Joan Güell, 198 08028 Barcelona

     1 d'Octubre : Records personals del Mns. Manuel Bonet Muixí. Ens en parlarà el cardenal LLuis Martínez Sistach 

   8 d'Octubre :Icones del'Església oriental, referent al baptisme. Ens parlarà Mn. Francesc Xavier Farrés Lúcia

 15 d'Octubre: 

 22 d'Octubre: película: Descalç sobre la terra mullada

 29 d'Octubre : pregària per les vocacions sacerdotals