Joan Güell, 198 08028 Barcelona

pregària per les vocacions.