Joan Güell, 198 08028 Barcelona

RESIDENTS 2015

El nom dels 59 mossens residents, que viuen a la Residència el 31 de desembre són:

ALIMBAU  Argila, Mn. Josep

ARAGONÉS Rebollar, Mn. Josep Maria

ARMENGOU  Sañas, Mn. Ignasi

ARRESE Beltran, Mn. Esteve

AYMERICH Costa, Mn. Enric

BADA Elias, Mn. Miquel

BARAT Graell, Mn. Joan

BASTIDA Canal, Mn. Xavier

BERTRAN Cassola, Mn. Jordi

BERTRAN Solé, Mn. Romà

BOIXADERAS Sadurní, Mn. Pere

BONET Riera, Mn. Lluís

BOSCH  Casas, Mn. Joaquim

BRUSTENGA Miquel, Mn. Joaquim

CASAS  Ros, Mn. Xavier

CASAS  Vaqués, Mn. Josep

CASTELLS Rocabert, Mn. Lluís

COMAS  Xirau, Mn. Joaquim

CORTINA Puig, Mn. Josep

FARRÉ Muro, Mn. Jordi

FARRÉS  Llarisó, Mn. Joan

FERRER Norta, Mn. Jesús

FORASTER Ruiz, Mn. Francesc

GARRETA Torner, Mn. Oriol

GONZÀLEZ Garcia, Mn. Lluís

LLADOS Pastallé, Mn. Francesc

MALGOSA Riera, Mn. Francesc

MARTIN Ejarque, Mn. Arturo

MARTÍNEZ Montfort, Mn. Francesc

MARTINEZ Sistach, Mons. Lluís

MARTINEZ Trilla, Mn. Anton

MASNOU Cornet, Mn. Joan

MATARIN Dalmau, Mn. Lluís

MIQUEL Mascort, Mn. Fèlix

MUÑOZ Resano, Mn. Ferran

NICOLAU Pous, Mn. Francesc

NOYA  Solanes, Mn. Francesc

PERARNAU Espelt, Mn. Josep

PIQUER Quintana, Mn. Jordi

PUIG  Llonch, Mn. Narcís

RAVENTÓS  Pujol, Mn. Francesc

REÑÉ  Bach, Mn. Ramon

RIUS Falcó, Mn. Joan

ROIGÉ  Font, Mn. Pere

SABATÉ  Carrasco, Mn. Josep

SERRANO  Vidal, Mn. Josep

SOLER, Soler, Mn. Joan

SUBIRÀ  Rocamora, Mn.

TARRÉS  Margarit, Mn. Ramon

TORRENS Pérez, Mn. Albert

TORT  Martí, Mn. Manuel

VILALTA  López, Mn. Jordi

VILAMALA  Collell, Mn. Francesc

VIÑAS  Farré, Mn Ramon

VISA Gelabert, Mn. Martí

VIVES Aragó, Mn. Joaquim

VIVES  Martí, Mn. Francesc

VIVÓ Gili, Mn.Pere

XUCLA  Llobet, Mn. Ferran

  

         Des de la inauguració de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, al juny de 1968, han vingut a viure, com a residents d’una manera estable, a la Casa Sacerdotal un total de 270 preveres, dels quals 62 han residit acompanyats d’una germana, d’un familiar o d’una serventa. Actualment ocupen un apartament amb la seva germana: Mn. Jordi Bertran Casola i  Mn. Francesc Vilamala.  Mn. Arturo Martín hi viu amb el seu germà, Magí. I l’ocupen amb una serventa Mn. Anton Martínez Trilla i Mn. Albert Torrens. Val a dir que també Mn. Josep Llauradó, des del dia 16 de març, va viure en un apartament amb la seva germana Montserrat, però als quatre mesos va morir el mossèn.

         Han viscut a la Residència, des de la seva inauguració, cinc bisbes: Mons. Ramon Daumal, bisbe auxiliar de Barcelona, Mons Joan Martí, arquebisbe-bisbe d’Urgell, Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull, també bisbe auxiliar de Barcelona  i el cardenal arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach.

 

         La majoria dels sacerdots residents eren rectors jubilats, però hi havia també canonges, professors, adscrits, beneficiats...

 

         Des de la seva inauguració les baixes han estat totes, excepte sis, per haver estat cridats a la Casa del Pare: un total de 205 preveres. Les altres sis baixes han estat per motius diversos.

 

         Dels residents actuals només n’hi ha 11 que fa més de deu anys que van ingressar a la Residència,  ja que els més antics han anat deixant la Casa Sacerdotal al ser cridats a la Vida Eterna.

