Joan Güell, 198 08028 Barcelona

PRESENTACIÓ 2015

PRESENTACIÓ

 

         El dia 6 de novembre va arribar la notícia del nomenament del bisbe de Calahorra y La Calzada-Logroño, Mons. Joan Josep Omella Omella, com a nou arquebisbe de Barcelona essent una autèntica sorpresa, tot i que ja es remorejava el seu nom entre alguns clergues. Posteriorment, el dia 26 de desembre va prendre possessió a la Catedral, i tres dies més tard, el dia 29, va venir a la Residència a saludar i sopar amb els residents. Aquesta és, sens dubte, la notícia més rellevant de la Memòria d’enguany.

 

         Per altra part la Residència ha tingut el goig de tenir entre els mossens residents, des del dia 26 de desembre, al cardenal Lluís Martínez Sistach, fins ara arquebisbe de la nostra Seu, el qual ha ocupat un dels apartaments del nou pis que es va construir darrerament, adaptant-se plenament a la vida dels residents.

 

         Aquest relleu en la Seu episcopal de Barcelona ha estat sens dubte la notícia més rellevant entre els esdeveniments de la vida de la Residència, al llarg de tot l’any 2015. I es pot afegir que el segon fet més sobresortint ho han estat les obres realitzades en l’edifici de la mateixa Residència, amb la construcció d’un quart pis, la instal·lació de dos nous ascensors i la supressió de barreres arquitectòniques a l’entrada de la residència, les quals van ser inaugurades el dia de la festa de Sant Josep Oriol.

 

         Aquestes notícies i tot un conjunt de explicacions sobre vida i vivències dels sacerdots acollits formen la Memòria de l’any 2015 i afegeixen, així, un nou capítol de la vida de la Residència Sacerdotal, la qual, en la forma actual, va néixer a l’any 1968. Amb tot és evident que en un escrit no es poden transmetre totes les vivències i la riquesa de la vida existent en aquesta Casa on s’apleguen uns sacerdots per viure la maduresa dels anys en família i en la fe.