Joan Güell, 198 08028 Barcelona

agost

  Dia    1: 11 matí: Celebració de les exèquies de Mn. Jesús Sanz

  Dia    6:  

  Dia  13:  

  Dia  20: 

  Dia  27: pregària per les vocacions sacerdotals i religioses