Joan Güell, 198 08028 Barcelona

conferencia

Es començà la conferència amb una breu pregària.

5 temes del moment actual amb alguns comentaris

A) EL PROPER SINODE DE LA FAMILIA que començarà el pròxim 4 d'octubre en el que assistiràn quatre bisbes espanyols:

Pares sinodals elegits per la Conferència Episcopal Espanyola:Card. Ricardo Blázquez Pérez, Arquebisbe de Valladolid, President de la CEE, Mons. Carlos Osoro Sierra, Arquebisbe de Madrid i Vicepresident de la CEE i Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, Bisbe de Bilbao i president de la Subcomissió Episcopal per la Familia i la Vida.

 Membres por nombrament pontifici:Card. Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona.

Ja es té el instrumentum laboris: ho ha comentat breument mirant el que diran el pares sinodals i el que espera la gent - aquesta p.e. miraran si poden combregar els divorciats casats civilment de nou -. Es tracta de viure el sagrament del matrimoni

B) CONFERÈNCIA ESPISCOPAL ESPANYOLA: Un document del que no s'ha fet cap remarc social, amb la indiferència dels polítics, on es senyalen les causes -codicia i avaricia- de la pobresa material i espiritual. Es el document publicat el 24 d'abril d'aquest any L'església, servidora dels pobres.

C)CARTA ENCICLICA LAUDATO SI' del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común (24 de mayo de 2015)del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común (24 de mayo de 2015).Ens ha fet un petit resum de l'ecologia no només material sinò també espiritual.

D) NOTA DE L'EPISCOPAT CATALÀsobre les eleccions del 27 de setembre

E) CARTA PASTORAL DEL SR. CARDENAL"Sigueu misericordiosos". Pla pastoral per un any. Intentar un acolliment amarat de misericordia - miser cor dar -. Ser bon pastor atenent material i espiritualment als pobres

Després ha donat unes petittes observacions de la residència i ha agraït les pregàries fetes pel seu germà difunt Enric, donant personalmentun recordatori de la seva mort.

S'ha acabat amb una petita pregària