Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Residents 2017

       La relació de mossens residents a l’acabar l’any és la següents, segons l’odre alfabétic:

 

ALIMBAU  Argila, Mn. Josep

AYMERICH Costa, Mn. Enric

BALLÜS Bellalta, Mn. Joan

BARAT Graell, Mn. Joan

BERTRAN Cassola, Mn. Jordi

BERTRAN Solé, Mn. Romà

BOIXADERAS Sadurní, Mn. Pere

BONET Riera, Mn. Lluís

BOSCH  Casas, Mn. Joaquim

BRUSTENGA Miquel, Mn. Joaquim

CASAS  Ros, Mn. Xavier

CASAS  Vaqués, Mn. Josep

CASTELLS Rocabert, Mn. Lluís

CORNELLES Tubau, Mn. Pere

CORTINA Puig, Mn. Josep

FARRÉ Muro, Mn. Jordi

FARRÉS  Llarisó, Mn. Joan

FERRER Norta, Mn. Jesús

FORASTER Ruiz, Mn. Francesc

GARRETA Torner, Mn. Oriol

GASSÓ Ubach, Mn. Leandre

GRAS Figueras, Mn. Joan

LLADOS Pastallé, Mn. Francesc

MALGOSA Riera, Mn. Francesc

MARTIN Ejarque, Mn. Arturo

MARTÍNEZ Montfort, Mn. Francesc

MARTINEZ Sistach, Mons. Lluis

MARTÍNEZ Trilla, Mn. Anton

MATARIN Dalmau, Mn. Lluís

MIQUEL Mascort, Mn. Fèlix

MUÑOZ Resano, Mn. Ferran

NICOLAU Pous, Mn. Francesc

PERARNAU Espelt, Mn. Josep

PIQUER Quintana, Mn. Jordi

PUIG  Llonch, Mn. Narcís

RAVENTÓS  Pujol, Mn. Francesc

RIUS Falcó, Mn. Joan

RODRIGUEZ Garcia, Mn. Valentí

ROIGÉ  Font, Mn. Pere

ROSSELL Taberner, Mn. Joan

ROVIRA Deumal, Mn. Jaume

SANMARTÍ Garcia, Mn. Miquel

SERRA Colomer, Mn. Josep

SERRANO  Vidal, Mn. Josep

SOLER, Soler, Mn. Joan

TARRÉS  Margarit, Mn. Ramon

TORRENS Pérez, Mn. Albert

TORRES Romeu, Mn. Salvador

TORT  Martí, Mn. Manuel

VILALTA  López, Mn. Jordi

VILAMALA  Collell, Mn. Francesc

VIÑAS  Farré, Mn Ramon

VIVES Aragó, Mn. Joaquim

VIVÓ Gili, Mn.Pere

XIMENIS Escorihuela, Mn. Francesc

XUCLA  Llobet, Mn. Ferran

 

      La majoria dels mossens acollits a la Residència  hi són com a persones jubilades, sigui per l’edat o per la malaltia. L’únic que no està jubilat ni malalt és el director, Mn. Josep Serra que hi resideix per raó del seu càrrec.

 

      Alguns, que ara són jubilats, hi van ingressar quan encara estaven en actiu, com Mn. Francesc Raventós que va ingressar als 39 anys per cuidar-se de la direcció de la Residència; i Mn. Ramon Viñas que va ingressar als 33 anys quan als primers dies de la Residència, per raó d’existir moltes habitacions lliures, es van admetre mossens que per raó d’estudis estaven a Barcelona i necessitats d’allotjament; ell va ser un d’ells i va mantenir l’habitació, al llarg dels anys, fins el moment actual.

 

       Dels 56 mossens que ha estat atesos a la Residència Sacerdotal des de l’any que es va inaugurar aquesta tercera etapa d’atenció als sacerdots ancians i malalts, a l’any 1968, la majoria van ingressar als darrers deu anys com ho demostra la relació següent:

 

Mn. Raventós . . .  1970 

Mn. Viñas . . . . . . 1975

Mn. Martínez M.... 1999

Mn. Tort . .  . . . .  2002

Mn. Farrés. . . . . . 2005

Mn. Xuclà

Mn. Puig. . . . . . .  2006

Mn. Roigé

Mn. Bosch

Mn. Casas Vaqués

Mn. Matarín

Mn. Vialalta . . . ..  2007

Mn. Alimbau

Mn. Vilamala

Mn. Casas Ros

Mn. Torrens. . . . .  2009

Mn. Miquel

Mn. Serrano

  

