Joan Güell, 198 08028 Barcelona

     5 de Novembre: Sessió de magia per "Kim Màgic" 

 12 de Novembre: Col.loqui del Centre d'internament d'estrangers CIE (una vergonya de l'Europa del segle XXI) per Mn. Emilià Almodovar

 19 de Novembre: projecció de la película: Fenix 11*23. Del 2012. Premi Gaudí. Presemtarà la película en Joan Sardà, crític de cinema.

 26 de Novembre: pregària per les vocacions sacerdotals,