Publicació de “La crida de la Paraula (cicle A)”, de Mons. Sebastià Taltavull

0
118

El bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull, ha publicat a la col·lecció Dossiers CPL, del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, el llibre “La crida de la Paraula (cicle A)”, que té com a subtítol “Homilies amb la Doctrina Social de l’Església” (Barcelona 2013, 332 pàgines). El llibre recull totes les homilies dels diumenges i festes del cicle A i és la continuació del que ja va fer anteriorment –en dos llibres- sobre els cicles C i B, i així completa els tres cicles de lectures dominicals i de les festes de l’any litúrgic.

Com escriu en el pròleg el cardenal Renato R. Martino, president emèrit del Pontifici Consell Justícia i Pau, el bisbe auxiliar de Barcelona ha fet un molt bon treball en preparar aquestes homilies sobre les lectures bíbliques dels tres cicles de l’any litúrgic i que es venen publicant, ja fa temps, a la pàgina web d’aquest Pontifici Consell.

En primer lloc, és un servei a la Doctrina Social de l’Església, de la que apareix, en aquestes homilies, la seva estreta relació amb la Paraula de Déu proclamada en les celebracions litúrgiques, sobretot en les dels diumenges i festes. A la vegada, aquests escrits que la Paraula de Déu està cridada a encarnar-se en la realitat de cada dia, en la vida de cada creient i en la mateixa història humana. I per això mateix, esdevé un instrument d’evangelització i de formació i maduració en la fe.

Mons. Sebastià Taltavull és un bisbe molt preparat per fer aquest servei a la pastoral litúrgica. La seva sensibilitat pastoral és ben clara en els seus escrits i la seva activitat pastoral en la nostra Arxidiòcesi. Aquí ham estat també testimonis del seu ministeri pastoral com a prevere de la diòcesi germana de Menorca i després hem seguit la seva activitat en el si de la Comissió de Pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola. Ordenat bisbe, li ha estat confiada la presidència d’aquesta mateixa Comissió Episcopal de Pastoral.

Aquesta és una obra de gran maduresa. Setmana rere setmana, i al llarg dels tres anys corresponents als tres cicles de lectures bíbliques, ha dut a terme la redacció d’aquests subsidis amb reflexions basades en les lectures de la Sagrada Escriptura dels diumenges i de les solemnitats de l’any litúrgic i en les lectures del Compendi de Doctrina Social de l’Església, amb l’objectiu de d’ajudar els preveres en la seva missió de donar a conèixer, també en la predicació, la dimensió social de l’Evangeli.

Ho direm amb unes paraules, que fem nostres, del cardenal Renato R. Martino, que fou l’artífex de la publicació del Compendi de Doctrina Social de l’Església, i que va venir a presentar a Barcelona l’edició catalana de dit Compendi, invitat pel nostre Cardenal Arquebisbe. “Desitjo expressar el meu viu agraïment a Mons. Taltavull Anglada –escriu en el pròleg-, en nom meu i també en nom de tots els preveres i de tots els qui utilitzaran aquest subsidi litúrgic, que facilita moltíssim la comprensió i l’aplicació de la doctrina social de l’Església a la pastoral homilètica. Mons. Taltavull, com a biblista i sociòleg, ens ofereix aquesta excel·lent síntesi que jo afavoria durant l’elaboració del Compendi de Doctrina Social de l’Església perquè aquesta arribés als pastors i, a través seu, als fidels”.

De la seva estada a Barcelona per presentar el Compendi, conservem la memòria de les paraules que, amb un notable sentit de l’humor, va dir el Cardenal Martino durant l’acte de presentació als mitjans de comunicació, i que foren aquestes: “Em sap molt de greu tenir que reconèixer que, com diu un cardenal amic meu, la Doctrina Social és el secret més ben guardat de la vida de l’Església”. Era una expressió de bon humor, però també manifestaven una lamentació per l’escassa divulgació del pensament social cristià, tan urgent  també actualment, enmig de la crisi i la seva repercussió en els estrats més fràgils de la societat. Llibres com el Compendi i com aquest nou volum de la sèrie La crida de la Paraula”, del nostre bisbe auxiliar, poden ajudar per a fer que aquesta doctrina no sigui un “secret molt ben guardat”, sinó que sigui donada a conèixer i que –amb l’ajuda de Déu- pugui ser una font d’actuacions que fomentin el bé comú de la societat actual.

Com destaca el bisbe Sebastià Taltavull en la introducció del llibre, aquest treball vol ser un ajut per a l’evangelització, sobretot dels joves: “Si la Paraula de Déu la fem arribar al cor dels joves, de cor a cor, sense por ni prejudicis, només amb la netedat que Jesús ens demana en les benaurances, estarem presents en un dels nous escenaris d’evangelització. Perquè aquesta Paraula, que és viva, arriba al cor i és eficaç, transforma la realitat social i la impregna d’Evangeli”. – J.P.   

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí