Joan Güell, 198 08028 Barcelona

2-13-15

Dimarts, 17 de febrer de 2015,

a les 5 de la tarda,

VICTÒRIA MOLINS,

Religiosa teresiana lliurada al servei dels necessitats al raval de la ciutat, recentment distingida amb al doctorat Honoris Causa per la Universitat Ramon Llull, ens parlarà de lesDUES TERESES

 

Després d’aquesta interessant conferència, Mn. Xavier Bastida exposarà amb una breu intervenció els temes de la darrera sessió del CONSELL PRESBITERAL.