Joan Güell, 198 08028 Barcelona

vida Ordinaria 2017

         L’ambient de la Casa Sacerdotal és un ambient familiar marcat per el ministeri sacerdotal que, malgrat els anys, segueix viu en tots els residents. Això fa que l’ambient que s’hi respira sigui força diferent del que habitualment es veu en les residències d’ancians. En tota la Casa hi ha molt silenci i recolliment ja que els mossens acostumen a estar habitualment retirats a la seva habitació llegint, escrivint, pregant o distraient-se en els programes de la televisió  o de la radio. Dediquen estones a pregar davant del Santíssim Sagrament i a fer alguna passejada pels voltants, però també s’ajunten comunitàriament en alguns actes, participant en una de les tres misses concelebrades que es diuen diàriament a la Residència i a la pregària  ministerialment a alguna parròquia o capella de religioses.

 

         En les festes litúrgiques i en les grans solemnitats (com està indicat en el capítol del calendari) els residents participen de l’ única concelebració que es diu en tals dies i que acostuma presidir el cardenal Martínez Sistach o en la seva absència el director de la Residència, i que normalment es complementa amb un dinar festiu i amb cava: sobresurten les celebracions de la Setmana Santa i la de la festa patronal.

 

         La Setmana Santa es viu intensament gràcies a l’ambient de pietat que es respira en aquells dies: Diumenge de Rams amb la benedicció dels rams i la petita processó en el pati adjunt a la Casa. Dijous Sant amb la gran devoció eucarística plasmada en la reserva solemne a un cantó de la capella. El Divendres Sant amb la vivència de la Creu manifestada en la lectura de la Passió i el Via Crucis solemne. I la festa joiosa de Pasqua amb la descoberta de la Llum, el Crist ressuscitat.   

 

         Per altra part la celebració de la festa patronal de Sant Josep Oriol que és ocasió de la trobada a la Residència dels bisbes de Província Eclesiàstica, com també dels membres del Patronat, els quals participen en la concelebració i en el dinar festiu, compartint la fraternitat amb tots els residents. A més, aquest any, a la tarda va donar un concert la soprano Natàlia Casasús amb un ambient de cants i poesies del temps de Quaresma.

 

        A més de les celebracions de l’Eucaristia s’han celebrat les vespres cantades en les principals festes i en tots els diumenges. Aquest any, a més, s’ha començat a resar les vespres, els dies no festius, comunitàriament a la capella,fent així més expressiu el caire comunitari de la pregària litúrgica. També durant l’any es fan els actes i pregàries, no litúrgics, com el Rosari cada dia abans de sopar; el viacrucis els divendres de Quaresma; la pregària per les vocacions en un acte eucarístic, cada últim dimarts de cada mes. S’han resat les pregàries pròpies de la setmana de la Unitat dels Cristians, les del mes de maig en honor a la Mare de Déu, del mes del Sagrat Cor, del dia de Crist Rei i s’han cantat els “goigs” en les festes del beat Pere Tarrés, del beat Josep Casas Ros, de la Mare de Déu de Lourdes, de Fàtima, del Roser, de la Mercè, S’ha fet la benedicció del Pessebre i s’ha cantat el “Te Deum”  l’últim dia de l’any després de la pregària de les Vespres.

 

        Uns actes de gran repercussió són les exèquies dels residents que han estat cridats a la vida eterna. La capella ardent s’instal·la en la mateixa capella de la Residència fins l’hora de l’Eucaristia i de l’enterrament, donant ocasió de fer pregària prop de cos del difunt. Les exèquies les acostuma presidir el Sr. Cardenal. Així s’han celebrat la de la Gna. Hospitalària, Maria Jesús, la de Mn. Ignasi Armengou, la de Mn. Francesc Noya i la de Mn. Emili Quilez. En el cas de Mn. Josep Maria Aragonés, que va tenir les exèquies al seu poble de Torrelavit, és va dir un missa a l’acomiadar el cadàver. I per altra part, tant en el cas de Mn. Joan Bada com el de Mn. Josep Sabaté, que van morir fora de la Residència i van ser enterrats als llocs familiars, es van celebrar, posteriorment, uns funerals, com també es va fer en el cas de Mn. Joan Subirà i Joaquim Comas que havien donat el cos a la ciència.

