Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Memoria 2017

MEMÒRIA de la

RESIDÈNCIA SACERDOTAL

SANT  JOSEP  ORIOL

2017

 

 

PRESENTACIÓ

 

 

        El fet més rellevant d’aquest any 2017 en la vida de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol ha estat el que les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, que des de l’any 1968, quan va iniciar-se l’actual edifici de la Residència Sacerdotal, cuidaven de l’atenció dels sacerdot residents, han deixat aquests serveis pel fet de no poder continuar per manca de personal.

 

        Ha estat un canvi molt seriós que deixa un gran buit però, a la vegada, un record molt profund d'agraïment per tots els serveis i atencions que han tingut en aquests quaranta nou anys.

 

         Juntament amb aquesta baixa tan important s’hi ha afegit el relleu del president delegat del Patronat de la Fundació, el bisbe Sebastià Taltavull, el  qual el 19 de setembre es va fer públic el seu nomenament com bisbe de Mallorca, que com a conseqüència comportava el deixar la nostra diòcesis i tots els càrrecs i activitats que hi portava, entre les que s’hi comptava la de ser el representant de l’Arquebisbe en el Patronat.

 

         Amb aquests dos fets, destacats, presentem un nou capítol de la vida de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol on s’ha intentat deixar consignats els principals esdeveniments que s’han viscut en ella durant l’any 2017. És evident que és impossible transcriure en el paper tota la riquesa d’unes vides que, a la maduresa dels anys, s’han aplegat en una mateixa llar per conviure en la fe i l’amistat, però allò que és més destacable sí que s’ha pogut deixar escrit.

 

         En sis capítols s’intenta presentar els fets més remarcables viscuts pels residents d’aquesta Casa Sacerdotal a fi de deixar-ne constància, com a part de la seva història, i demostrar la riquesa d’ambient familiar que s’hi respira entre tots els que hi conviuen.

 

         Els capítols són els següents:

                            1,- El Patronat

                            2.- El moviment demogràfic

                            3.- Les Germanes Hospitalàries

                            4.- El personal

                            5.- La vida de cada dia

                            6.- El Calendari

 

         Cal assenyalar que aquest any no es consigna un capítol sobre el moviment econòmic ja que s’ha estimat més presentar-lo en una separata, però sí que hi consta en un apèndix amb escrits i fotografies.

 

1.- EL PATRONAT

 

         Amb el nomenament de Mons. Sebastià Taltavul com a bisbe residencial de Mallorca, el dia 19 de setembre d’enguany, ha deixat vacant el seu càrrec de President Delegat del Patronat de la Fundació Sant Josep Oriol, quedant el càrrec en l’espera de que el bisbe de Barcelona, segons els estatuts, nomeni al nou delegat.

 

         Per altra part, el dia 21 de febrer va morir Mn Jaume Berdoy, vicari general del bisbat de Sant Feliu i membre del Patronat per designació del seu bisbe. El va suplir en el càrrec el nou vicari general, Mn. Josep Maria Domingo.

 

         Quan als altres patrons no hi ha hagut cap canvi durat l’any, i per tant segueixen els mateixos de l’any anterior.  En acabar l’any el Patronat, mancat de President Delegat, estava format per el següents mossens:

        Mn. Josep Serra, director de la Residència.

        Mn. Josep Maria Jubany, designat per l’arquebisbe de Barcelona.

        Mn. Antoni Casas, designat per l’arquebisbe de Barcelona.

        Mns. Salvador Cristau, elegit pel bisbe de Terrassa.

        Mn. Josep Maria Domingo, nomenat pel bisbe de Sant Feliu.

        Mn. Josep Maria Turull, elegit pel Capítol Catedralici.

        Mn. Carles Sauró, elegit per la junta del Col·legi de rectors.

        Mn. Joaquim Brustenga, resident, elegit pel col·lectiu de preveres.

 

         Durant aquest any el Patronat  s’ha reunit sis vegades en els dies: el 8 de febrer, el 27 de març, el 31 de juny, el 22 de juliol, el 7 de novembre i el 12 de desembre. La temàtica tractada està detallada en les actes de cada reunió, sobresortint les ajudes a la implantació de la nova orientació de la direcció de la Residència Sacerdotal; i el problema del futur de Convictori i l’edificació de la residència projectada.

 

         El Patronat s’esforça en ajudar a la direcció de la Residencia en el seu compliment des estatuts de la Fundació Sant Josep Oriol perquè es procuri el bé espiritual i humanitari que necessiten els mossens residents.

 

 2.- EL  MOVIMENT  DEMOGRÀFIC

 

Un any més la vida de la Residència Sacerdotal ha tingut un fort moviment demogràfic amb entrades, defuncions i amb una sortida.

 

Les entrades han estat les següents:

* Mn. Joan Bada Elias, professor emèrit de la Facultat de Teologia que ingressà el dia 1 de febrer, però que va morir el dia 20 de desembre.

* Mn. Francesc Ximenis Escorihuela, rector emèrit de Santa Agnès de Barcelona, que va ingressar el dia 8 de març.

* Mn. Joan Lluís Cardona Quevedo, rector emèrit de la parròquia de Sant Isidor de Barcelona, acompanyat de la seva germana Josefina, que va ingressar el dia 6 de juny, però que abans d’un mes, el 17 de juliol, va marxar.

* Mn. Leandre Gassó Ubach, rector emèrit de la parròquia de Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat, que va ingressar el 18 de juliol.

* Mn. Salvador Torres Romeu, rector emèrit de la parròquia de Sant Paulí de Nola de Barcelona, que va ingressar el dia 10 d’agost.

* Mn. Jaume Rovira Deumal, rector emèrit de Montmeló, del bisbat de Terrassa, que va ingressar el dia 5 de setembre.

* Mn. Joan Gras Figueras, rector emèritt de la parròquia de la Santa Creu de Terrassa, que va ingressar el dia 12 de setembre.

* Miquel Sanmartí Garcia, missioner del Paraguay, que va ingressar el dia 2 d’octubre.

 

          També han residit temporalment durant aquest any, convalescents  d’una operació el diaca de la parròquia de Sant Climent, Josep Maria Gómez de Perúgia, del bisbat de Sant Feliu, i Mn. Josep Maria Domingo, Vicari General d’aquest mateix Bisbat.

 

           Les baixes, a part de la de Mn. Cardona que no va trobar adequada la Residència per a la seva germana, del altres mossens que han deixat la Residència per defunció són els següents :

+ El dia 26 de gener, Mn. Ignasi Armengou Sañas, rector emèrit de sant Bartomeu de la Quadre del bisbat de Sant Feliu. Havia ingressat el 2 de setembre del 1997.

+ El dia 19 de febrer,  Mn. Joan Masnou Cornet, adscrit a la parròquia de Sant Ildefons de Cornellà del bisbat de Barcelona. Havia ingressat el 16 de desembre del 2014.                   

