Joan Güell, 198 08028 Barcelona

3-14-14

Dimarts, 18 de març, a les 5 de la tarda:

Mons. Sebastià Taltavull,

de retorn de

Roma i de la Conferència Episcopal,

ens n’oferirà

NOTÍCIES FRESQUES

 

FESTA DE SANT JOSEP

19 de març

A les 11 missa concelebrada

FESTA DE SANT JOSEP ORIOL
dia 23 de març
tercer diumenge de Quaresma
La celebració festiva la tindrem
el dimarts, dia 25 de març
A les 13: Missa Concelebrada
A les 14: Dinar de germanor

EXERCICIS ESPIRITUALS
del  24 al 29 de març
DIRIGITS PER
Mn. JOAN MARTÍNEZ PORCELL
Prevere de Barcelona i Professor de la
Facultat de Filosofia de Catalunya
Horari: a les 12 hores i a les 17 hores
Menys el dimarts, dia 25: celebració festiva
i el dissabte, dia 29, solament a les 12 hores