Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Patronat

rticle 7 dels Estatuts de la Fundació sant Josep Oriol

El Patronat serà presidit per l'Arquebisbe de Barcelona o un delegat seu permanent.

Estarà integrat per les següents persones:

 • a.- El Director de la Residència Sacerdotal.
 • b.- Quatre membres designats:

dos per l'Arquebisbe de Barcelona,
un pel Bisbe de Sant Feliu de Llobregat i
un pel Bisbe de Terrassa.

 • c.- Un canonge de la Seu de Barcelona, elegit pel Capítol catedralici.
 • d.- Un membre del Col·legi de Rectors de Barcelona, elegit pel seu òrgan de govern.
 • e.- Un sacerdot jubilat i beneficiari de la Fundació, elegit pel col·lectiu de sacerdots beneficiaris


Persones que actualment formen el Patronat de la Fundació -Residència Sant Josep Oriol

 • Mons. Sebastià Taltavull i Anglada: president delegat
 • Mn. Josep Serra i Colomé, Director de la Residència
 • Mons. Salvador Cristau i Coll: designat pel Bisbe de Terrassa
 • Mn. Jaime Berdoy i Alemany:.designat pel Bisbe de sant Feliu
 • Mn. Josep Maria Jubany i Casanovas:designat per l'Arquebisbe de Barcelona
 • Mn. Antoni Cases i Miguel : designat per l'Arquebisbe de Barcelona
 • Llic. Josep M. Turull i Garriga: canonge elegit pel Capítol (farà de secretari)
 • Mn. Carles Sauró i Calzada: elegit per la junta del Col·legi de rectors de Barcelona
 • Mn. Joaquim Brustenga i Miquel: elegit pels sacerdots beneficiaris