+ El dia 14 de juliol, Mn. Josep Maria Aragonès Rebollar, rector emèrit de la parròquia de Torrelavid del bisbat de Sant Feliu. Havia ingressat el dia 1 d’abril del 2014.

+ El dia 4 d’octubre, Mn. Francesc Noya Solanes, rector emèrit de la parròquia de Sant Salvador de Sabadell del bisbat de Terrassa. Havia ingressat el 13 de desembre del 2002.

+ El dia 18 de desembre Mn. Emili Quíilez Justo, rector emèrit de la parròquia de Sant Benet de l’Hospitalet de Llobregat. Havia ingressat el dia primer de maig de l’any anterior.

+ El dia 20 de desembre, Mn. Joan Bada Elias, professor emèrit de la Facultat de Teologia que havia ingressat a principis d’aquest mateix any, el dia primer de febrer.

+ El mateix dia 20 de desembre, Mn. Josep Sabaté Carrasco, rector emèrit de la parròquia de Carme del bisbat de Sant Feliu. Havia ingressat, per malalt, el dia 24 de gener de l’any 2008.

+ El dia 25 de desembre, Mn. Joan Subirà Rocamora, rector emèrit de la parròquia de Santa Cecília de Barcelona. Havia ingressat el dia 11 d’octubre de l’any 2005.

+ El dia 28 de desembre, Mn. Joaquim Comas Xirau, rector emèrit de la parròquia de la Mare de Déu de Betlem de Barcelona. Havia ingressat el dia 10 de novembre del 2012.

 

        A més, a aquestes defuncions s’hi ha d’afegir la de la Germana Hospitalària  Maria Jesús Arnedo que va morir a principi d’any, el dia 22 de gener.

 

       Al 31 de desembre el nombre de sacerdots acollits a la Residència és de 56, dos menys que l’any anterior, havent-ne estat atesos com a residents, des del començament de la Residència Sacerdotal, a l’any 1968, un total de 286 preveres, dels qual 62 han residit en un apartament acompanyats d’un familiar. Aquests mossens que viuen acompanyats i ocupen un apartament actualment són solament quatre: dos amb la seva germana: la Isabel amb mossèn Jordi Bertran Casola i la Teresa amb mossèn Francesc Vilamala. Per altre part amb mossèn Arturo Martín hi viu el seu germà, Magí; i mossèn. Albert Torrens que l’ocupa amb la seva serventa.     

          

       Dels 56 mossens residents la majoria, és a dir 50, són preveres de la Província Eclesiàstica de Barcelona, dels quals 35 són incardinats al bisbat de Barcelona: (un menys que l’any anterior); 7 al bisbat de Sant Feliu (dos més que l’any passat) i 8 al bisbat de Terrassa (un més). Però a més hi ha altres mossens que malgrat de no estar incardinats en aquestes diòcesis han estat admesos a la Residència perquè han treballat pastoralment en algun dels tres bisbats durant els seus anys de vida activa o han estat admesos pels Prelats: són Mn. Jesús Ferrer i Mn. Anton Martínez del bisbat de Solsona; Mn. Josep Cortina del de Girona;  Mn. Ramon Viñas del de Tarragona; Mn. Josep Perarnau del de Segorbe-Castelló i Mn. Miquel Sanmartí que ha estat missioner al Paraguay.

       La relació de mossens residents a l’acabar l’any és la següents, segons l’odre alfabétic:

 

ALIMBAU  Argila, Mn. Josep

AYMERICH Costa, Mn. Enric

BALLÚS Bellalta, Mn. Joan

BARAT Graell, Mn. Joan

BERTRAN Cassola, Mn. Jordi

BERTRAN Solé, Mn. Romà

BOIXADERAS Sadurní, Mn. Pere

BONET Riera, Mn. Lluís

BOSCH  Casas, Mn. Joaquim

BRUSTENGA Miquel, Mn. Joaquim

CASAS  Ros, Mn. Xavier

CASAS  Vaqués, Mn. Josep

CASTELLS Rocabert, Mn. Lluís

CORNELLES Tubau, Mn. Pere

CORTINA Puig, Mn. Josep

FARRÉ Muro, Mn. Jordi

FARRÉS  Llarisó, Mn. Joan

FERRER Morta, Mn. Jesús

FORASTER Ruiz, Mn. Francesc

GARRETA Torner, Mn. Oriol

GASSÓ Ubach, Mn. Leandre

GRAS Figueras, Mn. Joan

LLADÓS Pastallé, Mn. Francesc

MALGOSA Riera, Mn. Francesc

MARTÍN Ejarque, Mn. Arturo

MARTÍNEZ Montfort, Mn. Francesc

MARTINEZ Sistach, Mons. Lluis

MARTÍNEZ Trilla, Mn. Anton

MATARÍN Dalmau, Mn. Lluís

MIQUEL Mascort, Mn. Fèlix

MUÑOZ Resano, Mn. Ferran

NICOLAU Pous, Mn. Francesc

PERARNAU Espelt, Mn. Josep

PIQUER Quintana, Mn. Jordi

PUIG  Llonch, Mn. Narcís

RAVENTÓS  Pujol, Mn. Francesc

RIUS Falcó, Mn. Joan

RODRÍGUEZ García, Mn. Valentí

ROIGÉ  Font, Mn. Pere

ROSSELL Taberner, Mn. Joan

ROVIRA Deumal, Mn. Jaume

SANMARTÍ Garcia, Mn. Miquel

SERRA Colomer, Mn. Josep

SERRANO  Vidal, Mn. Josep

SOLER, Soler, Mn. Joan

TARRÉS  Margarit, Mn. Ramon

TORRENS Pérez, Mn. Albert

TORRES Romeu, Mn. Salvador

TORT  Martí, Mn. Manuel

VILALTA  López, Mn. Jordi

VILAMALA  Collell, Mn. Francesc

VIÑAS  Farré, Mn Ramon

VIVES Aragó, Mn. Joaquim

VIVÓ Gili, Mn.Pere

XIMENIS Escorihuela, Mn. Francesc

XUCLA  Llobet, Mn. Ferran

 

      La majoria dels mossens acollits a la Residència  hi són com a persones jubilades, sigui per l’edat o per la malaltia. L’únic que no està jubilat ni malalt és el director, Mn. Josep Serra que hi resideix per raó del seu càrrec.

 

      Alguns, que ara són jubilats, hi van ingressar quan encara estaven en actiu, com Mn. Francesc Raventós que va ingressar als 39 anys per cuidar-se de la direcció de la Residència; i Mn. Ramon Viñas que va ingressar als 33 anys quan als primers dies de la Residència, per raó d’existir moltes habitacions lliures, es van admetre mossens que per raó d’estudis estaven a Barcelona i necessitats d’allotjament; ell va ser un d’ells i va mantenir l’habitació, al llarg dels anys, fins el moment actual.

