Joan Güell, 198 08028 Barcelona

  14 de gener: Acte cultural del dimarts 5 tarda: Sant John Henry Newman: un prevere d'ahir i un sant de demà. L'ha presentat el Sr. Alejandro Lòpez LLosa, candidat al diaconat.

 21 de gener: sessió de  cinema: El gran dictador de Carles Chaplen

 26 de gener: a les 11 del matí: Missa i Exèquies de Isabel Bertran Cassola

 28 de gener:pregària per les vocacions