Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Dia 3 d'octubre. "El tracte pastoral en situacions de homosexualitat". Ponent: Dr. Pere Montagut.

Dia 4 d'octubre. Mort de Mn. Francesc NOYA Solanes.

Dia 6 d'octubre  Funeral de Mn. Francesc NOYA Solanes.  Comentari

Dia 10 d'octubre. Conferència del bisbe auxiliar de Terrassa, Mons. Salvador Cristau. "La nova "ratio" de formació sacerdotal". Fotos

Dia 17 d'octubre. " Com es va acollir el Concili Vaticà II els anys 1065 al 1975". Ponent: Mn. Manel Simó. Fotos

Dia 24 d'octubre, Pel.licula "El festín de Babette"

Dia 31 d'octubrel,  de 6.30 a 8 del vespre,  la pregària davant del Santíssim per les vocacions sacerdotals i religioses