Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Dia 14 de juliol de 2018

A les 11 matí

Missa exequial per

Mn. Francesc Malgosa i Riera

Presidida pel Excm. Sr. Bisbe de Terrassa