Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Cardenal

“En el darrer Sínode ha predominat un desig d’acollir i ajudar les persones i les famílies”.

El cardenal Lluís Martínez Sistach ha explicat el darrer Sínode dels Bisbes a la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol

Dins de les activitats culturals que es desenvolupen a la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol els dimarts al vespre, el dia 1 de desembre ha pronunciat una conferència sobre el darrer Sínode sobre la família el cardenal Lluís Martínez Sistach, que va participar en el Sínode per nomenament del Sant Pare.

“En el darrer sínode ha predominar un desig d’acollir i ajudar les persones i les famílies, ha dit el cardenal, que en la seva exposició ha fet, en primer lloc, una descripció detallada del mètode de treball de l’assemblea sinodal, en la qual, per desig del papa Francesc ha predominat la llibertat i el desig de trobrar camins per ajudar les famílies.

El cardenal ha destacat el realisme del Sínode, que ha treballat seguint el mètode del “veure, jutjar i actuar” i s’ha treballat molt intensament tant en assemblea plenària com en els grups per llengües.

El cardenal ha explicat amb detall les avantatges que té aquesta institució i que es va posar de manifest sobretot el dia 17 d’octubre, en celebrar-se els 50 anys de la creació d’aquesta institució per Pau VI el 15 de setembre de 1965. En aquest acte varen intervenir representants dels continents i el Papa va pronunciar un important discurs.

El cardenal ha det5allat el contingut de les seves quatre intervencions en el sínode i les esmenes que ha proposat per a la redacció del document final. De manera especial ha dit que va expressar el seu agraïment al Papa per les disposicions que simplifiquen el procés de declaració de nul·litat del matrimoni, suprimint el recurs a una segona instància. Un altre punt en el que va insistir el cardenal de Barcelona fou la necessitat de garantir als joves que es casen per l’Església una adequada preparació pròxima i remota.

Ha detallat el contingut del document final del Sínode, que per voluntat del papa s’ha fet públic i que té 94 números o paràgrafs, i que totalitza els 94 folis. A partir d’aquest document el Sant Pare redactarà una exhortació postsinodal, que és el text que tindrà valor normatiu per a tota l’Església. En aquest document final té una especial rel·levància el número 85, que tracta sobre l’actitud de l’Església davant dels catòlics divorciats que han tornat a casar-se o conviuen amb una nova parella. Aquest número té una especial complexitat i caldrà veure com queda en el document pontifici. Però el cardenal ha remarcat que predomina en ell un desig d’integrar aquestes persones a la comunitat cristiana, encara que no parla explícitament ni de la confessió ni de l’eucaristia.

El cardenal ha remarcat el que va dir el Papa sant Joan Pau II en laFamiliaris Consortio sobre la situació eclesial dels divorciats tornats a casar, que no estan excomunicats per l’Església i el que diu el n. 1736 del Catecisme de l’Església Catòlica: “La imputabilidad i la responsabilitat d’una acció poden ser disminuïdes i fins i tot suprimides per la ignorància, la inadvertència, la violència, la por, els hàbits, les afeccions immoderades i altres factors psíquics i social”, i ha reconegut que els problemes familiars i matrimonials tenen sovint una especial complexitat.

També ha dit que en les intervencions sinodals es va fer molt sovint citacions de les paraules del Papa Francesc, i per això es pot dir que tota l’assemblea va manifestar una constant sintonia amb el pensament i les directrius del Sant Pare.

Finalment, ha invitat als mossens ha llegir el document que el Papa Francesc publicarà aviat, en el que proposarà per a tota l’Església les conclusions d’un sínode en el que ha predominat la voluntat d’ajudar les famílies cristianes en el compliment de la seva missió.