Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Rodriguez

La Residència Sacerdotal commemora la cloenda del V Centenari de Santa Teresa de Jesús

Mn. Joan Rodríguez pronuncià una conferencia sobre les grans línies de l’espiritualitat teresiana

Dins dels actes culturals que se celebren a la Residència Sacerdotal els dimarts a la tarda, el dimarts dia 13 d’octubre, pronuncià una conferència sobre les grans línies de l’espiritualitat teresiana Mn. Joan Rodríguez, director espiritual del Seminari de Barcelona i antic director de la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol.

El conferenciant va iniciar la seva exposició recordant Santa Teresa de Jesús nasqué a Àvila el 29 de març de 1515 i que aquest15 d’octubre es clou l’Any Jubilar Teresià, celebrat amb motiu del cinquè cenyenari del seu naixement.

Va fer memòria de les principals celebracions que han marcat aquest centenari, en especial la Trobada Europea de Joves a àvila, del 5 al 9 d’agost passat, en la qual ell participà.

Recordà que cal fomentar la lectura de les obres de Santa Teresa, en especial aquestes quatre obres d’ella que el conferneciant qualificà com a “fonamentals”: el “Libro de la Vida”, el “Libro de las Fundaciones”, “El Camino de Perfección” y “El Castillo interior o las Moradas”. També va fer referència a les altres obres menors i a les casi 500 cartes que va escriure, dues de les quals les va dirigir al rei Felip II. Va posar l’accent en la gran producció litèria de la santa, que la fan no només una mística i una fundadora, sinó també una gran escriptora. Va remarcar que les obres de Santa Teresa segueixen a la Bíblia en quan a difusió com a llibres religiosos.

Quatre eixos de la seva espiritualitat

Fent el que qualificà com a “exercici de síntesi”, Mn. Joan Rodriguez exposà aquests quatre eixos de l’espiritualitat teresiana.

  1. Una experiència del misteri de l’encarnació. Teresa viu una experiència de Déu fent una constant referència a “l’encarnació de Crist, ara gloriós”. Teresa contempla el Crist històric, però també el Crist pasqual; és a dir, el Crist ara gloriós”. La història de Crist i l’experiència mística se superposen en la seva vida i en els seus escrits.

  2. Una experiència cristológica, perquè “Jesús es el llibre viu de la història de Teresa”. Jesús és qualificat per ella com el seu Amor, el seu Espòs. La seva contemplació del Jesús històric i del Jesús pasqual la porta a deginit l’oració com a “trato de amistad con quien sabemos que nos ama”. Tota l’espiritualiat teresiana està profudament marcada per la humanitat de Crist.

  3. Una experiència mariana i eclesial. Teresa de Jesús centra la seva reforma del Carmel en la figura de Santa Maria, la mare de Jesús, com aquella que “escolta i compleix la Paraula de Déu”. Remarcà el conferenciant la dimensió mariana del Carmel reformat o descalç i la importància de la devoció de Teresa a Maria, des dels dptze anys, quan mor la seva mare, i ella, “amb grans llàgrimes i davanbt d’una imatge de la Mare de Déu li demana que li sugui com la seva mare”. El Carmel reformat ella vol que sigui la “familia y la casta de María”.

El conferenciant també va fer referència a l’experiència eclesial de santa Teresa, una experiència que qualificà com a “dolorosa i a la vegada filial”. Recordant les relacions de la santa amb la Inquisició i el fet que fos segrestat el seu “Libro de la vida”. Teresa, però, expressarà el seu goig per “poder vivir y morir como hija de nuestra santa Iglesia católica”.

  1. Una experiència d’un alt grau d’humanisme, experiència centrada en la fe en un Déu misericordiós i bo, sobretot amb els petits i els senzills. El realisme teresià és el realisme de l’amor humil, manifestat en el que ella diu que és “nuestro estilo de vivir juntas”. Vol comunitats petites –només 13 al convent de sant Josep- per facilitar la fraternitat i les relacions humanes. Proposa “amarse mucho unas a otras” i la fraternitat és el nucli de la seva reforma del Carmel. Mn. Joan Rodríguez insistí en la importància que Santa Teresa dóna a l’esbarjo y a la “recreación” –dues vegades cada dia- en les seves comunitats, que han de viure en una joiós clima d’alegria cristiana per tal “agrair el passat, viure el present i preparar el futur”.

El conferenciant va il·lustrar la seva exposició amb textos sobre la gran mística i fundadora de sant Joan Pau II i del missatge del Papa Francesc al bisbe d’Àvila amb motiu de la celebració de l’Any Jubilar Teresià, posant en relleu que “els camins proposats per Santa Teresa ens condueixen sempre a Jesús”. A l’inici i al final de la seva conferència, tots els assistents varen pregar amb uns textos de Santa Teresa de Jesús.