Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Patronat 2016

EL PATRONAT

 

        Els membres electius del Patronat de la Fundació Sant Josep Oriol, complint el que determinen els estatuts, han estat renovats aquest any, quedant constituït el Patronat pels següents membres:

Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar i delegat permanent de l’Arquebisbe.

Mn. Josep Serra, director de la Residència.

Mn. Josep Maria Jubany, reelegit  per l’arquebisbe de Barcelona.

         Mn. Antoni Casas, designat per l’arquebisbe de Barcelona.

         Mns. Salvador Cristau, reelegit pel bisbe de Terrassa.

         Mn. Jaume Berdoy, reelegit pel bisbe de Sant Feliu.

         Mn. Josep Maria Turull, elegit pel Capítol Catedralici.

         Mn. Carles Sauró, reelegit per la junta del Col·legi de rectors.

         Mn. Joaquim Brustenga, resident, elegit pel col·lectiu de preveres.

 

        Com es pot veure són els mateixos patrons a excepció de Mn. Antoni Casas i Mn. Joaquim Brustenga els quals han estat elegits aquest any, i amb Mn. Josep Serra que ara hi és per ser el nou director, i Mn. Josep Maria Turull que l’ha substituït com a representant de Capítol Catedralici però que fins aquest any havia estat elegit per l’arquebisbe de Barcelona. 

 

        Durant aquest any el Patronat s’ha reunit cinc vegades en els dies: 4 de març, 19 de maig, 18 d’octubre, 15 de novembre i 5 de desembre. En el llibre de les actes estan detallats tots els temes que s’han tractat. De tots ells, els més destacats, són el problema de les obres aturades del Convictori i la informació sobre la nova estructuració en la direcció i organització del regim de la Residència.

 

         Quan a la Residència destaca el nomenament del nou director, el qual va començar a actuar des de primers de setembre, i els dels nous gerents que des del mes d’octubre que s’ocupen de la Casa: Pere Ardite i Montserrat Muñoz. En les reunions s’ha informat del nou ordre i de projectes a realitzar.

 

         Referent a les obres del Convictori s’ha informat de la campanya en contra per part de les Associacions de Veïns i el retard per part de l’Ajuntament de donar la llicència d’obres que té promesa de paraula.

 

         La funció del Patronat és d’assessorar ajudar a buscar solucions en els problemes que es presentin en la direcció de la Residència per a donar als preveres retirats una bona estada i ajuda material i espiritual.