Joan Güell, 198 08028 Barcelona

7-28-14

Dimecres, 30 de juliol, a la 1 del migdia se celebrarà una missa d’ACCIÓ DE GRÀCIES, pels 75 anys de sacerdoci de Mn. Joan Rius,  a la que es convida a participar-hi tota la comunitat.

 

Resum de la festa

 

El mateix dia, a les 5 de la tarda,

MONS. SEBASTIÀ TALTAVULL

ens explicarà alguns dels projectes relacionats amb la nostra Residència.

Es projectarà, si hi ha prou temps, un DVD de les festes de Sant Joan a Ciutadella.