 

       Dels 56 mossens que ha estat atesos a la Residència Sacerdotal des de l’any que es va inaugurar aquesta tercera etapa d’atenció als sacerdots ancians i malalts, a l’any 1968, la majoria van ingressar als darrers deu anys com ho demostra la relació següent:

 

Mn. Raventós . .   1970 

Mn. Viñas . . . . . . 1975

Mn. Martínez M. 1999

Mn. Tort . .  . . . .  2002

Mn. Farrés. . . . . . 2005

Mn. Xuclà

Mn. Puig. . . . . . .  2006

Mn. Roigé

Mn. Bosch

Mn. Casas Vaqués

Mn. Matarín

Mn. Vialalta . . .   2007

Mn. Alimbau

Mn. Vilamala

Mn. Casas Ros

Mn. Torens. . . . .  2009

Mn. Miquel

Mn. Serrano

  

Mn. Soler. . .  . . .  2010

Mn. Martínez T

Mn. Castells

Mn. Cortina

Mn. Foraster

Mn. Aymerich

Mn. Malgosa

Mn. Barat. . . . . .  2011

Mn. Vives

Mn.  Lladós

Mn.  Bertran Solé

Mn.  Rius. . . . . . . 2012

Mn.  Nicolau

Mn.  Betran Cassola

Mn. Boixaderas.   2013

Mn. Bonet

Mn. Piquer

Mn. Ferrer. . . . .  2014

 

Mn. Farré. . . . . . 2015

Mn. Martín

Mn. Muñoz

Mn. Tarrés

Mn. Garreta

Mn. Brustenga

Mn. Perarnau

Mn. Vivó

Mons. Martínez

Mn. Rossell. . . . . 2016

Mn. Rodríguez

Mn. Serra

Mn. Ballús

Mn. Cornelles

Mn. Ximenis. . . . 2017

Mn. Gassó

Mn. Torras

Mn. Rovira

Mn. Gras

Mn. Sanmartí

 

 

      En relació a l’edat que actualment tenen els mossens retirats es constata que el darrer dia de l’any hi ha vuit mossens que superaven els noranta anys, essent Mn. Joan Rius el de més edat, amb 105 anys, el qual havent ingressat a la Residència als 99 anys, hem pogut celebrar amb ell el seu aniversari des dels cent anys.

 

       Quaranta residents superen els vuitanta anys, dels quals tres compliran enguany els noranta; i només un, el cardenal Lluís Martínez Sistach, ha complert els vuitanta durant l’any.

 

       Solament sis residents estan en la franja del 75 als 79 anys, cosa que evidencia que actualment els preveres es retiren de l’activitat ministerial en una edat més avançada que anys endarrere; això és causat principalment per la manca de vocacions que fa que faltin els preveres que han d’agafar el relleu als que estan en actiu als bisbats. Més joves de 75 anys solament n’hi han dos: un per causa de malaltia i l‘altre pel seu càrrec de director de la Residència Sacerdotal.

 

 

      Tot això es pot comprovar en el següent quadre:

 

 105 anys Mn. Joan Rius:

  96 anys Mn. Leandre Gassó

  92 anys Mn. Ferran Xuclà

  91 anys  Mn. Francesc Martínez,  Mn. Francesc Malgosa,

                 Mn. Romà Bertan Solé

  90 anys  Mn. Manuel Tort, Mn. Francesc Ximenis

  89 anys  Mn. Joaquim Bosch, Mn. Josep Perarnau, Mn. Pere Roigé

  88 anys  Mn. Xavier Casas Ros, Mn. Joan Farrés, Mn. Francesc Foraster

                 Mn. Francesc Llados, Mn. Félix Miquel, Mn. Pere Cornelles,

                 Mn. Francesc Vilamala, Mn. Valentí Rodríguez

  87 anys  Mn. Josep Casas Vaqués, Mn. Francesc Nicolau,

                Mn. Narcís Puig, Mn. Miquel Sanmartí

  86 anys   Mn. Josep Maria Alimbau, Mn. Pere Vivó, Mn. Joan Rossell

                 Mn. Joan Ballús

  85 anys  Mn. Arturo Martín, Mn. Lluís Matarín, Mn. Francesc Raventós,

                 Mn. Jaume Rovira

  84 anys  Mn. Joan Barat, Mn. Lluís Bonet, Mn. Lluís Castells,

                 Mn. Josep Cortina, Mn. Jesús Ferrer, Mn. Ferran Muñoz

  83 anys   Mn. Jordi Bertran Cassola, Mn. Joan Soler, Mn. Albert Torrens

                 Mn. Josep Serrano, Joan Gras

  82 anys  Mn. Enric Aymerich, Mn. Joaquim Brustenga, Mn. Jordi Piquer

                 Mn. Joaquim Vives

  81 anys  Mn. Ramon Tarrés

  80 anys  Mns. Lluís Martínez Sistach

  79 anys  Mn. Pere Boixaderas, Mn. Antoni Martínez Trilla

  78 anys  Mn. Oriol Garreta, Salvador Tores

  77 anys  Mn. Ramon Viñas

  75 anys  Mn. Jordi Farré

  74 anys  Mn. Josep Serra

  67 anys  Mn. Jordi Vilalta

 

        Aquest capítol del moviment demogràfic demostra que els mossens es jubilen a edats més superios a les dels anys anteriors, motivats per la manca de vocacions i, per tant, de clergat més jove.

 

 

 

3.- LES  GERMANES  HOSPITÀLARIES

 

         És amb dolor que escrivim aquest capítol de la Memòria ja que es tracta de consignar que al finar l’any, les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu han deixat definitivament el seu servei d’ajuda i atenció material, i fins i tot espiritual, que tenien envers la Residència Sacerdotal.

 

         Han passat 49 anys, des del dia que es va signar entre la Mare General Teresa Mercader i el Vicari General de l’Arquebisbat, Dr. Josep Maria Guix el conveni de que les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu cuidarien de l’atenció dels sacerdots i de les altres necessitats de la nova Casa sacerdotal. S’havia escollit aquesta Congregació pel fet de que estava molt vinculada amb Barcelona, car havia nascut a l’Hospital de la Santa Creu, i des del començament havia estat ajudada pels canonges de la Seu; i a més el seu carisma d’atenció espiritual i humana dels malalts i ancians és el plenament adient a la Residència Sacerdotal.

 

         Signat el conveni, el dia 2 de juny de 1968, quinze dies abans de la inauguració de la Residència, les Germanes començaren a viure a les noves dependències destinades a elles, per dedicar-se, aquells primers dies, a preparar tot lo indispensable per la bona utilització de les habitacions dels futurs residents  i dels serveis de cuina, menjador, bugaderia i altres.

