Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Moviment demogràfic

Aquest any ha estat un dels anys de més moviment demogràfic, amb deu entrades de mossens més la germana d’un ells i amb nou baixes per defunció, més una per trasllat de residència. Per tant al 31 de desembre, malgrat tantes entrades i sortides som 59 sacerdots residents, com l’any passat.

 

Aquests han estat els ingressos:  

 

* Mn. Jordi Farré i Muro, rector emèrit de la parròquia basílica de la Mare de Déu de la Mercè i de Sant Miquel Arcàngel de Barcelona, el dia 11 de març.

* Mn. Arturo Martin i Ejarque, rector emèrit de la parròquia de la Mare de Déu de Núria de Barcelona, acompanyat del seu germà Magí, el dia 16 de juny.

* Mn. Ferran Muñoz i Resano, rector emèrit de la parròquia de Maria Mitjancera de totes les Gràcies de Barcelona, el dia 6 de juliol.

* Mn. Pau Caldés i Claret, rector emèrit de la parròquia de Sant Miquel del Port de Barcelona, el dia 16 de juliol. Va morir abans d’acabar l’any.

* Mn. Ramon Tarrés i Margarit, rector emèrit de la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors i de Sant Jaume Apòstol de Sabadell, del bisbat de Terrassa, el dia 27 de juliol.

* Mn. Oriol Garreta i Torner, rector emèrit de la parròquia de Sant Enric d’Ossó, San Antoni i Santa Gemma Galgani de l’Hospitalet de Llobregat, el de 1 d’octubre.

* Mn. Joaquim Brustenga i Miquel, rector emèrit de la parròquia de Santa Maria Magdalena de Barcelona, el dia 7 d’octubre.

* Mn. Josep Perarnau i Espelt, del bisbat de Segorbe-Castelló, professor de la Facultat de Teologia de Barcelona, el dia 3 de   novembre.

* Mn. Pere Vivó i Gili, adscrit a la parròquia de Sant Andreu de Barcelona,  el dia 12 de desembre.

* Mons. Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe emèrit de Barcelona,  el dia 26 de desembre.

* També aquest any ha ingressat Montserrat Llauradó i Serrat per ajudar al   seu germà Mn. Josep, el dia 16 de març.

 

I ens deixat per anar a Casa del Pare:

 

+ Mn. Francesc Tena i Garriga, rector emèrit de la parròquia de la Mare de     Déu del Remei de Les Corts de Barcelona, el dia 1 de febrer. Havia  ingressat el dia 15 de juny del 2006.

+ Mn. Josep Maria Juan-Torres i Lana, rector emèrit de la parròquia de Santa Engràcia de Montcada i Reixac del bisbat de Terrassa, el 1 de febrer.  Havia ingressat el dia 10 de gener del 2012.

+ Mn. Albert Castilla i Miralles, administrador parroquial de la parròquia de Villalba Sasserra del bisbat de Terrassa, el dia 22 de juny. Havia ingressat el dia 3 de gener del 2011.

+Mn. Ramon Casafont i Baliellas, rector emèrit de la parròquia de Ullestrell del bisbat de Terrassa, el dia 30 de juny. Havia ingressat el 13 de març de 2005.

+ Mn. Jaume Aregall i Comas, rector emèrit de la parròquia de Sant Josep Obrer de Barcelona, el dia 7 d’agost. Havia ingressat el 25 de maig  de 2014.

+Mn. Josep Llauradó i Serrat, administrador parroquial jubilat de la parròquia-basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, el dia 18 de setembre. Havia ingressat el 7 de juliol de 1997.

+Mn. Daniel Monserdà i Tintó, rector emèrit de la parròquia de Sant Fost  de Campsentelles  del bisbat de Terrassa, el dia 15 d’octubre. Havia  ingressat el 8 de desembre del 2010.

+ Mn. Pau Caldés Claret, rector emèrit de la parròquia de Sant Miquel del Port de Barcelona, el dia 22 de desembre. Havia ingressat el 16 de   juliol d’aquest mateix any.

+Mn. Joan Noguera Vila, canonge de la Seu de Barcelona, el dia 30 de desembre. Havia ingressat el1 d’agost de 2010.

 

I també ha deixat de viure a la Residència, el bisbe auxiliar, Sebastià Taltavull, el qual s’ha traslladat a viure al bisbat.

 

         Total, doncs, als 59 preveres residents de l’any anterior s’hi han de sumar els 10 ingressos i restar-ne uns altres 10, quedant un  total de 59 preveres residents. D’entre aquets 59 residents s’hi compta el cardenal Mons. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona, tres canonges de la Seu de Barcelona i la majoria restant són rectors emèrits.

 

         Segons els estatuts de la Fundació, la Residència està destinada a atendre corporal i espiritualment als preveres de l’antic bisbat de Barcelona, és a dir de l’actual arquebisbat de Barcelona i de les diòcesis sufragànies de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa, sense excloure la possibilitat de ser admesos preveres d’altres bisbats que hagin treballat pastoralment en alguns dels tres esmentats bisbats o per la decisió del president de la Residència.  El dia 31 de desembre hi havien 39 mossens de Barcelona, 8 de Sant Feliu i 7 de Terrassa. A més n’hi ha cinc provinents d’altres bisbats, que van ser admesos per la seva vinculació i pel seu treball ministerial a la diòcesis de Barcelona: Mn. Josep Cortina de Girona; els mossens Anton Martínez Trilla i Jesús Ferrer de Solsona, Mn. Ramon Viñas de Tarragona i Mn. Josep Perarnau de Segorbe-Castelló.