 

         Per mantenir l’esperit de pietat i aprofundir en la vida espiritual s’han celebrat a la Residència uns exercicis espirituals, en una setmana quaresmal, de dilluns a divendres. Van ser predicats pel P. Jesuïta Jesús Renau.

 

         Un fet que agermana i que se celebra amb joia és la dels aniversaris de cada mossèn, tant la del seu naixement, com el de la seva ordenació i el de la seva onomàstica, que es dóna a conèixer en la llista mensual de la cartellera. Normalment, per part dels residents que celebren la pròpia onomàstica, s’acostuma oferir unes postres de confiteria a l’hora del dinar. De tots ells el més sobresortint ha estat la festa dels 105 anys de Mn Joan Rius.

 

        No s’han descuidat tampoc recordar aquells costums populars que ajuden a crear un ambient familiar: com les sorpreses el dia de Reis; la mona de pasqua lliurada a cada resident la nit pasqual; el plat de crema al dinar del dia de Sant Josep; el tall de coca al sopar de la revetlla de Sant Joan; els panellets i castanyes amb moscatell després de resar el rosari el vespre del dia de Tot Sants. I sobretot l’ornamentació de la Casa en temps nadalenc amb la presència del pessebre, al peu de l’escalinata de la Residència, construït per un resident i beneït la vigília de Nadal entre cants de nadales.

             

        S’han viscut les realitats diocesanes amb la participació d’alguns residents als actes celebrats a la catedral, com la “Missa Crismal”, a la missa d’acció de gràcies del cardenalat de l’arquebisbe Omella o l’ordenació dels nous bisbes auxiliars. També s’ha participat als actes de la celebració dels 125anys de la Pia Associació de les Germanes Hospitalàries de la santa Creu. I alguns han participat a la Missa de la Festa Major del nostre barri de Les Corts, a la que, posteriorment, el rector de la parròquia ens va obsequiar amb postres de pastisseria i amb cava.

 

         També han repercutit els fets civils com el referèndum per la independència de Catalunya, el dia 1 d’octubre i l’atac terrorista a les rambles de Barcelona el dia 17 d’agost que s’han viscut d’una manera viva com es vivia a l’ambient ciutadà.

 

S’ha participat en les principals col·lectes organitzades pel Bisbat:

+ Campanya contra la fam en el món: 3.479 €

+ Dia del Seminari. 1.810 €

+ Dia de la caritat (Corpus): 3.615 €

+ Dia missional del Domund: 2.892 €

+ Col·lecta de Nadal de Caritas: 5.095 €

 

        Els residents que estan amb més bona salut han ajudat a la mateixa catedral o a les parròquies, ja sigui amb la celebració de la missa, o amb la disponibilitat per el confessionari. Així, aquest any, un o altre mossèn, ha ajudat a la: Catedral de Barcelona

         Parròquia Santa Maria del Remei de Les Corts

         Parròquia de Sant Medí

         Parròquia de Sant Joan M. Vianney

         Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina

         Parròquia de Santa Maria del Taulat

         Parròquia de Sant Carles Borromeu

         Parròquia Verge de la Pau

         Parròquia Mare de Déu de la Salut de Les Planes

         Parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats

 

        Catedral de Sant Feliu de Llobregat

Parròquia de Sant Joan Despí

        Parròquia de Sant Miquel de Molins de Rei

        Parròquia de Sant Pere de Riudevitlles

       Capella de Santa Gemma

       Capella de la Residència de les Gnes. Hospitalàries

       Capella de les religioses Carmelites Missioneres

       Capella del Col·legi Montserrat

       Capella del Monestir de les Salesses

       Capella de les Agustines del carrer Vallmajor

A més s’han reunit a la Residència grups com els membres del Patronat de la Fundació, com també la reunió dels socis de la Mutual del Clero, de la Unió Sacerdotal, grups de la Unió Apostòlica del Clergat, o els mossens de les promocions dels anys 1951, 1953, 1957, 1960 i 1961. I moltes són les visites que tenen els residents, sobretot els que no poden sortir de Casa.