Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Patronat

        Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar i delegat permanent de l’Arquebisbe

        Mn. Josep Maria Turull, designat per l’arquebisbe de Barcelona

        Mn. Josep Maria Jubany, designat per l’arquebisbe de Barcelona

        Mn. Jaume Berdoy, designat pel bisbe de Sant Feliu

        Mns. Salvador Cristau, designat pel bisbe de Terrassa

        Mn. Josep Serra, canonge elegit pel Capítol catedralici

        Mn. Carles Sauró, elegit per la junta del Col·legi de rectors de Barcelona

        Mn. Lluís Bonet, resident elegit pel col·lectiu de preveres