Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Dia 22 de gener

a les 17 h.

película:

el maquinista de la general de Buster Keeton