 

         Al llarg d’aquests 49 nou anys un bon nombre de Germanes han vingut a servir i atendre els mossens, algunes en períodes de temps més o menys llargs, i altres per ser una ajuda en un moment de dificultat. Consta que fins a 86 germanes les que han estat nomenades per les seves superiores i han format part, poc o molt, de la Comunitat de la Residència Sacerdotal.

 

         Durant aquests anys han estat superiores de la comunitat de la Residència: la Gna. Cristina Rossell Miró de l’any 1968 al 1973

                   la Gna. Teresa M. Castany Sabaté de l’any 1973 al 1976

                   la Gna. Matilde Penas Bertran de l’any 1976 al 1984

                   la Gna. Carme Llop Sorribas de l’any 1984 al 1988

                   la Gna. Carme Montserrat Fabrés de l’any 1988 al 1991

                   la Gna. Isabel Rabaza Roca de l’any 1991 al 1994

                   la Gna. Emília Alegre Casanovas de l’any 1994 al 2000

                   la Gna Carme Llop Sorribas de l’any 2000 al 2006

                   la Gna. Crisitna Villalva Mula de l’any 2006 al 2016

                   la Gna. Glavis Guerra Rondon de l’any 2016 al 2017

         Totes elles han deixat un bon record i l’exemple de la seva total disponibilitat d’ajudar als mossens.

 

         Algunes de les Germanes han format part de la comunitat de la Residència diverses vegades, com la Gna Josefa Català que n’ha estat membre cinc vegades i la Gna. Maria Narro que n'ha estat quatre vegades.

 

         Sis germanes han mort durant la seva estada a la Comunitat de la Residència: la Gna. Eulàlia Comelles, la Gna Matilde Penas, la Gna. Santiaga Bonfill, la Gna. Guadalupe Palacios, la Gna. Teresa Miserachs i la Gna. Maria Jesús Arnedo. A la capella de la Residència es van celebrar les exèquies en les que es a va manifestar que totes ells van deixar un bon record del seu servei abnegat a favor dels mossens ancians. De totes elles cal recordar especialment a la Gna. Eulàlia que va  servir a la Casa més de vint anys i que va morir tot sorgint mitjons, en ple  servei en el cosidor. I la Gna. Matilde Penas, la tercera superiora, que malgrat estar afectada d’un càncer que la devorava, ho va portar amagat, lliurant-se totalment al servei de la Residència i de la petita comunitat ja que era la superiora de la mateixa.

 

         Totes les Germanes que han passat per la Residència han deixat un bon record, i pel que testifiquen algunes d’elles, recorden la seva estada amb afecte sobretot pel testimoni que els han deixat els mossens.

 

         El Sr. Bisbe, Ramon Daumal, que durant més de trenta anys va ser President Delegat del Patronat havia afirmat que les Germanes en aquesta Casa Sacerdotal eren unes autèntiques mares pels residents.

 

         Dissortadament, principalment per la manca de vocacions, les superiores de la Congregació ha cregut en la necessitat de suprimir aquesta comunitat i deixar els mossens sense l’atenció de les germanes. Per això el dia 29 de desembre, amb la presidència del Sr. Cardenal Omella i l’assistència de la Mare General i el seu Consell, es va celebrar un acte de comiat, amb la missa i el dinar de germanor, que va ser molt emotiu.

 

         Una prova de l’estima per part dels mossens ho són aquests versets d’una poesia a elles dedicada que Mn. Manuel Tort, resident els hi va dedicar: 

                 

              Vostra vida ha estat un ofertori

              donades constantment als qui pateixen.

              En ells hi veieu Crist, l’espòs que us omple

              la nit i el dia.

 

              Quinze anys vivint en una residència

              atesa amb molta estima per vosaltres

              segellen que he trobat en cadascuna

              un cor de mare.  

  

4.- EL  PERSONAL

 

 

         La Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol té com a missió primera l’atenció de la comunitat dels sacerdots ancians i malalts que s’hi acullen, però també cal tenir present que en formen part,  amb els 56 preveres, altres persones que hi resideixen, i  també tenir present un bon grup de persones que no hi resideixen  però que hi aporten el seu treball pel bon funcionament de la Institució.

 

         Alguns mossens viuen en els apartaments del segon pis acompanyats de familiars o serventes. Actualment són quatre, com s’ha indicat en el capítol del moviment democràtic:  Mn. Francesc Vilamala que resideix amb la seva  germana Teresa; igualment Mn. Jordi Bertran està en l’apartament amb la seva germana Isabel; Mn. Arturo Martín amb el seu germà Magí; i Mn. Albert Torrens amb la  Matilde Valladares. Aquest nombre de quatre és tot un contrast amb el nombre de mossens que als primers anys ocupaven un apartament ja que havien arribat a ser vint.

 

         Per tant el nombre de persones internes a la Residència a l’acabar l’any son 61 persones: 56 mossens, més quatre familiars, més la Sra. Conxita Nieto que durant anys va atendre la porteria i que al jubilar-se ha estat admesa a residir en ella.

 

 

         La casa no funciona sense el personal extern que dedica el seu treball a fer funcionar bé la Residència i ajudar a realitzar els fins de la Institució: són els dos gerents: Pere Ardite i Montserrat Muñoz; les tres infermeres: Rocío, Maria i Lola; la fisioterapeuta, el personal sanitari, el de la cuina, el del manteniment i el de la neteja. També tenen una responsabilitat les que atenen a les persones a la recepció de la Casa durant el dia: la Conxi Morte, la Mariló Querol, Antonio Crisóstomo, Montserrat Balsells i Laia Sanmartí  que vetllen, a la vegada, per la seguretat de la mateixa Residència.

 

A tots aquests se’ls hi ha de sumar Santiago Urbano que està sempre disponible per ajudar a qualsevol dels residents que ho necessiti. El metge Manuel Lázaro que setmanalment visita els malalts i que està disponible quan se li demana; el confessor Mn. Joan Rodríguez que un cop al mes ve a al Residència per atendre en confessió els residents que li demanen.

 

Entre tots ajuden a crear un ambient de família que és bàsic en una Casa com és aquesta d’atenció als sacerdots retirats.

 

5.- LA  VIDA  DE  CADA  DIA

 

         L’ambient de la Casa Sacerdotal és un ambient familiar marcat pel ministeri sacerdotal que, malgrat els anys, segueix viu en tots els residents. Això fa que l’ambient que s’hi respira sigui força diferent del que habitualment es veu en les residències d’ancians. En tota la Casa hi ha molt silenci i recolliment ja que els mossens acostumen a estar habitualment retirats a la seva habitació llegint, escrivint, pregant o distraient-se en els programes de la televisió  o de la radio. Dediquen estones a pregar davant del Santíssim Sagrament i a fer alguna passejada pels voltants, però també s’ajunten comunitàriament en alguns actes, participant en una de les tres misses concelebrades que es diuen diàriament a la Residència i a la pregària  ministerialment a alguna parròquia o capella de religioses.

