“Repàs de l’actualitat periodística”. Ponent: Mn. Francesc Romeu, rector de Santa Maria del Taulat

0
170