Joan Güell, 198 08028 Barcelona

6-18-15

Celebració comunitària dela Unció dels malalts ala Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol

 

           “En el sagrament de la Unió dels malalts es realitza la trobada entre Crist ressuscitat i l’home que pateix”, va dir el bisbe auxiliar de Barcelona en la missa en la que va administrar aquest sagrament a més de quaranta sacerdots ancians.

           La cerimònia es va celebrar el dijous dia 18 de juny, a les cinc de la tarda, a la capella de la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol, situada al barri de Les Corts de la ciutat de Barcelona. Mn. Francesc Raventós i Mn. Narcis Puig varen assistir a l’altar a Mons. Sebastià Taltavull         

           La recepció del sagrament es va fer dintre de la celebració de la missa, que va tenir un to molt marià, perquè es va pregar amb els textos de la missa titulada “Santa Maria, salut dels malalts”. Presidí el Sr. Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, el qual va concelebrar amb els preveres dela Residència, molts dels quals reberen el sagrament dela Unció dels malalts. En aplicació de les disposicions litúrgiques actuals, es recomana que aquest sagrament el poden rebre aquelles persones que per l’edat i el seu estat de salut, viuen una situació de malaltia, encara que no estiguin en una situació d’imminent proximitat a la mort. També varen rebre aquest sagrament en el mateix acte alguns laics, homes i dones, familiars o amics dels sacerdots residents.

           El Sr. Bisbe auxiliar ungia amb l’oli dels malalts la front i les mans de les persones que reberen el sagrament i pronunciava a la vegada aquestes paraules: “Que per aquesta santa unció i per la seva gran misericòrdia, el Senyor t’ajudi amb la gràcia de l’Esperit Sant perquè, alliberat dels pecats, et salvi i bondadosament alleugi les teves sofrences”.

           “Amb la sagrada Unció dels malalts i l’oració dels preveres –ensenya el Concili Vaticà II a la constitució sobre l’EsglésiaLumen gentium (n. 11)- tota l’Església encomana al Senyor sofrent i glorificat aquells que la malaltia ha prostrat, perquè els alleugi i els salvi; més encara, els exhorta a associar-se lliurement a la passió i mort del Crist perquè així contribueixin al bé del Poble de Déu”.

           El Sr. Bisbe Auxiliar pronuncià l’homilia de la missa en la qual va fer referència a aquest sagrament, dient que “la salvació de Crist ateny tot l’home, cos i esperit, sobretot per mitjà dels sagraments. Va dir també que en l’Evangeli hi veiem una constant preferència de Jesús pels pobres i per les persones afectades pel dolor, la malaltia i les incapacitats, a les que guaria amb la condició que tinguessin fe. Aquesta actitud de Jesucrist –va dir- cal que sigui imitada amb fidelitat per l’Església, que sobretot quan administra la Unió dels malalts en el marc de la celebració de l’Eucaristia manifesta que, per als cristians, la malaltia no és la darrera paraula de Crist sobre el dolor humà, sinó que aquest dolor queda il·luminat per l’esperança cristiana, la qual té el seu fonament en Crist ressuscitat, que ens crida a viure una vida plena en el cel.

           Mons. Sebastià Taltavull va remarcar la importància que té l’atenció de l’Església als malalts, als que cal portar la paraula de Déu i els sagraments de Crist a fi que visquin la malaltia amb l’ajut de la gràcia de Crist i el consol de l’Esperit Sant.

           Els sacerdots que varen rebre aquest sagrament varen fer una preparació a la seva recepció llegint i meditant el que es diu sobrela Unció dels malalts tant en elCatecisme de l’Església Catòlica (nn.1499 a 1532), com en la introducció doctrinal del Ritual d’aquest sagrament.