 

         En les festes litúrgiques i en les grans solemnitats (com està indicat en el capítol del calendari) els residents participen de l’ única concelebració que es diu en tals dies i que acostuma presidir el cardenal Martínez Sistach o en la seva absència el director de la Residència, i que normalment es complementa amb un dinar festiu i amb cava: sobresurten les celebracions de la Setmana Santa i la de la festa patronal.

 

         La Setmana Santa es viu intensament gràcies a l’ambient de pietat que es respira en aquells dies: Diumenge de Rams amb la benedicció dels rams i la petita processó en el pati adjunt a la Casa. Dijous Sant amb la gran devoció eucarística plasmada en la reserva solemne a un cantó de la capella. El Divendres Sant amb la vivència de la Creu manifestada en la lectura de la Passió i el Via Crucis solemne. I la festa joiosa de Pasqua amb la descoberta de la Llum, el Crist ressuscitat.   

 

         Per altra part la celebració de la festa patronal de Sant Josep Oriol que és ocasió de la trobada a la Residència dels bisbes de Província Eclesiàstica, com també dels membres del Patronat, els quals participen en la concelebració i en el dinar festiu, compartint la fraternitat amb tots els residents. A més, aquest any, a la tarda va donar un concert la soprano Natàlia Casasús amb un ambient de cants i poesies del temps de Quaresma.

 

        A més de les celebracions de l’Eucaristia s’han celebrat les vespres cantades en les principals festes i en tots els diumenges. Aquest any, a més, s’ha començat a resar les vespres, els dies no festius, comunitàriament a la capella,fent així més expressiu el caire comunitari de la pregària litúrgica. També durant l’any es fan els actes i pregàries, no litúrgics, com el Rosari cada dia abans de sopar; el viacrucis els divendres de Quaresma; la pregària per les vocacions en un acte eucarístic, cada últim dimarts de cada mes. S’han resat les pregàries pròpies de la setmana de la Unitat dels Cristians, les del mes de maig en honor a la Mare de Déu, del mes del Sagrat Cor, del dia de Crist Rei i s’han cantat els “goigs” en les festes del beat Pere Tarrés, del beat Josep Casas Ros, de la Mare de Déu de Lourdes, de Fàtima, del Roser, de la Mercè, S’ha fet la benedicció del Pessebre i s’ha cantat el “Te Deum”  l’últim dia de l’any després de la pregària de les Vespres.

 

        Uns actes de gran repercussió són les exèquies dels residents que han estat cridats a la vida eterna. La capella ardent s’instal·la en la mateixa capella de la Residència fins l’hora de l’Eucaristia i de l’enterrament, donant ocasió de fer pregària prop de cos del difunt. Les exèquies les acostuma presidir el Sr. Cardenal. Així s’han celebrat la de la Gna. Hospitalària, Maria Jesús, la de Mn. Ignasi Armengou, la de Mn. Francesc Noya i la de Mn. Emili Quílez. En el cas de Mn. Josep Maria Aragonés, que va tenir les exèquies al seu poble de Torrelavit, és va dir un missa a l’acomiadar el cadàver. I per altra part, tant en el cas de Mn. Joan Bada com el de Mn. Josep Sabaté, que van morir fora de la Residència i van ser enterrats als llocs familiars, es van celebrar, posteriorment, uns funerals, com també es va fer en el cas de Mn. Joan Subirà i Joaquim Comas que havien donat el cos a la ciència.

 

         Per mantenir l’esperit de pietat i aprofundir en la vida espiritual s’han celebrat a la Residència uns exercicis espirituals, en una setmana quaresmal, de dilluns a divendres. Van ser predicats pel P. Jesuïta Jesús Renau.

 

         Un fet que agermana i que se celebra amb joia és la dels aniversaris de cada mossèn, tant la del seu naixement, com el de la seva ordenació i el de la seva onomàstica, que es dóna a conèixer en la llista mensual de la cartellera. Normalment, per part dels residents que celebren la pròpia onomàstica, s’acostuma oferir unes postres de confiteria a l’hora del dinar. De tots ells el més sobresortint ha estat la festa dels 105 anys de Mn Joan Rius.

 

        No s’han descuidat tampoc recordar aquells costums populars que ajuden a crear un ambient familiar: com les sorpreses el dia de Reis; la mona de pasqua lliurada a cada resident la nit pasqual; el plat de crema al dinar del dia de Sant Josep; el tall de coca al sopar de la revetlla de Sant Joan; els panellets i castanyes amb moscatell després de resar el rosari el vespre del dia de Tot Sants. I sobretot l’ornamentació de la Casa en temps nadalenc amb la presència del pessebre, al peu de l’escalinata de la Residència, construït per un resident i beneït la vigília de Nadal entre cants de nadales.

             

        S’han viscut les realitats diocesanes amb la participació d’alguns residents als actes celebrats a la catedral, com la “Missa Crismal”, a la missa d’acció de gràcies del cardenalat de l’arquebisbe Omella o l’ordenació dels nous bisbes auxiliars. També s’ha participat als actes de la celebració dels 125anys de la Pia Associació de les Germanes Hospitalàries de la santa Creu. I alguns han participat a la Missa de la Festa Major del nostre barri de Les Corts, a la que, posteriorment, el rector de la parròquia ens va obsequiar amb postres de pastisseria i amb cava.

 

         També han repercutit els fets civils com el referèndum per la independència de Catalunya, el dia 1 d’octubre i l’atac terrorista a les rambles de Barcelona el dia 17 d’agost que s’han viscut d’una manera viva com es vivia a l’ambient ciutadà.

 

S’ha participat en les principals col·lectes organitzades pel Bisbat:

+ Campanya contra la fam en el món: 3.479 €

+ Dia del Seminari. 1.810 €

+ Dia de la caritat (Corpus): 3.615 €

+ Dia missional del Domund: 2.892 €

+ Col·lecta de Nadal de Caritas: 5.095 €

 

        Els residents que estan amb més bona salut han ajudat a la mateixa catedral o a les parròquies, ja sigui amb la celebració de la missa, o amb la disponibilitat per el confessionari. Així, aquest any, un o altre mossèn, ha ajudat a la:

         Catedral de Barcelona

         Parròquia Santa Maria del Remei de Les Corts

         Parròquia de Sant Medí

         Parròquia de Sant Joan M. Vianney

         Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina

         Parròquia de Santa Maria del Taulat

         Parròquia de Sant Carles Borromeu

         Parròquia Verge de la Pau

         Parròquia Mare de Déu de la Salut de Les Planes

         Parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats

 

        Catedral de Sant Feliu de Llobregat

        Parròquia de Sant Joan Despí

        Parròquia de Sant Miquel de Molins de Rei

        Parròquia de Sant Pere de Riudevitlles

       Capella de Santa Gemma

       Capella de la Residència de les Gnes. Hospitalàries

       Capella de les religioses Carmelites Missioneres

       Capella del Col·legi Montserrat

       Capella del Monestir de les Salesses

       Capella de les Agustines del carrer Vallmajor

 

A més s’han reunit a la Residència grups com els membres del Patronat de la Fundació, com també la reunió dels socis de la Mutual del Clero, de la Unió Sacerdotal, grups de la Unió Apostòlica del Clergat, o els mossens de les promocions dels anys 1951, 1953, 1957, 1960 i 1961. I moltes són les visites que tenen els residents, sobretot els que no poden sortir de Casa.

