Joan Güell, 198 08028 Barcelona

abril

  Dia   1 al 5 Exercisis espirituals pel P. Víctor Codina.

  Dia  11  concert de la Coral de la parròquia del Pilar.

  Dia  16  presentació  pàgina Web i reportatges gràfics de la Residència.

  Dia  23  cine: El Jorobado de Nostre Dame.

  Dia  30, pregària per les vocacions.