Joan Güell, 198 08028 Barcelona

planellas

Dia 2 de febrer

primer dimarts de mes

a

les 17hores

El prevere, ministre de la misericòrdia”

(en motiu e l'Any Sant de la misericòrdia)

Ponent: Mn. Joan Planellas,

degà-president de la facultat de teologia de catalunya