 

En el quadre següent es pot veure la dats d’ingrés dels actuals residents:

 

 Mn. Raventós a l’any  1970 

Mn. Viñas . . . . . . . . . 1975

Mn. Armengou . . . . . 1997

Mn. F.Martínez M. .   1999

 Mn. Tort . . . . . . . . . .  2002

Mn. Vives Martí

Mn. Noya

Mn. Reñé . . . . . . . . . .2003

Mn. Farrés. . . . . . . . . 2005

Mn. Subirà

Mn. Xuclà

Mn. Puig. .  . . . . . . .  2006

Mn. Roigé

Mn. Bosch

Mn. Casas Vaqués

Mn. Comas

Mn. Matarín

Mn. Vialalta . . . . . .   2007

Mn. Alimbau

Mn. Vilamala

Mn. Casas Ros

 

Mn. Sabaté. . . . . . . .  2008

Mn. Torrens. . . . . . .   2009

Mn. Miquel

Mn. Serrano

Mn. Joan Soler . . . . .  2010

Mn. Antoni Martínez

Mn. Lluís Castells

Mn. Josep Cortina

Mn. Francesc Foraster

Mn. Enric Aymerich

Mn. Francesc Malgosa

Mn. Martí Visa. . . . .    2011

Mn. Joan Barat

Mn. Joaquim Vives

Mn. Francesc Lladós

Mn. Romà Bertran Solé

Mn. Joan Rius. . . . . .   2012

Mn. Xavier Bastida

Mn. Francesc Nicolau

Mn. Jordi Betran Cassola

Mn. Lluís Gonzàlez

 

2013

Mn. Pere Boixaderas

Mn. Lluís Bonet

Mn. Josep M. Aragonés

Mn. Miquel Bada

Mn. Jordi Piquer

Mn. Esteve Arrese

     2014

Mn. Jesús Ferrer

Mn. Joan Masnou

   2015

Mn. Jordi Farré

Mn. Arturo Martín

Mn. Ferran Muñoz

Mn. Ramon Tarrés

Mn. Oriol Garreta

Mn. Joaquim Brustenga

Mn. Josep Perarnau

Mn. Pere Vivó

Mons. Lluís Martínez

Si mirem l’edat dels residents constatem que la majoria d’ells tenen l’edat de la jubilació, excepte alguns casos que són més joves, però que estan acollits a la Residència per raó del càrrec o per malaltia. 51 tenen més de vuitanta anys, i d’ells quatre superen els noranta. El més gran és Mn. Joan Rius que ha complert els cent tres anys de vida. En el proper quadre es pot veure la relació dels actuals residents col·locats segons l’edat que tenen el dia 31 de desembre:

 

103 anys Mn. Joan Rius:

  94 anys Mn. Ignasi Armengou

  92 anys Mn. Ramon Reñé

  90 anys Mn. Ferran Xuclà

  89 anys  Mn. Josep Maria Aragonés, Mn. Joaquim Comas, Francesc Martínez, Mn. Francesc Malgosa i Mn. Romà Bertan Solé

  88 anys  Mn. Lluís Gonzàlez, Mn. Manuel Tort i Mn. Francesc Vives Mart

  87 anys  Mn. Joaquim Bosch, Mn. Josep Perarnau i Mn. Pere Roig

  86 anys  Mn. Xavier Casas Ros, Mn. Joan Farrés, Mn. Francesc Foraster,Mn. Francesc Llados, Mn. Félix Miquel, Mn. Francesc Noya i  Mn. Francesc Vilamal

  85 anys  Mn. Xavier Bastida, Mn. Josep Casas Vaqués, Mn. Francesc Nicolau,  Mn. Narcís Puig i Mn. Joan Subirà

  84 anys  Mn. Josep Maria Alimbau, Mn. Joan Masnou i Mn. Pere Vivó

  83 anys  Mn. Arturo Martín, Lluís Matarín, Mn. Francesc Raventós i Mn. Josep Sabaté

  82 anys  Mn. Joan Barat, Mn. Lluís Bonet, Mn. Lluís Castells, Mn. Josep Cortina, Mn. Jesús Ferrer i Mn. Ferran Muñoz

  81 anys  Mn. Esteve Arrese, Mn. Miquel Bada, Mn. Jordi Bertran Cassola, Mn. Josep Serrano, Mn. Joan Soler, Mn. Albert Torrens i Mn. Martí Visa

  80 anys  Mn. Enric Aymerich, Mn. Joaquim Brustenga, Jordi Piquer i Mn. Joaquim Vives Aragó

  79 anys  Mn. Ramon Tarrés

  78 anys  Mns. Lluís Martínez Sistach

  77 anys  Mn. Pere Boixaderas i Mn. Antoni Martínez Trilla

  76 anys  Mn. Oriol Garreta

  75 anys  Mn. Ramon Viñas

  73 anys  Mn. Jordi Farré

  65 anys  Mn. Jordi Vilalta

 

        Altres anys han vingut a residir a la Residència, temporalment,  alguns mossens que ho han necessitat per raó de malaltia o per haver sofert una operació i els hi convé un temps de recuperació. Aquest any no s’ha pogut atendre aquest servei per raó estar ocupades totes les habitacions de la Residència.

         Des de l’any 1968 la Residència ha fet un bon servei als sacerdots jubilats i malalts de la Província eclesiàstica de Barcelona.