Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Patronat

Article 7 dels Estatuts de la Fundació sant Josep Oriol

 

El Patronat serà presidit per l'Arquebisbe de Barcelona o un delegat seu permanent.

Estarà integrat per les següents persones:

 • a.- El Director de la Residència Sacerdotal.
 • b.- Quatre membres designats:

dos per l'Arquebisbe de Barcelona,
un pel Bisbe de Sant Feliu de Llobregat i
un pel Bisbe de Terrassa.

 • c.- Un canonge de la Seu de Barcelona, elegit pel Capítol catedralici.
 • d.- Un membre del Col·legi de Rectors de Barcelona, elegit pel seu òrgan de govern.
 • e.- Un sacerdot jubilat i beneficiari de la Fundació, elegit pel col·lectiu de sacerdots beneficiaris


Persones que actualment formen el Patronat de la Fundació -Residència Sant Josep Oriol

 

 • Mn. Josep Serra, director de la Residència.
 • Mn. Josep Maria Jubany, designat per l’arquebisbe de Barcelona.
 • Mn. Antoni Casas, designat per l’arquebisbe de Barcelona.
 • Mns. Salvador Cristau, elegit pel bisbe de Terrassa.
 • Mn. Josep Maria Domingo, nomenat pel bisbe de Sant Feliu.
 • Mn. Josep Maria Turull, elegit pel Capítol Catedralici.
 • Mn. Carles Sauró, elegit per la junta del Col·legi de rectors.
 • Mn. Joaquim Brustenga, resident, elegit pel col·lectiu de preveres.