Joan Güell, 198 08028 Barcelona

febrer

  Dia  7 de febrer: ACAT = acció dels  cristians per l'abolició de la tortura i la pena de mort per la Sra. Montserrat LLopart

  Dia 12 de febrer: obres actuals de la Sagrada Família pel Sr. Jordi Faulí (arquitecta - director)

   Dia 19 película: "El fantasma de la Opera"

  Dia 26, pregària per les vocacions