Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Dia 29 de maig de 2018.

De 6.30 a 8 del vespre, 

la pregària davant del Santíssim

per les vocacions sacerdotals i religioses