Joan Güell, 198 08028 Barcelona

3-24-15

 

SETMANA   SANTA 2015

 

DIUMENGE  DE  RAMS

A  les  11:   Benedicció i processó de Rams

                     Missa concelebrada

A  les  20:   Vespres i Rosari

 

DIMARTS  SANT

A  les  19:   Pregària Vocacional: Exposició del SSm.

                            Vespres i Rosari

 

DIJOUS  SANT

A  les  18:        Missa concelebrada

A  les  20’30:  Rosari

A  les  22:       Hora Santa d’adoració al SSm.

 

DIVENDRES  SANT

A  les  10’30:  Ofici de Lectures i Laudes

A  les  17:       Acció litúrgica

A  les  20:       Via Crucis

                        Rosari en particular

 

DISSABTE  SANT

A  les  10’30:  Ofici de Lectures i Laudes

                        Rosari en particular

A  les  20:       Sopar

 

PASQUA  DE  RESURRECCIÓ

Dissabte:

A  les  21’30:  Vetlla Pasqual

Diumenge:

A  les  11:       Missa  concelebrada