Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Germanes Hospitalàries

A més dels 59 mossens residents tenen la vivenda permanent a la casa les quatre germanes Hospitalàries de la Santa Creu, que formen la petita comunitat que cuida i atent als residents; els sis familiars dels mateixos mossens que fan vida de família amb ells als apartaments i una antiga serventa de la Casa, actualment jubilada. Per tant els que viuen permanentment a la Residència, el dia 31 de desembre de 2015, són 70 persones.

 

         Les quatre Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, que seguin el seu carisma atenen amb amor maternal als mossens, especialment els malalts, i que porten la direcció del servei de cuina, neteja i infermeria, són les mateixes que l’any anterior: Gna. Cristina Villalba, superiora des de setembre de 2006, i resident des de 1999, Gna. Maria Narro, resident des de l’any 2000, i que en anys passats ja havia format part d’aquesta comunitat de la Residència, Gna. Maria Jesús Arnedo resident des de l’any 2011, i que també havia format part  anteriorment d’aquesta comunitat i la Gna. Guillermina Arias, resident des de l’any 2009. Des de la fundació de la Residència, a l’any 1968, la Congregació de les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu ha tingut aquesta cura d’atendre els sacerdots jubilats i malalts. El seu carisma hospitalari fa que siguin unes autentiques mares pels malalts i ancians, deixant una estela de bondat totes les germanes que al llarg dels anys han servit a la Residència, i essent molt estimades pels residents.

       Volem subratllar, al posar fi a aquesta MEMÒRIA el treball abnegat, discret, amatent i maternal de les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, les quals seguin el carisma vocacional estan sempre disponibles per atendre  i ajudar als residents en les seves necessitats.