Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Mn. frances

FRANCES

Va néixer el 30 desetembre de 1929
Sacerdot des del 20 d'agost de 1955