Joan Güell, 198 08028 Barcelona

conferència Mn.Romeu

La fascinació pel papa Francesc

Residència sacerdotal Sant Josep Oriol, dimarts 17 de maig del 2016

Punts previs per a una bona reflexió sobre el present:

a) – Què de demana el món a l’Església catòlica?

– Que escolti i que tingui més diàleg!

Què aporta el papa Francesc a l’Església i al món?

– Molta més comprensió. Com per exemple, ara, amb l’Any i el Jubileu de la Misericòrdia.

b) – Estem vivint uns moments dolços i esperançadors amb el papa Francesc. Estem recuperant l'orgull, davant d'un papa que"no ha fet res per ser papa i que no vol fer res diferent pel fet de ser papa".

c) – El papa Francesc està demostrant que“una altra manera de fer de papa és possible”.

d) – És unpapa diferentper a uns temps que també són diferents:després d’unacontraccióha de venir unadistensió.

e) – És papa que ha assolit els trets d’unlíder global:transparència, horitzontalitat i autenticitat.

f) – La gent més distant de l'Església està acollint el papa Francesc amb moltes més expectatives, mentre que la gent d'Església té por d'unadecepciódesprés de generar unes esperances. Caldria aprofitar aquest moment perprocurar aproximacions.

g) – Caldria acollir el papa, adaptant-se a ell, amb"un esperit de canvi eclesial".

Aspectes del nou pontificat:

 1. El papa dels gestos, contra la imatge doctrinària dels textos

 2. El papa de la perifèria, contra la centralitat europea

 3. El papa de la humilitat, contra la sumptuositat

 4. El papa de la coherència, contra el revestiment artificial

 5. El papa de la renovació eclesial, contra el continuisme

 6. El papa de la transparència, la participació, la col·legialitat i la sinodalitat

 7. El papa de l'esperança, deixant parlar el cor

 8. El papa de la missió, contra la preocupació per la unitat

 9. El papa de l'obertura al món amb l'evangeli, contra el tancament

 10. El papa de la fraternitat i la misericòrdia contra les falses seguretats

 11. El papa de la desclericalització i la pobresa

 12. El papa de l'espontaneïtat

Francesc Romeu