 

         S’han tingut conferències sobre temàtica doctrinal, científica o d’actualitat, i per conferenciants especialistes en el seu tema que han ajudat a mantenir-se actius i desperts en el moment actual. Han estat les següents:

Conferència de la senyora Berta de Mas sobre “Els tres savis han

vist una estrella, missatge i simbologia a través del temps”.

         Conferència del Dr. Josep M. Martí Bonet sobre “La inculturació

de l’Església en els llocs i en els temps”.

         Conferència del resident Dr. Ramon Viñas sobre: “El testament

notarial, l’hològraf i el Testament Vital. Normes a Catalunya”.

          Conferència del Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach sobre: “Claus

d’interpretació i perspectives de futur de Amoris Laetitia”.

          Conferència del matrimoni Manresa-Lamarca sobre “el projecte

Raquel, una ajuda a les persones que han sofert un avortament”.

          Conferència de Mn. Bruno Bérchez sobre: ”Lifeteen, Net i Steubenville:      tres exemples inspiradors de la pastoral juvenil americana”.

          Conferència de Mn. Xavier Farrés Lúcia sobra “La icona de la

 Trinitat de Andrei Rublëv.

          Conferència de Mn. Francesc Nicolau sobre “El llençol de Torí,

 relíquia interessant".

          Conferència de Pere Lluís Font sobre: “Cristianisme i modernitat”.

          Conferència de Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu sobre: “Reflexió

sobre la fraternitat sacerdotal en l’obertura al món”.

         Presentació del llibre de poesies de Mn. Manuel Tort: “El goig d’un mot”        

         Conferència de Mn. Josep Maria Martí Bonet sobre “Sant Oleguer i el

Papat”.

        Conferència de Mn. Jaume Gonzàlez Agàpito sobre “El cinquè centenari

de Luter.”

        Conferència de Mn. Pere Montagut sobre: “El tracte pastoral en

situacions d’homosexualitat”.

        Conferència de Mons. Salvador Cristau sobre : “La nova Ratio de la

formació sacerdotal.

        Conferència de Mn. Manuel Simó sobre “Com es va acollir el Concili

Vaticà II els anys 1965 al 1975”.

        Conferència de Mn. Francesc Romeu sobre: “Repàs de l’actualitat

Periodística".  

        Conferència de Mn. Josep M. Martí  Bonet sobre:  “Independència en els

segles X i XII. Els territoris de l’actual Catalunya?  Cesari de Montserrat i Roigé i Sant Oleguer, arquebisbe de Tarragona”.

       Conferència de Berta de Mas Canals sobre:  “Nicolau d’orient a occident”.

 

       També han estat una bona ajuda a mantenir el clima familiar els actes de tipus cultural, com els grups corals que han vingut a donar els seus concerts; o les cantates dels mateixos residents; també s’han projectat DVD i altres actes recreatius.

       Els DVD que s’han projectat han estat els següents:

       “Club reformista. Juguesca: primera part de Londres a Honk-kong”.

       “Club reformista . Juguesca: segona part de Yokohama a Amèrica”.  

       “Cartas a Dios”.

       “De dioses y hombres”.

       Documental: “La malaltia d’Alzheimer”.

       “Diálogo de carmelitas”.

       “Silencio”.

       “El festín de Babette”.

       “El séptimo sello”.

 

Els Concerts han estat:

Concert de piano per Aranu López.

Actuació del quartet CatAlinKa.

Concert de piano i poesia del beat Pere Tarrés.

Cants de la soprano Natàlia Casasús.

Concert de la Coral Estel de la parròquia del Pilar.

Concert de la Coral del Guinardó.

Concert del Trio Liost”.

Concert de violoncel i orgue.

Cantat de Nadales dels nens del Col·legi del Cor Immaculat de Sentmenat.

 

         Tot el que s’ha escrit és un intent de donar a conèixer la vida de la Residència Sacerdotal, que acull amb joia i amb un autèntic ambient de família els mossens jubilats dels nostres bisbats.

 

 

 6.- EL  CALENDARI

 

 

Gener

Dia   1:  Solemnitat Santa Maria Mare de Déu: Missa Concelebrada.

Dia   3:   Conferència de la senyora Berta de Mas sobre “Els tres savis han

vist una estrella, missatge i simbologia a través del temps”.

Dia   6:  Solemnitat de l’Epifania del Senyor: Missa Concelebrada.

              Obsequis de Reis.

Dia 10:  Conferència del Dr. Josep M. Martí Bonet sobre “La inculturació

de l’Església en els llocs i en els temps”.

             Reunió de Patronat.

Dia 14:  El bisbe de Sant Feliu, Agustí Cortés, dina amb els residents.

Dia 17:  Conferència del resident Dr. Ramon Viñas sobre: “El testament

notarial, l’hològraf i el GTestament Vital. Normes a Catalunya”.

Dia 18:  Setmana de pregàries per la unitat dels cristians.

Dia 22:  Defunció de la Gna. Maria Jesús Arnedo.

Dia 24:  Exèquies de la Gna. Maria Jesús.

              DVD cinema: “Club reformista – Juguesca, primera part: de

          Londres a Honk-kong.”

Dia 25:  DVD cinema “segona part: de Yokohama a Amèrica”.

Dia 26:  Defunció de Mn. Ignasi Armengou.

Dia 28:  Exèquies de  Mn. Ignasi Armengou.

Dia 31:  Pregària vocacional.

 

 

Febrer

Dia   1:  Ingressa Mn. Joan Bada Elias

Dia   2:  Festa de la Presentació del Senyor: Missa concelebrada amb la benedicció de les candeles.

Dia  6:  Mn. Jordi Jorba, missioner de Xile, dina amb els residents.

Dia  7:  Conferència del Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach sobre: “Claus

d’interpretació i perspectives de futur de Amoris Laetitia”.

Dia  8:  Reunió del Patronat.

Dia 11:  Ingressa a fer convalescència el diaca permanent Josep M. Gómez.

Dia 12:  Col·lecta de la Campanya contra la fam en el món: 3.479 €.

Dia 14:  Comença el ministeri el nou confessor Mn. Joan Rodríguez.

