Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Dia 9 de gener. Conferència de Mn. Xavier Farrés sobre  " Iconografia dde la història del cristianisme amb alguns exemples".

Dia 14 de gener. A les 17.30 concert de la "Capella de Música Santa Maria" amb la direcció de Pelegrí Bernial i amb la soprano solista Beatriz López

Dia 16 de gener. Conferència de Mn. Jaume Aymar sobre"Aportacions de l'Església catalana a la cultura universal"

Dia 23 degener,Pel·licula

Dia30 de gener: de 6.30 a 8 del vespre,  la pregària davant del Santíssim per les vocacions sacerdotals i religioses