Joan Güell, 198 08028 Barcelona

2-1-15

El dia 1 de febrer moria mossèn Francesc Tena Garriga, prevere de l’arxidiòcesi de Barcelona, i el mateix dia al vespre lliurà la seva ànima a Déu el també resident i sacerdot del bisbat de Terrassa, mossèn Josep M. Juan-Torres Lana.    

La missa exequial en sufragi de Mn. Francesc Tena va celebrar-se el dia 2 de febrer de 20125. Les exèquies pel seu etern descans de mossèn Josep M. Juan-Torres Lanaseran el dimarts dia 3 de febrer a les 11h. a la Capella de la Residència Sant Josep Oriol..