Joan Güell, 198 08028 Barcelona

.Dia 25 de setembre de 2018,

de 18,30 a 20 del vespre

  la pregària davant del Santíssim

per les vocacions sacerdotals i religioses