Joan Güell, 198 08028 Barcelona

BRUSTENGA Joaquim

image

 

 

Naixement:  8  setembre  1935 

Ordenació:  20 setembre  1958 

NOMENAMENTS  PASTORALS

 

20/09/1958    Ordenació a la parròquia de Sta. Maria de Gràcia, de Barcelona.

1958 – 59       Un any de Convictori a les Corts. Adscrit a la parròquia de St. Joan Bta. de Sant Adrià de Besòs.

1959 – 61       Vicari de la parròquia de Mare de Déu de Gràcia, de Sabadell

1961              Tres mesos,  vicari de Si. Josep Oriol, de Barcelona.

1961 – 64        Membre de l´equip del Seminari Menor de la Conreria.

1964  - 67      Llicenciatura en Teologia a la Universitat Gregoriana de Roma

                            Els estius: Vicari de St. Andreu de Llavanaeres.

1967 – 76      Rector de la parròquia de la Sgda. Família, de Sabadell (Les Termes).

1976 – 79      Rector de la parròquia de St. Pere de Rubí.

1979 – 91      Rector de la parròquia de la M. de D. de la Salut, de Badalona.

1991 – 2002   Rector de St. Vicenç, de Mollet del Vallès

2002 – 06     Rector de la parròquia de la Sgda. Família, de Mataró.

2006 – 10     Rector de la parròquia de St. Ramon Nonat, de Barcelona

2010 – 13     Rector de la parròquia de Sta. Mª Magdalena, de Barcelona  (barri Les Roquetes – Nou Barris)

-----  Acceptada la jubilació:

2013 – 15    Adscrit a la parròquia de Sta. Engràcia, de Barcelona (barri  Prosperitat – Nou Barris)

2015 - .....   Adscrit a la parròquiia de Sta. Mª del Taulat, de Barcelona (barri del Poble Nou)