Joan Güell, 198 08028 Barcelona

4-8-14

SETMANA SANTA

2014

DIUMENGE DE RAMS

               A les 11: Benedicció i processó de Rams

                             Missa concelebrada 

               A les 20: Vespres i Rosari

DIJOUS SANT

               A les 18: Missa concelebrada

               A les 20’30: Rosari

               A les 22: Hora Santa d’adoració al SSm.

DIVENDRES SANT

              A les 10’30: Ofici de Lectures i Laudes

              A les 17: Acció litúrgica

              A les 20: Via Crucis

               Rosari en particular

DISSABTE SANT

              A les 10’30: Ofici de Lectures i Laudes

              Rosari en particular

              A les 20: Sopar

PASQUA DE RESURRECCIÓ

     Dissabte:

             A les 21’30: Vetlla Pasqual

     Diumenge:

             A les 11: Missa concelebrada

             A les 20: Vespres i Rosari