Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Dia 8 de maig de 2018. A les 17 hores: Conferència de Mn. Ramón Corts i Blay. "Com veu la Santa Seu el naixement i el desenvolupament del catalanisme?"

Dia 15  de maig de 2018: Pel·licula: "Jesucrist superstar"

Dia 22 de maig de 2018: Conferència de Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona.    "Sortim!: Viure el Pla Pastoral a la Residència". Fotos

Dia 29 de maig de 2018: De 6.30 a 8 del vespre,  la pregària davant del Santíssim per les vocacions sacerdotals i religioses