduats, que he mirat de completar amb aquest llibre”-. I també recordà la inspiració donada per la Federació de Joves Cristians de Catalunya, amb els noms del Dr. Albert Bonet i del beat Mn. Pere Tarrés. 

Repassà els moments més significatius viscuts pels Graduats, citant especialment els noms d’Antoni Bascompte, d’Ignasi Puig Carrera (que fou “la veu profètica del Moviment”),  i dels que en foren els presidents successius: Josep Ràfols, Jaume Pujol, Josep Alegre i Josep Gras. També va esmentar l’ajut rebut del cardenal Jubany, del bisbe Joan Carrera i del consiliari d’un grup, Mn. Ramon Prat.

Fent referència als últims esdeveniments del Moviment de Graduats, va dir que, en els seus darrers temps, es va iniciar un diàleg amb els membres del MUEC i del Moviment de Professionals –avui ben actius-, “però vam veure que, de fet, era com un diàleg entre els avis i els seus néts, i que els néts calia que fessin el seu propi camí, com de fet està succeint”.

  Un nombrós grup de persones, entre els quals bastants antics membres del Moviment de Graduats, varen omplir la sala que porta el nom del bisbe Pere Casaldàliga i varen aprofitar l’ocasió d’aquest acte per saludar els antics companys i evocar un passat que, tot i ser ben recent, ja és història. Un advocat i ex militant del Moviment, Josep Manuel Dotú i Sanjuan, que tenia que intervenir en la presentació, no ho va poder fer a causa d’una indisposició, però encara es va fer present al final de l’acte per saludar els seus antics companys.