Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Mn. Serra presentació

Presentació de Mn. Josep Serra Colomer com a nou rector de la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol

El dimarts 16 de juliol de 2016 es va celebrar en la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol  una reunió en la que, entre altres persones, hi havia Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar i vicari general de la nostra arxidiòcesi  i la Superiora General de les Hospitalàries de la Santa Creu Merçé Arimany. Aquell mateix dia al vespre, després de sopar, el Sr. Bisbe auxiliar va presentar als residents el que serà el nou rector de la casa, Mn. Josep Serra Colomer, canonge de la catedral de Barcelona i que fins ara, i durant 25 anys, ha estat membre de l’equip de formadors del Seminari Conciliar de Barcelona.

El nou rector fou rebut amb un aplaudiment quan va entrar, acompanyat de Mons. Sebastià Taltavull, al menjador de la Residència i fou presentat pel Sr. Bisbe com a nou rector de la casa. Després, Mn. Serra va dir unes breus paraules de salutació als residents i va demanar que es fes arribar la seva salutació també als que eren absents per raó de ser un temps de vacances. “He estat durant 25 anys al Seminari de Barcelona; a veure quants anys estaré a aquesta Residència”, va dir amb un somriure. “Tots nosaltres ja ens coneixem des de fa molts anys, i espero i demano que em vulgueu ajudar en el compliment del meu servei a tots vosaltres i a aquesta institució, que és molt important per a les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa”, va afegir.

El Sr. Bisbe Auxiliar va pronunciar a continuació unes paraules dient que s’havien fet quatre projectes de renovació i millora de les instal·lacions i dels serveis de la casa i que finalment s’ha aprovat el que ha semblat millor, inspirats en un projecte de ja fa sis anys i en l’experiència de residències semblants per a ancians, com la que ha obert Mn. Valentí Balaguer a la parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats, al barri de la Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat, i que ha rebut diversos premis internacionals.

Va dir que la comunitat de quatre religioses Hospitalàries de la Santa Creu que tenen cura de la Residència seguiran a la casa i dedicades especialment a l’atenció als sacerdots i als familiars d’aquests. Per assegurar aquest fet, va dir també que la superiora general de les Hospitalàries de la Santa Creu havia participat en la reunió de la Residència celebrada aquella mateixa tarda.

El Sr. Bisbe Auxiliar va remarcar que la Residència estarà sempre destinada als sacerdots de les tres diòcesis de la província eclesiàstica de Barcelona i als familiars dels sacerdots, i que així ho ha garantit la Generalitat de Catalunya. Va afegir que es tindrà molta cura del servei d’infermeria i de l’atenció a les persones en situació de dependència, i que per això és nomenarà una persona com a responsable del Servei d’Infermeria. Així mateix, es nomenarà un laic, el Sr. Pere Ardite, com a gerent de la Residència i es faran unes millores a la cuina de la casa per tal de complir les disposicions legals sobre residències.

El bisbe Sebastià Taltavull va respondre després a les preguntes d’alguns residents i va afegir que el proper mes de setembre, amb els nous responsables, farà una reunió amb els residents per tal d’informar de tots els aspectes d’aquesta reforma dels serveis de la casa.

A la pregunta sobre la situació del projecte d’obres a l’edifici de l’antic Convictori Sacerdotal, annex a l’edifici de la Residència, el Sr. Bisbe va dir que “Residència i Convictori són dues finques diferents, encara que totes dues depenen de la Fundació Sant Josep Oriol”. Va afegir que, d’acord amb l’Ajuntament, s’han fet algunes modificacions –com la reducció de l’alçada- en el projecte de construir una residència per a professors i persones que han de fer un doctorat a la universitat –no per a estudiants- i que, com ha declarat l’Ajuntament, el projecte compleix totes les disposicions legals; i que, per aquesta raó, confia que el projecte es podrà triar endavant properament.