             Conferència del matrimoni Manresa-Lamarca sobre “El projecte

Raquel, una ajuda a les persones que han sofert un avortament”.

Dia 16:  El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Sàiz dina amb els residents.

            Trobada informativa sobre les activitats i sortides a realitzar durant

 l’any 2017, a càrrec de Laia Garcia, educadora social.

Dia 19:  Defunció de Mn. Joan Masnou.

Dia 21:  Defunció de Mn. Jaume Berdoy, membre del Patronat.

            DVD cinema: “El que queda del dia”.

Dia 23:  Dijous gras: truita amb botifarra.

Dia 24:  Funerals de Mn. Joan Masnou.

Dia 28:  Pregària vocacional.

 

 

Març

Dia  1:  Dimecres de Cendra: Missa concelebrada amb la benedicció i

imposició de les cendres.

Dia  2:  Concert quaresmal: concert de piano per Arnau López, poesies i

reflexió espiritual.

Dia  3:  Via Crucis.

Dia  4:  Reunió de la promoció de 1951.

Dia  6:  Reunió de la promoció de 1960.

Dia  7:  DVD cinema: “Cartas a Dios”.

Dia  8:  Ingressa Mn. Francesc Ximenis.

Dia  9:  Concert quaresmal: actuació del quartet CatAlinKa i poesies de

Mn. Manel Tort.

Dia 10:  Via Crucis.

Dia 11:  Manifestació contra les obres del Convictori, davant de la Residència.

Dia 14:  Conferència de Mn. Antoni Matabosch sobre “L’anglicanisme, avui”.

Dia 16:  Concert quaresmal: concert de piano i poesia del beat Pere Tarrés.

Dia 17:  Via Crucis.

Dia 19:  Dia del seminari. Col·lecta: 1.810 €.

              Onomàstica del director Mn. Josep Serra.

Dia 21:  Conferència de Mn. Bruno Bérchez sobre: ”Lifeteen, Net i Steubenville: tres exemples inspiradors de la pastoral juvenil americana”.

Dia 22:  El Sr. Arquebisbe visita els malalts i sopa amb els residents.

Dia 23:  Festa patronal de Sant Josep Oriol: missa concelebrada i dinar de

germanor amb el bisbe Agustí i els membres del Patronat.

             Concert quaresmal: cants de la soprano Natalia Casasús i poesia.

Dia 24:  Via Crucis.

Dia 27:  Exercicis espirituals predicats pel P. Jesús Renau, s.j.

    Reunió de patronat.

Dia 28:  Pregària vocacional.

Dia 31:  Via Crucis.

 

 

Abril

Dia   4:  Conferència de Mn. Xavier Farrés Lúcia sobra “La icona de la

 Trinitat de Andrei Rublëv".

Dia   6:  Reunió d’un grup de la Unió Sacerdotal.

Dia   7:  Via Crucis.

Dia   9:  Diumenge de Rams: benedicció, processó i missa concelebrada.

Dia 11:  Missa Crismal a la catedral.

             Conferència de Mn. Francesc Nicolau sobre “El llençol de Torí,

 relíquia interessant".

Dia 13:  Dijous Sant: dia sacerdotal: dinar festiu.

    Missa “in coena Domini” i hora santa.

Dia 14:  Divendres Sant: Ofici de lectures i Laudes.

              Acció litúrgica.

             Via Crucis.

Dia 15:  Dissabte Sant: Ofici de lectures i Laudes.

             Vetlla Pasqual.

             Obsequi de la “mona”.

Dia 16:  Diumenge de Pasqua: missa concelebrada.

Dia 23:  Dia de Sant Jordi: roses a la porteria

Dia 25:  Pregaria vocacional.

Dia 27:  Festa de la Mare de Déu de Montserrat: Missa concelebrada.

Dia 28:  Reunió del Patronat.

Dia 29:  El Sr. Cardenal Martínez compleix 80 anys. Cava al dinar.

 

 

Maig

Dia   1:  Pregàries pròpies del mes dedicat a la Mare de Déu.

Dia   2:  Conferència de Pere Lluís Font sobre: “cristianisme i modernitat”.

Dia   5:  Conferència de Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu sobre: “Reflexió

sobre la fraternitat sacerdotal en l’obertura al món”.

             Informació sobre la reunió del Consell Presbiteral.

Dia  9:   Presentació del llibre de Mn. Manuel Tort: “El goig d’un mot”.

Dia 16:  Segona conferència de Pere Lluís Font, sobre “cristianisme i modernitat”.

Dia 18:  Concert de la Coral Estel de la parròquia del Pilar.

Dia 21:  Carta de felicitació de la Residència al nostre arquebisbe Joan Josep

Omella per haver estat nomenat cardenal.

Dia 23:  DVD cinema: “De dioses y hombres”.

Dia 25:  Celebració comunitària de la Unció dels malalts.

Dia 29:  Concert de la coral Guinardó.

Dia 30:  Festa del beat Pere Tarrés: missa concelebrada, cant dels goig i veneració

de la relíquia.

            Pregària vocacional.

Dia 31:  DVD documental: “La malaltia d’Alzheimer”, amb col·loqui amb la

psicòloga Marta Salvador.

             Reunió del Patronat.

 

 

Juny

Dia   1:  Pregàries pròpies del mes del Sagrat Cor.

Dia   4:  Solemnitat de la Pentecosta. Missa concelebrada.

Dia   6:  Conferència de Mn. Josep Maria Martí Bonet sobre “Sant Oleguer i el

Papat”.

Dia   7:  Segona part del documental “La malaltia d’Alzheimer”.

Dia 12:  Ingressa Mn. Joan Lluís Cardona amb la seva germana Josefina.

Dia 18:  Festa del Corpus: missa concelebrada i processó.

             Col·lecta del “Dia de la Caritat”. S’han recaptat: 3.615 €

Dia 19:  El Papa nomena dos nous bisbes auxiliars per Barcelona: Mons Sergi

Gordo i Mons Antoni Vadell.

Dia 20:  DVD cinema: “Diálogo de Carmelitas”.

Dia 21:  Reunió de la promoció de 1953.

             Onomàstica del Cardenal Martínez Sistach.

Dia 23:  Solemnitat del Sagrat Cor: exposició solemne.

              Tradicional coca de Sant Joan a l’hora de la revetlla.

Dia 27:  Pregària vocacional.

Dia 29:  Concert del “Trio Liost”.

 

 

Juliol

Dia   2:  Missa a la Basílica de la Sagrada Família agraint el cardenalat de

l’arquebisbe.

Dia   3:  El diaca Josep Maria Gómez deixa la Residència per haver acabat la

Convalescència.

Dia 13:  Marxen els germans Cardona.

Dia 14:  Defunció de Mn. Josep Maria Aragonés.

