Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Oriol Garreta

image

- Nascut a Barcelona, a la vila de Gràcia, el 14 de desembre de l’any 1939.

- Entra al Seminari de la Conreria el setembre de 1951 fins a fi de curs de 1956.

- Passa al Seminari de Barcelona fent els tres cursos de filosofia i tres de teologia, fins a fi de curs de 1961

- Entra al Seminari de l’OCSHA, de Madrid, on fa els dos darrers cursos de teologia, fins a fi de curs de 1963.

- Celebra l’Ordenació de prevere a l’església de Betlem de Barcelona, el 29 de juny de 1963.

- És vicari de la parròquia de St Jaume de Badalona fins el febrer de 1965.

- Amb tres companys més, és enviat a Xile, a la ciutat de Calama, a ple desert d’Atacama, on fa de vicari i posteriorment de rector de la parròquia de St Joan Baptista, atén les comunitats cristianes de les poblacions “21 de mayo” i “Chorrillos”, i exerceix de professor i vicerector a l’ ”Instituto Silva Lezaeta” d’ensenyament primari i secundari, fins l’agost del 1973, arribant a Barcelona el 7 de setembre, quatre dies abans de la mort d’Allende i del cop d’estat sagnant de Pinochet.

- És vicari de la parròquia de Sta. Maria Magdalena fins el juny de 1975, i passa a ser vicari de Sta Engràcia, ambdues parròquies de Nou Barris de Barcelona.

- Passa a ser rector de Sta Engràcia l’estiu de 1987 fins l’agost de 1995.

- Rector de les parròquies de Sta Maria del Taulat i de Sant Bernat Calbó, del Poblenou de Barcelona, des del setembre de 1995 fins l’agost de 2009.

- Rector de les parròquies de Sta Gemma i de Sant Enric d’Ossó de L’Hospitalet de Llobregat, i de Sant Antoni d’Esplugues de Llobregat, fins l’agost del 2015.

- Ha participat en els moviments de la JOC i de l’ACO, i durant cinc anys (2002-2007) ha sigut Consiliari General d’ACO.

- L’octubre de 2010 ha publicat amb Edicions Saragossa un recull de poesies titulat “Trenat de solcs d’argent”, de qui diuen: La seva vida es teixeix dia a dia convivint amb els altres, celebrant la vida, pregant, pujant muntanyes, dibuixant i escrivint.

- L’ 1 d’octubre de 2015, després de ser acceptada pel bisbe de Barcelona la seva jubilació, s’ha incorporat a la Residència de Sant Josep Oriol.