Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Fets més destacats de cada any

 

Festa de sant Josep Oriol amb la participació dels tres bisbes ordinaris. Mentre ha sigut  rector de la Residència, Mn. Francesc Raventós, abans del dinar de germanor, ha fet un parlament sobre l'estat actual de la Casa comentant les dades recollides en la MEMÒRIA de l'any anterior.


Altres diades: La diada de Cap d'any, la festa de l'Epifania, la Candelera, Sant Josep, l'Ascensió, Pentecosta, Corpus amb la processó del Santíssim pel jardí, la festa del Sagrat Cor, l'Assumpció de la Mare de Déu, la festa de la Santa Creu, (patronal de les Germanes Hospitalàries), la festa de la Immaculada i la solemnitat del Nadal amb la Missa del gall, l'ofici de lectures i la Missa del dia.

 

 Un relleu especial té la gran festa de Pasqua, amb tots els actes previs des del dimecres de cendra, amb tota la litúrgia quaresmal i la Setmana Santa amb la benedicció dels rams, la processó i la missa del diumenge de Rams; la missa "in Coena Domini" del Dijous Sant amb l'hora santa d'adoració a la Reserva solemne; l'acció litúrgica de la Creu el divendres i l'inici de la festa amb la Vetlla Pasqual.

 

 Rés diari del Rosari abans de sopar, i es canta la pregària de vespres tots els diumenges i festivitats i vigilies.

 

Es viu i resa en la setmana de pregàries per la unitat dels cristians.

 

Mensualment a l'últim dimarts de mes es fa una pregària vocacional amb exposició solemne del Santíssim, demanant vocacions, especialment pel nostre seminari i per la Congregació de Germanes Hospitalàries de la Santa Creu.

 

Es fa  l'exercici del Via Crucis els divendres de Quaresma; les pràctiques de pietat tradicionals del mes de maig a la Mare de Déu i del mes de juny al Sagrat Cor, i es recorda als beats Pere Tarrés i Josep Casas en el dia de la seva festa litúrgica.

 

També es va administrar comunitàriament el sagrament de la Unció dels malalts.

 

Exercicis espirituals, durant una setmana per facilitar la participació a aquest mitjà d'espiritualitat a aquells que no es poden traslladar a celebrar-los en una casa apropiada.

 

En acabar l'any, i al final de les primeres vespres de la festivitat de la Maternitat de la Mare de Déu es  canta un "Te Deum" d'acció de gràcies.

 

Alguns mossens  participen en la Missa Crismal i en altres actes organitzats per la Diòcesi; i per mantenir més clarament la vinculació amb l'Arquebisbat, la Residència facilita el participar en les principals recaptes que organitza el bisbat mateix. Han estat les següents: contra la fam al món a "Mans unides", Campanya pro Seminari, ajuda a Terra Santa, Càritas el dia de Corpus, el Domund , Germanor i Càritas en les festes de Nadal.

 

Es  mantenen les tradicions de la nostra Terra com la truita amb botifarra el dijous gras; el pastís individual de la mona de Pasqua; la coca a la revetlla de Sant Joan; la castanyada en la nit de Tots Sants i els cants dels goigs en les festes populars que en tenen.

 

També se celebren les onomàstiques dels residents amb caramels o postres per a tothom, i se celebren amb un dinar festiu les onomàstiques del rector, (de la superiora de les Germanes Hospitalàries de la Residència, se celebrava, però ara ja no, perquè ja no hi són) la diada de l'Exaltació de la Santa Creu, la seva festa patronal i la festa major de Les Corts.

Cada any els "Amics de Sant Oleguer" obsequien  els residents amb postres de pastisseria el dia 6 de març

Excursió mariana per visitar anualment un santuari o una ermita de la Mare de Déu durant el mes de maig. S'ha deixat de fer ja fa uns anys.

 

Conferències sobre temes d'actualitat, com també concerts i projecció de DVD. Té cura de l'organització un dels mossens residents; des de 2004 s'en cuidava Mn. Manuel Tort i a partir del curs 2015 se n´ha cuidat Mn. Albert Torrens.

 

Felicitacions: Bisbes de la província eclesiàstica de Barcelona, la Germana General de les Hospitalàries de la Santa Creu, en la festa onomàstivca i felicitació en la festa patronal de les Germanes Vetlladores, la festa de Santa Soledad Torres Acosta. També es felicita el Nadal a les persones més relacionades amb la Residència.