Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Ampliació de la Residència

  

            El cardenal Martínez Sistach felicita els residents pel bon clima de fraternitat i amistat que hi ha a la casa

 

            El dilluns dia 23 de març de 2015, festa del sant barceloní Josep Oriol, es varen celebrar diversos actes a la Residència Sacerdotal que el té com a patró, situada al barri de Les Corts de la ciutat de Barcelona.

            Amb motiu d’aquesta festa, es va fer l’entrega de les obres d’ampliació de la Residència, ampliació deguda al fet que la Residència és plena i hi ha una dotzena de peticions d’ingrés a la mateixa per part de sacerdots jubilats. Les obres d’ampliació ja han acabat i han estat entregades al patronat que regeix la Residència. A més dels tres pisos que tenia la Residència fins ara, s’ha aixecat un nou pis a la part de l’edifici que dóna al carrer Joan Guell, 198-200, i això ha permès disposar de set noves habitacions per acollir algunes de les peticions d’ingrés pendents.

            A les 11 hores del matí, hi hagué una missa concelebrada a la capella de la Residència que va presidir el bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortès; amb el vicari general d’aquest bisbat, Mn. Jaume Berdoy, amb els membres del Patronat i amb els sacerdots residents. Hi assistiren les religioses Hospitalàries de la Santa Creu, que estan al servei de la casa, i el personal laic, així com els familiars i amics dels residents. En la missa en la qual es varen utilitzar els textos litúrgics de la festa del sant barceloní.

        En la missa es varen proclamar els següents textos bíblics: Primera lectura: Sofonies 2,3; 3,11-13. Salm responsorial 40. Segona lectura: Filipencs 3,8-14. Evangeli segons Sant Mateu 11,25-30. A l’homilia, Mons. Sebastià Taltavull va citar aquest pensament del gran bisbe Josep Torras i Bages: “El nostre clergat de Barcelona pot considerar Sant Josep Oriol com a carn de la seva carn i ossos dels seus ossos”.  També va fer referència a la “memòria agraïda i suggerent que representa el sant, sobretot per la seva austeritat i pobresa, pel seu servei a l’evangelització i  la seva comunió i servei al poble cristià del seu temps i la seva solidaritat amb els pobres com a signe del Déu misericordiós. També va dir que aquest missatge és molt actual, ara que el papa Francesc ha convocat un Any Sant dedicat a la misericòrdia de Déu.

              La missa es va coure amb el sant dels Goigs del sant, amb lletra de Mn. Antoni Malats i música de Mn. Llàtzer Torà, i amb la veneració per tots els presents de la relíquia del sant.

            Després de la missa es varen reunir els membres del Patronat de la Fundació Sant Josep Oriol, fundació que regeix la casa. En aquest patronat estan representades, a més de l’arxidiòcesi de Barcelona,  també les diòcesis germanes de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa, ja que la Residència està oberta als sacerdots jubilats dels tres bisbats.

            A les dues de la tarda hi hagué un dinar de germanor, que varen presidir el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, el bisbe de Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, i el seu bisbe auxiliar, Mons. Salvador Cristau. En unes paraules al final del dinar, el cardenal de Barcelona va felicitar els residents pel clima que hi ha a la casa de fraternitat i amistat entre tots els residents, una realitat que és coneguda i elogiada per tothom. També va tenir paraules d’agraïment per la molt bona labor que fan les religioses i el personal laic de la casa, com també per la funció que realitza el bisbe auxiliar, com a president delegat del Patronat i tots els membres del mateix Patronat. També va dir que s’ha fet l’ampliació d’habitacions per no deixar fora les peticions que hi ha d’ingrés, que cal que siguin ateses, tant en la Residència de les Corts, com en altres “sucursals”, ja sigui en altres llocs de la ciutat de Barcelona o a la Residència de l’OBA, a Sant Andreu de la Barca.

            Els actes es varen cloure a les vuit del vespre, amb la pregària de Vespres, el sant rosari i el cant dels Goigs de Sant Josep Oriol.

e auxiliar, com a president delegat del Patronat i tots els membres del mateix Patronat. També va dir que s’ha fet l’ampliació d’habitacions per no deixar fora les peticions que hi ha d’ingrés, que cal que siguin ateses, tant en la Residència de les Corts, com en altres “sucursals”, ja sigui en altres llocs de la ciutat de Barcelona o a la Residència de l’OBA, a Sant Andreu de la Barca.

            Els actes es varen cloure a les vuit del vespre, amb la pregària de Vespres, el sant rosari i el cant dels Goigs de Sant Josep Oriol.