Joan Güell, 198 08028 Barcelona

9-14-14

Dimarts, 16 de setembre, a les 5 de la tarda,

INAUGURACIÓ DE LES TROBADES DELS DIMARTS DEL CURS 2014-2015

Mons. Sebastià Taltavull ens parlarà

de l’actualitat de la Residència i de les noves orientacions.