Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Dia 5 de juny de 2018. A les 17 hores: Pel·licula "Lloviendo piedras"

Dia 12  de juny de 2018: A les 17.15 conferència"Serviu al Senyor amb alegria. Vida i ministeri ordenat en la tardor de la vida"- Ponent Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona

Dia 18 de juny de 2018. Noces d'or de la Residència.

Dia 19 de juny de 2018: cantata a càrrec del Grup Dum

Dia 26 de juny de 2018: De 6.30 a 8 del vespre,  la pregària davant del Santíssim per les vocacions sacerdotals i religioses