Joan Güell, 198 08028 Barcelona

nicolau

Tornar

image

Mn. Francesc Nicolau i Pous

--  Va néixer el 24 d'agost del 1930
--  Sacerdot des del 19 de març del 1954.
--  Llicenciat en teologia per la Universitat Gregoriana de Roma 1954.
--  Llicenciat en ciències (matemàtiques) per la Universitat de Barcelona en 1959.
--  Profesor de matemàtiques al Seminari Major des de l'any 1956 fins el seu tancament al 1999
--  Professor del Seminari Menor de la Conreria des de l'any 1959 fins al seu tancament
--  Capellà de les religioses i del col·legi Montserrat de les Missioneres Filles de la Sagrada Familia de Natzaret
--  Consiliari diocesà dels noies d'Acció Catòlica,
--  Professor de matemàtiques de l'Escola Normal de l´'Església del 1962 al 1969
--  Professor de a la facultat de Filosofia de la Diòcesi de Barcelona
--  Adscrit a la parròquia de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat des de l'any 1954
--  Professor de lògica i de matemàtiques al Col·legi "Montserrat" durant un temps
--  Membre del Consell Presbiteral

--  Sotsdirector del Museu de Geologia del Seminari Major des del 1992

 

Homenatge de la Facultat de Filosofia de Catalunya  i del Museu Geològic del Seminari de Barcelona (novembre 2013)