Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Moviment Demogràfic 2017

 2.- EL  MOVIMENT  DEMOGRÀFIC

 

Un any més la vida de la Residència Sacerdotal ha tingut un fort moviment demogràfic amb entrades, defuncions i amb una sortida.

 

Les entrades han estat les següents:

* Mn. Joan Bada Elias, professor emèrit de la Facultat de Teologia que ingressà el dia 1 de febrer, però que va morir el dia 20 de desembre.

* Mn. Francesc Ximenis Escorihuela, rector emèrit de Santa Agnès de Barcelona, que va ingressar el dia 8 de març.

* Mn. Joan Lluís Cardona Quevedo, rector emèrit de la parròquia de Sant Isidor de Barcelona, acompanyat de la seva germana Josefina, que va ingressar el dia 6 de juny, però que abans d’un mes, el 17 de juliol, va marxar.

* Mn. Leandre Gassó Ubach, rector emèrit de la parròquia de Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat, que va ingressar el 18 de juliol.

* Mn. Salvador Torres Romeu, rector emèrit de la parròquia de Sant Paulí de Nola de Barcelona, que va ingressar el dia 10 d’agost.

* Mn. Jaume Rovira Deumal, rector emèrit de Montmeló, del bisbat de Terrassa, que va ingressar el dia 5 de setembre.

* Mn. Joan Gras Figueras, rector emèritt de la parròquia de la Santa Creu de Terrassa, que va ingressar el dia 12 de setembre.

* Miquel Sanmartí Garcia, missioner del Paraguay, que va ingressar el dia 2 d’octubre.

 

          També han residit temporalment durant aquest any, convalescents  d’una operació el diaca de la parròquia de Sant Climent, Josep Maria Gómez de Perúgia, del bisbat de Sant Feliu, i Mn. Josep Maria Domingo, Vicari General d’aquest mateix Bisbat.

 

           Les baixes, a part de la de Mn. Cardona que no va trobar adequada la Residència per a la seva germana, són les dels mossens que han deixat la Residència per defunció, que són els següents:

+ El dia 26 de gener, Mn. Ignasi Armengou Sañas, rector emèrit de sant Bartomeu de la Quadre del bisbat de Sant Feliu. Havia ingressat el 2 de setembre del 1997.

+ El dia 19 de febrer,  Mn. Joan Masnou Cornet, adscrit a la parròquia de Sant Ildefons de Cornellà del bisbat de Barcelona. Havia ingressat el 16 de desembre del 2014.                   

+ El dia 14 de juliol, Mn. Josep Maria Aragonès Rebollar, rector emèrit de la parròquia de Torrelavid del bisbat de Sant Feliu. Havia ingressat el dia 1 d’abril del 2014.

+ El dia 4 d’octubre, Mn. Francesc Noya Solanes, rector emèrit de la parròquia de Sant Salvador de Sabadell del bisbat de Terrassa. Havia ingressat el 13 de desembre del 2002.

+ El dia 18 de desembre Mn. Emili Quíilez Justo, rector emèrit de la parròquia de Sant Benet de l’Hospitalet de Llobregat. Havia ingressat el dia primer de maig de l’any anterior.

+ El dia 20 de desembre, Mn. Joan Bada Elias, professor emèrit de la Facultat de Teologia que havia ingressat a principis d’aquest mateix any, el dia primer de febrer.

+ El mateix dia 20 de desembre, Mn. Josep Sabaté Carrasco, rector emèrit de la parròquia de Carme del bisbat de Sant Feliu. Havia ingressat, per malalt, el dia 24 de gener de l’any 2008.

+ El dia 25 de desembre, Mn. Joan Subirà Rocamora, rector emèrit de la parròquia de Santa Cecília de Barcelona. Havia ingressat el dia 11 d’octubre de l’any 2005.

+ El dia 28 de desembre, Mn. Joaquim Comas Xirau, rector emèrit de la parròquia de la Mare de Déu de Betlem de Barcelona. Havia ingressat el dia 10 de novembre del 2012.

 

        A més, a aquestes defuncions s’hi ha d’afegir la de la Germana Hospitalària  Maria Jesús Arnedo que va morir a principi d’any, el dia 22 de gener.

 

       Al 31 de desembre el nombre de sacerdots acollits a la Residència és de 56, dos menys que l’any anterior, havent-ne estat atesos com a residents, des del començament de la Residència Sacerdotal, a l’any 1968, un total de 286 preveres, dels qual 62 han residit en un apartament acompanyats d’un familiar. Aquests mossens que viuen acompanyats i ocupen un apartament actualment són solament quatre: dos amb la seva germana: la Isabel amb mossèn Jordi Bertran Casola i la Teresa amb mossèn Francesc Vilamala. Per altre part amb mossèn Arturo Martín hi viu el seu germà, Magí; i hi ha mossèn Albert Torrens que l’ocupa amb la seva serventa.     

          

       Dels 56 mossens residents la majoria, és a dir 50, són preveres de la Província Eclesiàstica de Barcelona, dels quals 35 són incardinats al bisbat de Barcelona: (un menys que l’any anterior); 7 al bisbat de Sant Feliu (dos més que l’any passat) i 8 al bisbat de Terrassa (un més). Però a més hi ha altres mossens que malgrat de no estar incardinats en aquestes diòcesis han estat admesos a la Residència perquè han treballat pastoralment en algun dels tres bisbats durant els seus anys de vida activa o han estat admesos pels Prelats: són Mn. Jesús Ferrer i Mn. Anton Martínez del bisbat de Solsona; Mn. Josep Cortina del de Girona;  Mn. Ramon Viñas del de Tarragona; Mn. Josep Perarnau del de Segorbe-Castelló i Mn. Miquel Sanmartí que ha estat missioner al Paraguay.