Missa exequial per Mn. Miquel Sanmartí

0
164

Dia 10 d’octubre de 2018, mort Mn. Miquel Santmartí Garcia
Dia 11 missa exequial a les 15:15. 

Va nèixer a Alcanar i ben jove va entrar a la Companyia de Jesús. Va fer el noviciat a Veruela, on va ser company del P. Josep M. Blanch i Cardoner, jesuïta destinat a Paraguai, que fou el que presidí la missa exequial. Mn. Miquel Sanmartí ja va fer els estudis de filosofia i teologia a América del Sud i en el Colegio Máximo de San Miguel va coincidir amb un estudiant que és l’actual Papa Francesc.

Els darrers temps va formar part de la comunitat de preveres acollits a la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol. Va morir el dia 10 d’octubre de 2018.

La missa exequial es va celebrar a la capella de la Residència el dia 11 d’octubre a les 15.15 hores. Com es fa amb tots els preveres de la casa, la capella ardent amb les despulles mortals del mossèn es va col·locar a la capella de la casa el mateix dia 10 al vespre i a l’hora habitual, les 19.30 hores, es va oferir la pregària del Sant Rosari pel seu etern descans. El cadàver del mossèn portava l’alba i una estola inspirada en el típic ponxo sudamericà.

Va presidir la missa el seu company jesuïta P. Josep M. Blanch i Cardoner, vingut del Paraguai. A l’altar el varen acompanyar Mn. Josep Serra, director de la Residència, i Mn. Pere Vivó, que va fer la pregària dels fidels. Va fer la primera lectura Mn. Oriol Garreta, que durant uns anys col·laborà com a pastor de diverses parròquies a Xile. Varen concelebrar l’eucaristia els mossens de la Residència i va pronunciar l’homilia el P. Josep M. Blanch, el qual va comentant les lectures bíbliques proclamades que, entre altres coses, deien: “Nosaltres tenim la nostra ciutadania en el cel, d’on esperem un Salvador” (Primera lectura) i “no busqueu entre els morts Aquell que viu. No hi és aquí ha ressuscitat” (Evangeli de Lluc). Com a salm responsorial es cantà el Salm 22, “El Senyor és el meu pastor”. Dirigí els cants Mn. Xavier Casas Ros.

Es va cloure la missa exequial amb el cant del “In paradisum” i el Virolai a las Mare de Déu de Montserrat. Abans, però, es va cantar el text d’aquesta poesia que Mn. Joaquim Vives, company de Residència, va dedicar al mossèn resumint la seva biografia. Descansi en la pau de Crist.

A Alcanar, més avall de Tortosa,
a la Serra del bell Montsià,
vares néixer una tarda sortosa
i el teu poble de goig s’emplenà.

Vas sentir de jove un aire fresc
i al llunyà Paraguai vas anar.
Jesuïta amb el “papa Francesc”
estudies i aprens a educar.

Ben després el treball el canvies
i et dediques al poble explotat.
Ets valent i constant tots els dies
i una bala et fereix al costat.

Als vuitanta-set anys, enmig nostre
i amb l’estola i el ponxo estimat,
amb l’amor i la pau al teu rostre,
el Bon Déu t’acull al seu costat.

Mn. Joaquim Vives