Dia 15:  Missa de cos present de Mn. Aragonés. Exèquies i enterament a

Torrelabid.

Dia 18:  Ingressa Mn. Leandre Gassó Ubach.

             DVD cinema: “Silencio”.

Dia 22:  Reunió de Patronat.

Dia 25:  Pregària vocacional.

 

 

Agost

Dia   1:  Concert de violoncel i orgue: “El testament de Franz Liszt”.

Dia 10:  Ingressa Mn. Salvador Torras Romeu.

Dia 15:  Solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu: missa concelebrada.

Dia 17:  Atac terrorista a les Rambles de Barcelona.

Dia 29:  Pregària vocacional.

 

 

Setembre

Dia    5:  Ingressa  Mn. Jaume Rovira Deumal

    Conferència de Mn. Jaume Gonzàlez Agàpito sobre “El cinquè centenari

de Luter.”

Dia   7:  El Cardenal Omella i els dos preconitzats bisbes auxiliars visiten els

malalts i resen el rosari i sopen amb els mossens.

Dia   9:  Ordenació episcopal de Mons. Sergi Gordo i Antoni Vadell a la basílica

de la Sagrada Família.

Dia 12:  Ingressa Mn. Joan Gras Figueras 

    Alguns mossens assisteixen a la celebració dels 125 anys de Pía

    Associació de les Germanes Hospitalàries a la Casa Santa Creu. 

Dia 14:  Solemnitat de la Santa Creu: Missa concelebrada.

Dia 18:  Reunió de la promoció de 1961.

Dia 19:  El bisbe Sebastià Taltavull es nomenat bisbe de Mallorca.

    Reunió de Patronat.

Dia 20:  Informació sobre les obres i reformes.

    Reunió de la promoció de 1957.

Dia 24:  Solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè: Missa concelebrada.

Dia 26:  Pregària vocacional.

 

 

Octubre

Dia   1:  Referèndum sobre la independència de Catalunya .

Dia   2:  Ingressa Mn. Miquel Sanmartí Garcia

Dia   3:  Conferència de Mn. Pere Montagut sobre: “el tracte pastoral en

situacions d’homosexualitat”.

Dia   4:  Defunció de Mn. Francesc Noya.

Dia   6:  Exequial de Mn. Noya.

Dia   9:  Ingressa Mn. Josep Maria Domingo convalescent d’una operació.

Dia 10:  Conferència de Mons. Salvador Cristau sobre : “La nova Ratio de la

formació sacerdotal.

Dia 12:  Mn. Josep M. Domingo dona per acabada la convalescència.

Dia 17:  Conferència de Mn. Manuel Simó sobre “Com es va acollir el Concili

Vaticà II els anys 1965 al 1975”.

             Mn. Joan Rius complex els seus 105 anys de vida.

Dia 22:  Col·lecta del dia del Domund. S’han recaptat 2.892 €

Dia 24:  DVD cinema “El festín de Babette”.

Dia 31:  Pregària vocacional.

 

 

Novembre

Dia   1:  Solemnitat de Tots Sants: Missa concelebrada.

             Castanyada.

Dia   2:  Commemoració dels difunts: Missa concelebrada.

Dia   7:  Conferència de Mn. Francesc Romeu sobre: “Repàs de l’actualitat

Periodística".

             Reunió del Patronat.

             Veneració de la relíquia i cant dels goigs del beat Josep Casas  Ros.

Dia 14:  Conferència de Mn. Josep M. Martí  Bonet sobre:  “Independència en els

segles X i XII. Els territoris de l’actual Catalunya?  Cesari de Montserrat i Roigé i Sant Oleguer, arquebisbe de Tarragona”.

Dia 16:  El bisbe Sebastià Taltavull s’acomiada dels residents i dina amb ells.

             Concert de la coral Sant Jordi de Sant Pere de Riudevitlles.

Dia 21:  DVD cinema: “El séptimo sello”.

Dia 26:  Solemnitat de Crist Rei: Missa concelebrada.

Dia 28:  Pregària vocacional.

 

 

Desembre

Dia   5:  Reunió informativa.

             Conferencia de Berta de Mas Canals sobre:  “Nicolau d’orient a occident”

Dia   8:  Solemnitat de la Puríssima: missa concelebrada.

Dia 12:  Espectacle de Màgia del màgic Kim.

             Reunió del Patronat.

Dia 14:  Obsequi d’un nou televisor.

Dia 17:  Col·lecta de Nadal de Caritas. S’han recaptat: 5.095 €

Dia 18:  Defunció de Mn. Emili Quilez Justo.

Dia 19:  Exèquies de Mn. Emili Quilez.

Dia 20:  Defunció de Mn. Joan Bada Elias.

Dia 21:  Defunció de Mn. Josep Sabaté Carrasco.

Dia 22:  Exèquies de Mn. Joan Bada.

             Exèquies i enterrament de Mn. Josep Sabaté a Esparraguera.

Dia 23:  Cantata de Nadales dels nens de Col·legi del Cor Immaculat de Maria de

Sentmenat.

            Benedicció del Pessebre.

 Dia 24:  Ofici de lectures i Missa del Gall.

 Dia 25:  Missa solemne del dia de Nadal.

              Defunció de Mn. Joan Subirà Rocamora.

Dia 26:   Pregària vocacional.

Dia 28:   Defunció de Mn. Joaquim Comas Xirau.

   Canvi de tots els telèfons.

Dia 29:   Missa de comiat de les monges.

Dia 31:   Vespres i “Te Deum” de final d’any.

 

 

 

CONCLUSIÓ

 

         Aquesta MEMÒRIA de l’any 2017, de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, s’afegeix a les escrites en els anys anteriors formant totes elles una veritable col·lecció per deixar a la posteritat el record d’allò que pot ajudar al possible lector a descobrir què era i què feia aquesta Institució diocesana a favor dels preveres de la Província Eclesiàstica de Barcelona.

 

         Hem de reconèixer que el molt que s’ha fet de bé en aquest any s’ha d’agrair a la Providència i a la intercessió del patró de la casa sant Josep Oriol, els  quals han ajudat i estimulat a la direcció i a tots els hi han col·laborat en la bona marxa de la Casa, guiats pel Patronat i en últim terme pels bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona. 

 

         Volem subratllar, al posar fi a aquesta MEMÒRIA el record que han deixat i el treball abnegat, discret, amatent i maternal de les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, les quals seguin el carisma vocacional estan sempre disponibles per atendre  i ajudar als residents en les seves necessitats.

 

         Desitgem, i estem convençuts que Déu farà que la Residència Sacerdotal segueixi atenent sol·lícitament als sacerdots acollits en  ella i que els bisbats tindran sempre present i valoraran aquesta Institució.

                                     

Barcelona, 1 de gener del 2016

 

 

 

 

                                               Mn. Francesc  Raventós, rector emèrit