Mn. Soler. . .  . . .  2010

Mn. Martínez T

Mn. Castells

Mn. Cortina

Mn. Foraster

Mn. Aymerich

Mn. Malgosa

Mn. Barat. . . . . .  2011

Mn. Vives

Mn.  Lladós

Mn.  Bertran Solé

Mn.  Rius. . . . . . . 2012

Mn.  Nicolau

Mn.  Betran Cassola

Mn. Boixaderas. ..  2013

Mn. Bonet

Mn. Piquer

Mn. Ferrer. . . . ...  2014

 

 

Mn. Farré. . . . . . 2015

Mn. Martín

Mn. Muñoz

Mn. Tarrés

Mn. Garreta

Mn. Brustenga

Mn. Perarnau

Mn. Vivó

Mons. Martínez

Mn. Rossell. . . . . 2016

Mn. Rodríguez

Mn. Serra

Mn. Ballús

Mn. Cornelles

Mn. Ximenis. . . . 2017

Mn. Gassó

Mn. Torras

Mn. Rovira

Mn. Gras

Mn. Sanmartí

 

 

      En relació a l’edat que actualment tenen els mossens retirats es constata que el darrer dia de l’any hi ha vuit mossens que superaven els noranta anys, essent Mn. Joan Rius el de més edat, amb 105 anys, el qual havent ingressat a la Residència als 99 anys, hem pogut celebrar amb ell el seu aniversari des dels cent anys.

 

       Quaranta residents superen els vuitanta anys, dels quals tres compliran enguany els noranta; i només un, el cardenal Lluís Martínez Sistach, ha complert els vuitanta durant l’any.

 

       Solament sis residents estan en la franja del 75 als 79 anys, lo que evidencia que actualment els preveres es retiren de l’activitat ministerial en una edat més avançada que anys endarrere, causat principalment per la manca de vocacions que fa que faltin els preveres que han d’agafar el relleu als que estan en actiu als bisbats. Més joves de 75 anys solament n’hi ha dos: un per causa de malaltia i l‘altre pel seu càrrec de director de la Residència Sacerdotal.

 

 

      Tot això es pot comprovar en el següent quadre:

 

 105 anys Mn. Joan Rius:

  96 anys Mn. Leandre Gassó

  92 anys Mn. Ferran Xuclà

  91 anys  Mn. Francesc Martínez,  Mn. Francesc Malgosa,

                 Mn. Romà Bertan Solé

  90 anys  Mn. Manuel Tort, Mn. Francesc Ximenis

  89 anys  Mn. Joaquim Bosch, Mn. Josep Perarnau, Mn. Pere Roigé

  88 anys  Mn. Xavier Casas Ros, Mn. Joan Farrés, Mn. Francesc Foraster

                 Mn. Francesc Llados, Mn. Félix Miquel, Mn. Pere Cornelles,

                 Mn. Francesc Vilamala, Mn. Valentí Rodríguez

  87 anys  Mn. Josep Casas Vaqués, Mn. Francesc Nicolau,

                Mn. Narcís Puig, Mn. Miquel Sanmartí

  86 anys   Mn. Josep Maria Alimbau, Mn. Pere Vivó, Mn. Joan Rossell

                 Mn. Joan Ballús

  85 anys  Mn. Arturo Martín, Mn. Lluís Matarín, Mn. Francesc Raventós,

                 Mn. Jaume Rovira

  84 anys  Mn. Joan Barat, Mn. Lluís Bonet, Mn. Lluís Castells,

                 Mn. Josep Cortina, Mn. Jesús Ferrer, Mn. Ferran Muñoz

  83 anys   Mn. Jordi Bertran Cassola, Mn. Joan Soler, Mn. Albert Torrens

                 Mn. Josep Serrano, Joan Gras

  82 anys  Mn. Enric Aymerich, Mn. Joaquim Brustenga, Mn. Jordi Piquer

                 Mn. Joaquim Vives

  81 anys  Mn. Ramon Tarrés

  80 anys  Mns. Lluís Martínez Sistach

  79 anys  Mn. Pere Boixaderas, Mn. Antoni Martínez Trilla

  78 anys  Mn. Oriol Garreta, Salvador Torres

  77 anys  Mn. Ramon Viñas

  75 anys  Mn. Jordi Farré

  74 anys  Mn. Josep Serra

  67 anys  Mn. Jordi Vilalta

 

        Aquest capítol del moviment demogràfic demostra que els mossens es jubilen a edats més superios a les dels anys anteriors, motivats per la manca de vocacions i, per tant, de clergat més jove.