Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Mn.Martí Bonet conferència

INCULTURACIÓ DE L’EVANGELI

...en els nostres temps, tenint com a pautes les experiències de la història de l’Església, concretament: 1/ En l’evangelització primera al Japó; 2/ En el personatge de Matteo Ricci i en la polèmica de Ritus; i 3/ En les “reduccions” dels jesuïtes.

Tanmateix la vertadera inculturació també es fa en el descobrir “els signes dels temps”. Ens hi ajuden, per exemple, la memòria històrica en la seva evolució vers el centralisme papal. El mateix papa Francesc ens diu: “... tots hem estat convocats a participar i col·laborar en i amb la nostra Església amb la més primitiva tradició sinodal. Sínode i Papat són dos elements essencials en l’església.”

Cal estudiar cinc evolucions:

1) En l’organització metropolitana i sinodal.

2) En l’auge de la devoció a Sant Pere sepultat a Roma i que “reviu” en la persona del Papa.

3) Exempcions dels monestirs i d’alguns bisbats. La reforma de Cluny. Canonització dels Sants.

4) Centralització de la litúrgia (romana).

5) El Papa i el dret canònic.

És possible una encarnació de l’evangeli al ritme dels temps i de la inculturació? Què cal dir de la democràcia dins l’Església? Quins elements de democràcia es poden adaptar en l’Església?

Gener– 2017.

INCULTURACIÓ DE L’EVANGELI

...en els nostres temps, tenint com a pautes les experiències de la història de l’Església, concretament: 1/ En l’evangelització primera al Japó; 2/ En el personatge de Matteo Ricci i en la polèmica de Ritus; i 3/ En les “reduccions” dels jesuïtes.

Tanmateix la vertadera inculturació també es fa en el descobrir “els signes dels temps”. Ens hi ajuden, per exemple, la memòria històrica en la seva evolució vers el centralisme papal. El mateix papa Francesc ens diu: “... tots hem estat convocats a participar i col·laborar en i amb la nostra Església amb la més primitiva tradició sinodal. Sínode i Papat són dos elements essencials en l’església.”

Cal estudiar cinc evolucions:

1) En l’organització metropolitana i sinodal.

2) En l’auge de la devoció a Sant Pere sepultat a Roma i que “reviu” en la persona del Papa.

3) Exempcions dels monestirs i d’alguns bisbats. La reforma de Cluny. Canonització dels Sants.

4) Centralització de la litúrgia (romana).

5) El Papa i el dret canònic.

És possible una encarnació de l’evangeli al ritme dels temps i de la inculturació? Què cal dir de la democràcia dins l’Església? Quins elements de democràcia es poden adaptar en l’Església?

Gener– 2017.