Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Patronat 2017

1.- EL PATRONAT

 

         Amb el nomenament de Mons. Sebastià Taltavul com a bisbe residencial de Mallorca, el dia 19 de setembre d’enguany, ha deixat vacant el seu càrrec de President Delegat del Patronat de la Fundació Sant Josep Oriol, quedant el càrrec en l’espera de que el bisbe de Barcelona, segons els estatuts, nomeni al nou delegat.

 

         Per altra part, el dia 21 de febrer va morir Mn Jaume Berdoy, vicari general del bisbat de Sant Feliu i membre del Patronat per designació del seu bisbe. El va suplir en el càrrec el nou vicari general, Mn. Josep Maria Domingo.

 

         Quan als altres patrons no hi ha hagut cap canvi durat l’any, i per tant segueixen els mateixos de l’any anterior. A l’acabar l’any el Patronat, mancat de President Delegat, estava format per el següents mossens:

Mn. Josep Serra, director de la Residència.

Mn. Josep Maria Jubany, designat per l’arquebisbe de Barcelona.

         Mn. Antoni Casas, designat per l’arquebisbe de Barcelona.

         Mns. Salvador Cristau, elegit pel bisbe de Terrassa.

         Mn. Josep Maria Domingo, nomenat pel bisbe de Sant Feliu.

         Mn. Josep Maria Turull, elegit pel Capítol Catedralici.

         Mn. Carles Sauró, elegit per la junta del Col·legi de rectors.

         Mn. Joaquim Brustenga, resident, elegit pel col·lectiu de preveres.

 

         Durant aquest any el Patronat  s’ha reunit sis vegades en els dies: el 8 de febrer, el 27 de març, el 31 de juny, el 22 de juliol,  7 de novembre i el 12 de desembre. La temàtica tractada està detallada en les actes de cada reunió, sobresortint les ajudes a la implantació de la nova orientació de la direcció de la Residència Sacerdotal; i el problema del futur de Convictori i l’edificació de la residència projectada.

 

         El Patronat s’esforça en ajudar a la direcció de la Residencia en el seu compliment des estatuts de la Fundació Sant Josep Oriol perquè es procuri el bé espiritual i humanitari que necessiten els mossens residents.