Conferència del Dr. Ramon Viñas Farré: “El testament notarial, l’hològraf i el Testament Vital. Normes vigents a Catalunya”

0
180