Joan Güell, 198 08028 Barcelona

3-21-15

Dimarts, 24 de març del 2015

Monumental Via Crucis de Montserrat

Va ser construït 1904-1919

Va ser destruït 1936-1938

Projecció Diapositives Comentades

Comentarista: Sr. Santiago Marc